Oproep CBE JU voor scholing werknemers in de biobased bouwsector

Vandaag heeft CBE JU een oproep tot het indienen van projectvoorstellen van 1 miljoen euro gepubliceerd ter voorbereiding van de oprichting van een opleidingsnetwerk voor de omscholing en bijscholing van werknemers in de bouwsector. Het netwerk zal bijdragen aan het New European Bauhaus-initiatief en zal deel uitmaken van de Academy, die zich richt op het bevorderen van biobased oplossingen en verbeterde circulariteit in de bouw. De oproep staat open voor voorstellen voor coördinatie- en ondersteuningsacties tot 4 oktober 2023 om 17:00 uur CET.

Over de New European Bauhaus Academy

Een groot deel van de Europese uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van de bouwsector. Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU te halen, roept de Europese Green Deal de sector op om deze emissies tegen 2030 met 60% te verminderen. Europa moet het enorme potentieel aanboren van het gebruik van innovatieve biobased oplossingen in de bouw, in plaats van hun fossiele tegenhangers. Gebrek aan vaardigheden en kennis over deze innovatieve oplossingen in het bouwecosysteem is echter een van de belangrijkste obstakels voor deze groene transitie.

De New European Bauhaus Academy richt zich op de noodzaak om werknemers in de bouwsector bij te scholen en om te scholen, met speciale aandacht voor het verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van beroepsopleidingsmogelijkheden, met name programma’s voor biobased oplossingen voor de bouwsector. Via een netwerk van hubs met bestaande aanbieders van onderwijs en opleiding zal de academie coherente en toegankelijke online- en on-site opleidingen in Europa aanbieden en de interregionale uitwisseling van vaardigheden en beste praktijken bevorderen.

Meer informatie