Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

De maand van…

Elke maand lichten we een onderdeel van de biobased keten uit. Met boeiende interviews wordt de keten van begin tot eind in beeld gebracht.

Handelmaatschappij A. Smit & Zoon B.V.


Adresgegevens
Nijverheidslaan 48 1382 LK, Weesp


Toegevoegd door
Smit-en-Zoon


Naar de volledige kaart

Groningen Seaports
Groningen Seaports bestaat om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten - en dus de werkgelegenheid - in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten te stimuleren. Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen en voorziet in een complete havendienstverlening, van logistieke diensten tot het beschikbaar stellen van topkwaliteit industriële en MKB terreinen in beide havengebieden. Tevens omvat Groningen Seaports twee binnenhavens, de Farmsumerhaven en de Oosterhornhaven. Door de ligging, het aanbod van verschillende typen bedrijventerreinen, de aanwezige infrastructuur, de ruimte en de goedkope grondprijzen zijn de terreinen van Groningen Seaports uitstekend geschikt als vestigingslocatie.

Adresgegevens
Handelskade Oost 1, Delfzijl

Website
http://www.groningen-seaports.com/

Toegevoegd door
Theo Smit


Naar de volledige kaart

Interdepartementaal Programma BioBased Economy
Het Interdepartementaal Programma BioBased Economy heeft de coördinatie- en regiefunctie binnen de overheid op het terrein van biomassa over de gehele waardeketen, met behoud van politieke verantwoordelijkheid van de betrokken ministers. De ambitie van het IPBBE is zorgen dat Nederland leidend wordt en blijft in Europa op het gebied van de biobased economy. De opgave van het IPBBE is om de biobased systeeminnovatie te versnellen waarin Nederland een leidend positie inneemt, waarbij het benadrukken van een strategische aanpak, zowel in Nederland, Europa als in de wereld, cruciaal is.

Adresgegevens
Rijnstraat 50, Den Haag

Website
www.biobasedeconomy.nl/

Toegevoegd door
Marten Hamelink


Naar de volledige kaart

Rodenburg Biopolymers B.V.
Rodenburg Biopolymers is a family owned company. Our long and lively history, experiences and our broad network created a solid base: now and for the future.

Adresgegevens
Denariusstraat 19, oosterhout

Website
http://www.biopolymers.nl/

Toegevoegd door
Rodenburg


Naar de volledige kaart

Ingrepro B.V.
Ingrepro B.V., een besloten vennootschap met hoofdkantoor in Borculo (Gelderland), is een algen bio-technologie bedrijf dat gespecialiseerd is in industriële algenproductie.

Adresgegevens
Heure 6a, Borculo

Website
http://www.ingrepro.nl/renewables/

Toegevoegd door
Ingrepro


Naar de volledige kaart

NPSP Composieten B.V.
NPSP Composieten maakt duurzame, vezelversterkte kunststoffen voor bouw, design, mobiliteit en industrie. Samen met haar opdrachtgevers realiseert NPSP verrassend mooie oplossingen voor technische vraagstukken. Esthetisch, technisch en duurzaam.

Adresgegevens
Küppersweg 31 2031 EA, Haarlem

Website
http://www.npsp.nl/

Toegevoegd door
NPSP


Naar de volledige kaart

Avantium Technologies B.V.


