Projectenoproep Groeifondsprogramma Circular Plastics NL


Circular Plastics NL, een initiatief binnen het Nationaal Groeifonds, roept bedrijven en wetenschap op deel te nemen aan de eerste set Open Calls for Proposals. De NWO-oproep bevat tien wetenschappelijke studies, de RVO-tender betreft negen showcases en drie onderzoeksprojecten.

Binnen het NWO-programma ‘Plastics cirulair maken: technische innovaties’, dat in oktober is geopend, wordt onderzoek gedaan naar innovaties op het gebied van ontwikkeling, karakterisering, sortering, wassen en recycling van polymeer materialen. Voor dit programmaonderdeel is 6 miljoen euro beschikbaar in 2023 voor toekenning aan tien projecten. De call for proposals staat open voor brede consortia waarbinnen onderzoekers en ondernemers met elkaar samenwerken. De deadline voor indiening is 16 januari 2024.

RVO

RVO heeft een subsidieregeling – totaal budget 47,2 miljoen euro – opengesteld voor drie generieke onderzoeksprojecten en negen showcases, gericht op kennisinstellingen én bedrijven die plastic produceren, verwerken of gebruiken. De subsidie kan worden ingezet voor een onderzoeksproject of showcase waarin ketenpartners samen knelpunten oplossen om plastic te recyclen. De subsidieregeling sluit op 11 januari 2024.

Ben je nog op zoek naar samenwerkingspartners? Op het matchmaking-platform komt u in contact met andere geïnteresseerden.

Over Circular Plastics NL

Circular Plastics NL is een initiatief binnen het Nationaal GroeiFonds. Het doel is plastics volledig circulair te maken en met subsidies de transitie te versnellen. Het programma is gestart in 2023, loopt acht jaar en heeft acht programmalijnen. De programmalijnen richten zich op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen voor bestaande plastics te sluiten.