Van stro naar melkzuur

Practicumhandleiding ontwikkeld door Wageningen UR voor het HBO

Melkzuur is een belangrijke grondstof voor biologisch afbreekbare plastics. In dit practicum – dat in twee of drie weken uitgevoerd kan worden – voeren studenten alle stappen uit om suikers uit stro te extraheren en vervolgens via fermentatie om te zetten in melkzuur.

Leerdoel

De studenten leren hoe ze een biopolymeer (cellulose) uit stro via een aantal stappen kunnen omzetten in melkzuur wat als bouwsteen gebruikt kan worden voor bioplastic.

Onderwijsniveau

Dit practicum is bedoeld voor het HBO, leerjaar 2-3.

Het practicum sluit aan bij HBO-opleidingen plantenteelt, biochemie, life sciences, chemie.

Het is geschikt voor de vakken biologie, biochemie, microbiologie, chemie.

Tijdsduur

De proef kan desgewenst in 2 of 3 weken uitgevoerd worden, met analyse van monsters in de weken daarna.

Tijdsbeslag voor docent is ongeveer 120-150 uur.

Tijdsbeslag voor student is ongeveer 80-120 uur.

Benodigdheden

Deze proef wordt in drie stappen uitgevoerd: ontsluiting, fermentatie en analyse methoden. Voor elke stap is een aantal materialen nodig. De benodigde materialen vindt u in de paragrafen 1.1, 2.1 en 3.1 van de practicumhandleiding.

Contact

Deze practicumhandleiding is ontwikkeld in het BOGO-project ‘Van groene grondstoffen naar biobased materialen‘.