Nieuws
Agenda

Nederlandse input gevraagd voor duurzame processen houtsector

Brazilië heeft een voorstel gedaan om ISO-normen te ontwikkelen voor duurzame processen voor hout en houtproducten. Het betreft geharmoniseerde terminologie, duurzaamheidsaspecten voor hout- en houtproductensector en het volgen en meten van hout. Het voorstel volgt op een eerder voorstel voor een ISO-norm op het gebied van ketenbeheer. Alle leden van ISO mogen hun reactie geven […]

Lees verder…

IEA Bioenergy : Landenrapport Frankrijk

IEA Bioenergie heeft een landenrapport over Frankrijk uitgebracht. Bioenergie in Frankrijk is met name afkomstig van vaste biomassa maar de meeste groei in het afgelopen decennium is afkomstig van vloeibare biobrandstoffen en biogas. Lees hier verder. […]

Lees verder…

Gouden Kiem Competitie 2019

De Gouden KIEM-competitie richt zich op jonge bedrijven die hun oorsprong vinden in de resultaten van universitair onderzoek, in het chemische domein. Met de Gouden KIEM-competitie willen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en Holland Chemistry deze jonge bedrijvigheid zichtbaar maken en het meest bijzondere voorbeeld daarvan belonen. Jonge bedrijven worden uitgenodigd zichzelf te nomineren, daarbij gesteund door een decaan […]

Lees verder…

Delftse start-up haalt € 2 miljoen binnen voor biotechnologie-innovatie

Delft Advanced Biorenewables (DAB) trok voor de ontwikkeling van een innovatieve bioreactor twee investeerders aan. Hiermee wil DAB de productie van biobased chemicaliën en geavanceerde brandstoffen op grote schaal mogelijk maken. Met steun vanuit de Topsector Energie bewees DAB eerder de economische potentie van haar technologie. De DAB-bioreactor maakt uit organische reststromen duurzame alternatieven voor […]

Lees verder…

Actieve uitwisseling kennis op jaarlijkse onderwijsbijeenkomst Biobased Garden

In de jaarlijkse ‘onderwijsbijeenkomst’ van de Biobased Garden (een samenwerking van Delphy en Proefboerderij Rusthoeve) werden verschillende onderzoeken en activiteiten gepresenteerd die door studenten zijn uitgevoerd.  Daarnaast was er ook ruimte voor het presenteren van andere onderzoeken die Delphy en RH samen opzetten rondom teelt, digitalisering, robotisering en zoetwatervoorziening. Bij Hogeschool Zeeland hebben ruim 50 […]

Lees verder…