NWO-oproep ‘Human Capital, learning communities voor maatschappelijke en technologische transities (KIC)’

Wat is de bijdrage van Human Capital aan hedendaagse- en toekomstige innovaties? En hoe kunnen we deze bijdrage optimaliseren? De maatschappelijke missies en transities vragen de komende jaren om meer kennis en baanbrekende innovaties en doen daarbij een stevig beroep op het beschikbare arbeidspotentieel. De call ‘Human Capital, learning communities nodig voor maatschappelijke en technologische transities (KIC)’ richt zich op hoe met learning communities innovatieversnelling kan worden bereikt.

Doel

Snelle maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen vragen om een wendbare respons op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Daarbij gaat het niet alleen om voldoende arbeidspotentieel, maar zeker ook om het voorbereiden van professionals en studenten op de veranderende werkpraktijk. Scholing en werk spelen een essentiële rol bij het in gang brengen en versnellen van innovaties. Deze call richt zich op de vraag hoe human capital bijdraagt aan innovaties en hoe dat proces kan worden geoptimaliseerd. Een centraal begrip daarbinnen is het concept ‘learning community’.

Meer informatie