Nationaal Groeifonds geeft steun aan ontwikkeling circulaire productieketens

Met de voorwaardelijke honorering van BioBased Circular door het Nationaal Groeifonds zet Nederland een grote stap op weg naar de inzet van klimaatneutrale materialen. In de komende acht jaar worden nieuwe productieketens ontwikkeld voor onder andere verpakkingen, bouwmaterialen, textiel en coatings. De producten kunnen concurreren met de huidige, maar met één groot verschil: ze verruilen fossiele koolstofverbindingen voor plantaardige. Het resultaat: een natuurlijke materialenkringloop die CO2-neutraal is, onuitputbaar is en een sterk internationaal economisch perspectief heeft.

Binnen BioBased Circular worden fossiele grondstoffen vervangen door plantaardige. In plaats van fossiele grondstoffen op te pompen uit de aarde, komen ze straks van de akker, uit het bos, uit recycling of uit reststromen van teelt voor bijvoorbeeld voeding. Om dit mogelijk te maken moet nog een aantal technologische hobbels worden genomen. BioBased Circular faciliteert dit onderzoek en geeft ruimte aan de ontwikkeling van ideeën in kraamkamers, demonstrators en in een grootschalige  flagship-installatie.

Circulaire waardecirkels
Een grote uitdaging ligt in het organiseren van nieuwe productieketens van een industriële omvang. De agrifoodsector, de bosbouwsector en recyclingbedrijven gaan nauw samenwerken met de chemische maakindustrie. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken en aangepaste regelgeving. In het ontwerp van de nieuwe producten is volledige circulariteit een voorwaarde. Daarom spreekt men niet meer van productieketens maar van waardecirkels. Deze slaan voor langere tijd CO2 uit de lucht op in materialen. De nationale CO2-uitstoot met 3 a 5 miljoen ton, overeenkomend met één derde van de totale jaarlijkse uitstoot van de Nederlandse chemische industrie. Ook de economische perspectieven zijn goed. BioBased Circular leidt tot nieuwe, groene industrieën die structureel bijdragen aan de groei van de Nederlandse economie. Daarnaast bieden de ontwikkelingen ook belangrijke kansen in het buitenland.

Nederlandse troeven
De eerste fase van Biobased Circular wordt voorwaardelijk toegekend vanuit het Nationaal Groeifonds, en een reservering is gemaakt voor de tweede fase. De initiatiefnemers, TKI Agri & Food en platform Groene Chemie, Nieuwe Economie zijn enthousiast over deze uitkomst, zien de voorwaarden als redelijk en zijn overtuigd dat hier op korte termijn aan kan worden voldaan. Arnold Stokking (Groene Chemie, Nieuwe Economie): “Met deze impuls kunnen we een nieuwe circulaire industrie opzetten die goed is voor ons klimaat én onze economie.” Kees de Gooijer (TKI Agri & Food): “Nederland is met een superefficiënte agrifoodsector, sterke chemiesector én uitgebreide wetenschappelijke infrastructuur uitermate geschikt voor de transitie van fossiel naar biobased. Geweldig dat de Groeifondscommissie dit erkent.”

Het voorstel is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ingediend namens de initiatiefnemers. Meer dan 125 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hun steun uitgesproken. Met het voorstel is in totaal 858 miljoen gemoeid, waarvan 338 miljoen potentieel wordt gedragen wordt vanuit het Nationaal Groeifonds.

Meer informatie