Voorbeelden projecten

De omschakeling naar een biobased economy is vanuit het oogpunt van duurzaamheid een noodzaak. Tegelijkertijd biedt deze omschakeling belangrijke economische kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Onderstaande projectvoorbeelden geven een beeld van de resultaten die de projecten in de afgelopen jaren hebben behaald.

Biodiesel voor scheepvaart

In de zee- en binnenvaart is veel milieuwinst te behalen. De sector moet dan ook aan de bak om de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen. Maar hoe laat je schepen op een schone manier varen? De Twentse start-up BTG-NeXt zet volop in op raffinage van duurzame pyrolyse-olie tot een geavanceerde biobrandstof. Lees meer

Biopolymeer uit afvalwater

Innovaties leiden vaak tot verrassingen. Maar wat als je zo innovatief bent, dat je niet eens precies weet wat je gemaakt hebt of wat de toepassingen kunnen zijn? Het overkwam Paul Roeleveld, Director Business Development & Innovations bij Royal HaskoningDHV. Hij stond mede aan de wieg van een nieuwe, letterlijk kameleontisch veelzijdige grondstof. Lees meer

Warmte van champost

Champost heet de grond waarop champignons groeien. Vroeger werd die grondverbeteraar bij agrariërs afgezet. Nu dat steeds moeilijker is, heeft champignonkwekerij Van den Boomen een innovatieve installatie ontwikkeld. ‘We drogen de champost, benutten de warmte en zetten het vrijkomende veen in de potgrondsector af’, zegt ondernemer Pieter van den Boomen. Lees meer

Biogas en mineralen uit varkensmest

Groot Zevert Vergisting wekt al 17 jaar energie op met mest. Sinds kort gaat het bedrijf met de Groene Mineralen Centrale vele stappen verder. Door de productie van biogas, elektriciteit, bodemverbeteraar, demiwater en kunstmestvervanger maakt het van kringlooplandbouw een succesvolle businesscase. Lees meer

Agrarische reststromen verwerken aan de bron

De overschakeling van een fossiele economie naar een biobased economy vraagt om een maximale benutting van biomassa. Bij de oogst en verwerking van gewassen ontstaan verschillende reststromen die een deel van deze behoefte zouden kunnen afdekken als er rendabele winningstechnologieën voorhanden zijn. Lees meer

Plantaardige oliën als alternatief voor paraffine

Paraffine wordt al heel lang gebruikt als grondstof voor onder meer kaarsen. Omdat het product uit ruwe olie wordt gemaakt, is de industrie op zoek naar een duurzaam alternatief. Lees meer