Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Reststromen vallen op hun beurt ook weer in drie groepen te verdelen, te weten primaire, secundaire en tertiare residuen.

 • De primaire restromen zijn bijvoorbeeld delen van planten die na de oogst op het land blijven liggen, zoals aardappelstengels en koolblad. Maar ook bermgras, snoeiafval en houtafval behoren tot deze categorie.
 • Secundaire reststromen  zijn alle vormen van biomassa die tijdens het productieproces overblijven. Een goed voorbeeld van een secundair residue is bietenpulp, wat als biomassa overblijft bij het produceren van suiker uit suikerbieten.
 • Tot slot zijn tertiare reststromen dan de vorm van biomassa die we nu vaak zouden omschrijven als afval. Naast groente-, fruit- en tuinafval behoren dierlijke vetten ook tot deze categorie. Verschillende bedrijven zijn momenteel ook bezig met het omzetten van deze residuen in bijvoorbeeld brandstoffen of biogas. In het thema over de verschillende technieken om deze reststromen te bewerken, worden deze processen verder uitgelegd.

Links

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die de productie va...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Hanze Wetlands
  Hanze Wetlands
  De oogst van biomassa in natte gebieden en het verwaarden van de biomassa. Daarnaast produceren wij machines om dat te realiseren.

  Adresgegevens
  Eerste Industrieweg 16, , 9902AM Appingedam

  Website
  www.hanzewetlands.com

  Toegevoegd door
  Arnold


  Naar de volledige kaart

 • GreenTechAlliances, powered by kiEMT
  GreenTechAlliances, powered by kiEMT
  Het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON) is onderdeel van GreenTechAlliances, powered by kiEMT en verbindt en versnelt de innovatieve biobased ontwikkelingen in Gelderland en Overijssel. BIC-ON is een breed gedragen cluster met een meerjarenprogramma waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en provincies hun krachten bundelen. Door de regionale krachten gericht te ontwikkelen, innovatiefaciliteiten beschikbaar te stellen en uiteraard financiering te ontsluiten, wordt de transitie van fossiele naar biobased grondstoffen versneld en worden reststromen herbenut. Alleen door goede samenwerking en afstemming wordt dit realiteit; ‘Alleen kun je sneller, samen kom je verder.’

  Adresgegevens
  Eusebiusbuitensingel 28, Arnhem

  Website
  http://www.greentechalliances.nl/biobased/bic-on-cluster/

  Toegevoegd door
  sabine


  Naar de volledige kaart

 • Bioport Rotterdam
  Bioport Rotterdam
  Rotterdam werkt aan drie toepassingen van biomassa: biomassa voor energie, biomassa voor transportbrandstoffen en biomassa als grondstof voor chemie. Alle drie hebben ze grote economische kansen. En de eerste twee zijn nodig om voldoende massa te creëren om de innovaties in de chemie te bewerkstelligen. Om dit te organiseren is in het kader van het RCI het programma Bioport Rotterdam opgezet. Dit staat onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam, in de persoon van Pieter van Essen, projectdirecteur Haven voor het RCI. President-directeur van het Havenbedrijf Hans Smits, tevens vicevoorzitter van de Board van het RCI, heeft de vroegere kwartiermaker van het RCI Ruud Lubbers gevraagd om als ambassadeur voor de Rotterdamse biomassa-aanpak op te treden. Lubbers doet dit door de Rotterdamse biomassa-aanpak onder de aandacht te brengen bij relevante groepen, door het Rotterdamse netwerk uit te breiden en door issues op de politieke agenda te zetten, zowel nationaal als internationaal.

  Adresgegevens
  Beursplein 37, Rotterdam

  Website
  http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/biomassa/

  Toegevoegd door
  Bioport-Rotterdam


  Naar de volledige kaart

 • De Klik
  De Klik
  Vraag en aanbod lokale biomassa reststromen voor biobased produkten, duurzame warmte en biogas

  Adresgegevens
  Klokkegat 49, Lunteren

  Website
  http://de-klik.com/

  Toegevoegd door
  Martine Groenewegen


  Naar de volledige kaart

 • AquaPhyto BV
  AquaPhyto BV
  Het energiethema bij AquaPhyto is onder andere gericht op het produceren, ontwikkelen, optimaliseren en het vercommercialiseren van het product micro-wieren als grondstof voor biobrandstoffen. Dit ontwikkeltraject heeft een praktijkgericht karakter en vindt plaats op de onderzoekslocatie van AquaPhyto, waarbij met diverse nationale (Econcern, Ecofys) en internationale (Teijin ltd, Japan) concerns alsmede kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam) wordt samengewerkt.