Adresgegevens
Zekeringstraat 29 1014 BV, Amsterdam

Website
http://www.avantium.com/

Toegevoegd door
Avantium


Naar de volledige kaart

BTG Biomass Technology Group B.V.
BTG Biomass Technology Group BV (BTG) is een private, onafhankelijke groep bedrijven die zich in de afgelopen 25 jaar heeft gespecialiseerd in het omzetten van biomassa in brandstoffen, energie groene grondstoffen en materialen. De ongeveer 30 medewerkers werken vanuit kantoren in Enschede en Tsjechië aan biomassa en bio-energie projecten over de gehele wereld. BTG heeft haar activiteiten onderverdeeld in twee business units die gezamenlijk werken aan de drie belangrijkste pijlers: consultancy, projectontwikkeling en onderzoek & technologieontwikkeling. Door deze unieke combinatie van activiteiten bestrijkt BTG de gehele keten van onderzoek tot realisatie van projecten. Daarnaast richt zij zich met haar dochter- en technologiebedrijf BTG Bioliquids op het ontwikkelen en realiseren van projecten op het gebied van de flash pyrolyse technologie (www.btg-btl.com). De business unit consultancy levert zowel diensten aan de private als publieke sector. Zo heeft zij in de afgelopen jaren onder meer gewerkt voor bedrijven, overheden, financiële instellingen en NGO’s. De diensten van deze business unit beschrijven een groot deel van de keten – van pril idee tot realisatie.Enkele voorbeelden zijn biomassa beschikbaarheidsstudies, marktstudies, duurzaamheidsonderzoeken en technisch advies. BTG ontwikkelt ook projecten in Nederland en daarbuiten. Zo zijn in de afgelopen jaren meer dan 60 projecten gerealiseerd in onder meer Nederland, Oost-Europa, Zuid-Amerika en Afrika. BTG heeft in Tsjechië en Brazilië met succes twee JI- en CDM-projecten opgezet. Door haar ervaring met verschillende projecten kan BTG ondersteunen bij de gehele projectontwikkeling – van vergunning tot daadwerkelijke realisatie. De business unit onderzoek & technologieontwikkeling voert onderzoek uit op contractbasis, maar ontwikkelt ook in eigen beheer nieuwe technologieën. In haar moderne proceshal doet zij onder meeronderzoek op het gebied van pyrolyse, torrefactie en hogedruk technologie. Het onderzoek reikt van kleinschalige opstellingen tot aan pilot plant grootte. De ontwikkeling van groene brandstoffen, grondstoffen en materialen staat hierbij vaak centraal.

Adresgegevens
Josink Esweg 34 7545 PN, Enschede

Website
http://www.btgworld.com/

Toegevoegd door
BTG


Naar de volledige kaart

Holland Novochem Technical Coatings B.V.
Novochem Technical Coatings heeft in eigen huis een nieuwe generatie bio-based high-performance polymere coatings ontwikkeld en wordt vermarkt onder de naam NovoShield. Hiermee wordt een duurzaam alternatief gerealiseerd voor oppervlakken, die beschermd moeten worden tegen allerlei omgevingsinvloeden. Afhankelijk van de toepassing hebt u keuze uit coatings met unieke anticorrosieve eigenschappen, chemische en/of thermische resistentie. Desgewenst kan er oplosmiddelvrij gewerkt worden. Zoekt u een duurzame oplossing? Dan kunt u er gerust op zijn, deze bij ons te vinden.

Adresgegevens
vilawal 15 3432 NX, Nieuwegein

Website
http://www.hollandnovochem.com/#!/2

Toegevoegd door
Novochem


Naar de volledige kaart

PaperFoam B.V.
PaperFoam B.V. ontwikkelt biologisch afbreekbare en papier recyclebare verpakkingen. Door gebruik te maken van een spuit giet proces kunnen we elke vorm maken. PaperFoam wordt toegepast als binnen- en buitenverpakking voor electronica, cosmetica, media, medische toepassingen en in de food-retail. Kenmerkend is de zeer lage carbon footprint (tot 85% lager dan van vergelijkbare plastic verpakkingen), het lage gewicht en de goede pasvormen en kleurbaarheid.

Adresgegevens
Hermesweg 22 3771 ND, Barneveld

Website
http://www.paperfoam.nl/

Toegevoegd door
mark geerts


Naar de volledige kaart

Stichting Agrodome
Stichting Agrodome wil de milieu- en in het bijzonder de klimaateffecten van de bouwproductie terugdringen. Door traditionele bouwmaterialen te vervangen door materialen gemaakt van oneindig beschikbare grondstoffen en grondstoffen die ook op de langere termijn ruim beschikbaar zijn, is al heel veel mogelijk. Het gaat hierbij met name om nagroeibare grondstoffen van biotische (meestal plantaardige) herkomst en om minerale grondstoffen met een geringe milieubelasting in hun levenscyclus. Bovendien kiest de Stichting voor grondstoffen die niet schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Stichting Agrodome zet zich in om op korte termijn een verandering op gang te brengen waarin de bouwproductie overgaat naar een zo groot mogelijk aandeel van deze grondstoffen in de productie van bouwmaterialen, -producten en -systemen. Hiermee draagt Stichting Agrodome bij aan de nationale en Europese eisen en doelstellingen ten aanzien van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Adresgegevens
Veerstraat 122, Wageningen

