RCI Carbon Flows Report biedt inzicht in fossiele en hernieuwbare koolstofstromen

Het Carbon Flows-rapport geeft een overzicht van vraag en aanbod van fossiele en hernieuwbare koolstof op mondiaal en Europees niveau. Het biedt uitgebreid inzicht in de koolstofstromen van vandaag en wat het betekent om fossiele koolstof te vervangen door hernieuwbare koolstof in de materialensector en de chemie. De belangrijkste bedoeling is om een uniforme en transparante gegevensbasis te bieden voor een toekomstig koolstofbeheer dat kan worden gebruikt en gedeeld door de industrie, beleidsmakers en wetenschappers. Dit sluit ook aan bij het gebruik van materialenpaspoorten (zie bijvoorbeeld Materialenpaspoort | Circulaire Bouweconomie).

In de afgelopen vijf jaar is de mindset rond koolstof fundamenteel veranderd. De stijgende concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer vormt een bedreiging vormt voor het leven op aarde. Tegelijkertijd is koolstof het hoofdbestanddeel van ons voedsel, de basis van alle organische chemicaliën en kunststoffen, en de ruggengraat van het leven. In de chemische en kunststofsector komt 90% van de koolstofgrondstof uit fossiele koolstof. Deze fossiele koolstof moet tegen 2050 worden vervangen door hernieuwbare koolstof uit recycling, biomassa en CO2 om een verdere instroom van fossiele koolstof in onze technosfeer en atmosfeer te voorkomen.

Dit rapport biedt een uitgebreide, gedetailleerde en bijgewerkte koolstofstroomgegevensbasis die eerdere publicaties aanzienlijk overtreft, met meer dan 35 cijfers en tabellen met bijbehorende beschrijvingen van methodologie, bronmateriaal en gegevens. Alle gegevens zijn op dit moment zo goed mogelijk bevestigd door wetenschappelijke publicaties, feedback van experts en aanvullend onderzoek. Resterende hiaten en verschillen worden transparant in beeld gebracht en zo goed mogelijk uitgelegd.

Feedback en aanvullingen welkom

Het koolstofstromenrapport is ontworpen als een levend document dat we indien mogelijk om de één tot twee jaar willen bijwerken. Dit betekent ook dat het Nova Instituut uitkijkt naar uw feedback, aanvullende input, nieuwe gegevens en suggesties van elke geïnteresseerde partij. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met de hoofdauteur van de studie:ferdinand.kaehler@nova-institut.de

Het RCI Carbon Flows Report is gratis te downloaden: RCI Carbon Flows Report: Compilation of supply and demand of fossil and renewable carbon on a global and European level (PDF) | Renewable Carbon Publications (renewable-carbon.eu)