  Adresgegevens
  1090 hc, amsterdam, netherlands

  Website
  www.aquaphyto.com

  Toegevoegd door
  AquaPhyto-BV


  Naar de volledige kaart

 • Kruidenier
  Kruidenier
  Kruidenier werkt samen met partijen, van boer tot afnemer. We stellen randvoorwaarden voor ecologische doelen. We onderzoeken milieueffecten en hoe we deze kunnen voorkomen of beperken. In het MVO beleid van Kruidenier is de verduurzaming van producten en diensten vanuit de historie vanzelfsprekend. In 2008 zijn onderwerpen als biodiversiteit, Cradle to Cradle (C2C), CO2-compensatie en duurzame mobiliteit ook in het beleid van Kruidenier opgenomen. En we gaan verder. We richten ons in 2011op het doorvoeren van en het beter meetbaar, dus aantoonbaar maken van het beleid. Milieu, grondstoffen, energie en emissies De activiteiten van Kruidenier hebben invloed op het milieu. Kruidenier spant zich in om de negatieve impact op het milieu te verkleinen door middel van een integrale aanpak. We maken vanaf 2001 gebruik van "geïntegreerd systeem voor product milieu zorg" (GSPMZ). Het doel is niet alleen om de milieueffecten te verkleinen, maar ook deze meetbaar en aantoonbaar te maken. De productie van food en non-food en het leveren van diensten hebben nu eenmaal gevolgen voor lucht, water en bodemkwaliteit en vooral ook de biodiversiteit. Daar werken wij aan.

  Adresgegevens
  Sluisjesdijk 111, Rotterdam

  Website
  http://www.kruidenier.nl/duurzaam/people-planet-profit/

  Toegevoegd door
  Kruidenier


  Naar de volledige kaart

 • Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa
  Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa
  In opdracht van de staatssecretaris van Milieu brengt de Commissie Corbey adviezen uit over de verschillende aspecten van duurzaamheid van biomassa en biobrandstoffen. Deze adviezen kunnen zowel op verzoek van de regering, maar ook ongevraagd tot stand komen. De Commissie Corbey spant zich in om mogelijk negatieve effecten van het stimuleren van grootschalig gebruik van biomassa voor energiedoeleinden en materialen te voorkomen. Via praktische en controleerbare uitvoeringsmaatregelen. Maar de Commissie vindt het daarbij minstens zo belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat de inzet van biomassa ook kansen biedt. De Commissie zoekt daarom actief naar mogelijkheden om kansen te benutten voor verduurzaming van landbouw en energiesector, innovatie, kennisontwikkeling, werkgelegenheid in Nederland en daarbuiten.

  Adresgegevens
  Croeselaan 15, Utrecht

  Website
  http://www.corbey.n

  Toegevoegd door
  Commissie-Duurzaamheidsvraagstukken-Biomassa


  Naar de volledige kaart

 • Mali Biocarburant SA
  Mali Biocarburant SA
  Productie van tropische olien, biodiesel voor transport en biogas voor electriciteit

  Adresgegevens
  CITE DU NIGER RUE 35 PORTE 44, Bamako, Mali

  Website
  www.malibiocarburant.com

  Toegevoegd door
  hugo


  Naar de volledige kaart

 • Algae Food & Fuel
  Algae Food & Fuel
  Algae Food & Fuel ontwikkelt, bouwt, verkoopt, installeert en beheert bioreactoren voor algenproductie. Het gebruik van innovatieve technologie op het gebied van verlichting, procesvoering en oogstsystemen resulteert in een hogere en kostenefficiente opbrengst, productiviteit en stabiliteit van algenkweekprocessen.

  Adresgegevens
  Nijverheidsweg 27, Hendrik Ido Ambacht

  Website
  www.algaefoodfuel.com/

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart