Eigenschappen van polymelkzuur

Practicumhandleiding ontwikkeld door Wageningen UR voor het HBO

Polymelkzuur (PLA) is één van de meest toegepaste bioplastics. Deze opdracht geeft inzicht in de eigenschappen van PLA en daarmee de toepassingsmogelijkheden. Het praktijkdeel van deze opdracht laat zien hoe door keuze van de juiste PLA-typen en temperatuurbehandeling de maximale gebruikstemperatuur kunt verhogen.

Leerdoel

Relatie kunnen leggen tussen eigenschappen van een bioplastic (in dit geval PLA) en de toepassingsmogelijkheden hiervoor.

Onderwijsniveau

Dit lesmateriaal is bedoeld voor het HBO, leerjaar 2-3.

Het lesmateriaal sluit aan bij opleidingen biochemie, chemie, life sciences, polymeerchemie.

Het is geschikt voor de vakken chemie, polymeerchemie, life sciences.

Tijdsduur

Dit onderwijsmodule kan in 1-2 weken uitgevoerd worden.

Tijdsbeslag voor docent is ongeveer 60-100 uur.

Tijdsbeslag voor student is ongeveer 40-80 uur.

Benodigdheden

  • 3 typen PLA
  • Apparatuur (facultatief): zie paragraaf 2.1 van de handleiding.

Contact

Deze practicumhandleiding is ontwikkeld in het BOGO-project ‘Van groene grondstoffen naar biobased materialen‘.