Website
http://www.agrodome.nl/

Toegevoegd door
Fred van der Burgh


Naar de volledige kaart

De Klik
Vraag en aanbod lokale biomassa reststromen voor biobased produkten, duurzame warmte en biogas

Adresgegevens
Klokkegat 49, Lunteren

Website
http://de-klik.com/

Toegevoegd door
Martine Groenewegen


Naar de volledige kaart

Projectburo De Laat
Adviesbureau dat de afgelopen jaar vooral biomassaprojecten heeft gedaan. Vooral ervaring met kwaliteit, homogeniteit en continuïteit van feedstock. Lid van Platform Bio-energie en NBKL.

Adresgegevens
Hogenkampseweg 124 6871JT, Renkum

Website
http://www.projectburodelaat.nl/

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

De Groene Zaak
Overheid en bedrijfsleven streven beide naar economisch herstel. Naar een economie die ook de volgende generaties kansen biedt, zonder de rekening door te schuiven. En naar een economie die volledig gebaseerd is op duurzame innovatie. De Groene Zaak maakt zich daar hard voor. De bijna honderd deelnemende ondernemingen vormen een krachtig ondernemersplatform dat met innovatieve antwoorden komt voor de financieel-economische problemen van vandaag en morgen. De Groene Zaak pleit voor: een ‘Green Deal’ tussen de overheid en het innovatief bedrijfsleven een overheid die door een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid ruimte schept voor de inbreng van duurzame koplopers een ‘green level playing field’ dat kortetermijn, onduurzaam ondernemen belemmert en duurzaam ondernemen bevordert een nieuw instrumentarium om duurzame initiatieven ook duurzaam te financieren duidelijke keuzes die leiden tot een duurzame energietransitie en duurzame mobiliteit

Adresgegevens
Parkstraat 20, Den haag

Website
http://www.degroenezaak.com/

Toegevoegd door
locuta


Naar de volledige kaart

HyGear BV


Adresgegevens
Westervoortsedijk 73, Arnhem

Website
http://hygear.nl/

Toegevoegd door
HyGear


Naar de volledige kaart

Eco-Point
Dynamische organisatie gespecialiseerd in industriële reinigings- smeer- en onderhoudsapplicaties gebruikmakend van natuurlijke hernieuwbare grondstoffen.

Adresgegevens
Canadaweg 28, Halsteren

Website
http://www.eco-point.com/

Toegevoegd door
Jacco Quist


Naar de volledige kaart

N.V. REWIN West-Brabant
Regionale ontwikkelingsmaatschappij West-Brabant. Penvoerder Biobased Innovations, mede aanjager Biobased Economy in Zuidwest-Nederland. http://www.rewin.nl/regionale-projecten/biobased-economy-481.html

Adresgegevens
Mozartlaan 7, Breda

Website
http://www.rewin.nl/regionale-projecten/biobased-economy-481.html

Toegevoegd door
Dennis


Naar de volledige kaart

DLG BENELUX
DLG BENELUX is gespecialiseerd in het organiseren van (internationale) congressen en beurzen, waarin de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis en netwerken binnen de agribusiness en voedingsindustrie. Voorbeelden: Valorisation of Biomass International Algae Congres BioEnergy Decentral AGRITECHNICA Eurotier PotatoEurope PotatoWorld

Adresgegevens
Stationsplein Noord 4, Woerden

Website
http://www.dlg-benelux.com/

Toegevoegd door
Tessa


Naar de volledige kaart

Croda Nederland BV
Onderdeel van Croda Plc in Engeland. