Circular Transition Indicators helpen bedrijven bij berekening impact op klimaat en natuur

De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) heeft op het World Circular Economy Forum in Helsinki de Circular Transition Indicators (CTI) v4.0 gepresenteerd. Het bijgewerkte raamwerk van statistieken helpt bedrijven het verband te kwantificeren tussen hun circulariteitsstrategieën en hun impact op klimaat en natuur.

Met een wereldeconomie van slechts 7,2% circulair, is de noodzaak voor bedrijven om hun circulaire prestaties te verbeteren belangrijker dan ooit. Studies hebben aangetoond dat een circulaire economie tegen 2050 tot 40% van de huidige wereldwijde uitstoot van broeikasgassen kan verminderen en natuurverlies kan stoppen en zelfs omkeren. Bedrijven hebben echter moeite om het werkelijke effect van circulariteit op het verminderen van emissies en het behoud van de natuur te meten.

CTI werd voor het eerst uitgebracht in 2020 in samenwerking met meer dan 30 bedrijven en biedt een universele en consistente manier voor bedrijven om hun circulariteit te evalueren, verbeteringsdoelen te identificeren en de voortgang te bewaken.

De nieuwe versie van CTI bevat een uitbreiding van de BKG-impactmethodologie en biedt een completer beeld van hoe circulariteit de koolstofvoetafdruk van de producten en materialen van een bedrijf kan beïnvloeden. De bijgewerkte methodologie is gebaseerd op algemeen aanvaarde koolstofboekhoudingspraktijken en richt zich op het stimuleren van het hergebruik van producten en materialen in waardeketens.

CTI v4.0 introduceert ook een nieuwe indicator voor de impact van de natuur, te beginnen met een focus op landgebruik – een belangrijke oorzaak van natuurverlies. Bedrijven kunnen nu gebruikmaken van de CTI-methodologie om verschillende circulaire inkoopstrategieën te evalueren om hun impact op het landgebruik te verminderen.

Meer informatie is te vinden op de website: https://www.wbcsd.org/