Kritische succesfactoren voor zeewierteelt in Noordzee in beeld

In het ProSeaWeed-programma is onder andere onderzoek gedaan naar business cases voor zeewierteelt in de Noordzee. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat ideale watercondities, constante koudwatertemperaturen en een goede nutriëntenstroom essentieel zijn voor goede oogsten en daarmee ook voor gezonde business cases. 

Vanwege temepratuurschommelingen in het oppervlaktewater komen deze omstandigheden niet van nature voor in de Nederlandse Noordzee. Innovaties zoals dompelsystemen of vooruitgang in temperatuurbestendige stammen kunnen een oplossing zijn om meerdere oogsten offshore in de Nederlandse Noordzee mogelijk te maken. Opbrengsten kunnen worden geoptimaliseerd met selectieve veredeling en de geoptimaliseerde timing voor het oogsten, en de kosten kunnen verder worden verlaagd door mechanisatie en automatisering. Sommige van deze factoren zijn alleen in de toekomst van toepassing, maar andere, zoals synergieën met andere industrieën, kunnen onmiddellijk worden geïmplementeerd.

Download het rapport en lees verder