Eerste 21 projecten van start in CBE JU

Na haar eerste oproep tot het indienen van voorstellen heeft Circulair Biobased Europa (CBE JU) onlangs haar eerste 21 subsidieovereenkomsten ondertekend. In totaal zullen 293 begunstigden uit 27 landen in de EU en daarbuiten in totaal 116 miljoen euro aan financiering ontvangen voor de ontwikkeling van nieuwe biobased producten en materialen, unieke productiefaciliteiten en innovatieve processen.


De nieuwe projecten vergroten het concurrentievermogen en de veerkracht van de Europese biobased economie door gebruik te maken van de vaak onderbenutte hulpbronnen voor de productie van consumentenproducten en industriële oplossingen ter vervanging van fossiele producten. Dit zal de afhankelijkheid van de EU van strategische invoer verminderen en nieuwe waardeketens, zakelijke kansen en groene banen creëren, met name in plattelandsgebieden. Bovendien zullen de projecten de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategische onderzoeks- en innovatieagenda (SRIA) van de JU ondersteunen.

Na de afronding van de voorbereiding van de subsidieovereenkomst zei Nicoló Giacomuzzi-Moore, interim-uitvoerend directeur van de CBE JU: “Dit zijn de eerste subsidieovereenkomsten die onder auspiciën van de Gemeenschappelijke Onderneming CBE zijn ondertekend. Zij vormen een belangrijke stap in het leven van de nieuwe gemeenschappelijke onderneming. Ik ben ervan overtuigd dat deze overeenkomsten zullen voortbouwen op het succes van de lopende en voltooide projecten en een essentiële bijdrage zullen leveren aan de bevordering van de biobased sector in Europa en de overgang naar een duurzame en circulaire biobased economie zullen bevorderen. Ik ben ook heel blij dat we met deze afspraken een aantal gebieden kunnen versterken, zoals de productie van biobased alternatieve voedsel- en diervoederingrediënten, brandwerende materialen, slimme voedselverpakkingen en alternatieve biobased platformchemicaliën.’

Grensverleggende productie op verschillende schaalniveaus
De projecten zijn onderverdeeld in vier soorten projecten variërend van het opzetten van baanbrekende productiefaciliteiten tot de ontwikkeling van coördinatie- en ondersteuningssystemen.
• Twee zogenaamde Flagship innovation Actions zullen 28 miljoen euro ontvangen voor de bouw van de eerste in hun soort faciliteiten op industriële schaal.
• Voor acht Innovation Actions wordt 41 miljoen euro uitgetrokken om productiesystemen en bedrijfsmodellen op demonstratieschaal op te zetten.
• Tien onderzoeks- en innovatieacties ontvangen 44 miljoen euro voor de ontwikkeling van nieuwe materialen, producten en ingrediënten uit hernieuwbare en biologische hulpbronnen.
• Aan één coördinatie- en ondersteuningsactie is 2,9 miljoen euro toegekend voor de ontwikkeling van digitale monitoringinstrumenten om de milieu- en sociale impact van biobased industriële systemen te beoordelen.

Bekijk de volledige lijst met gefinancierde projecten: CBE JU Call 2022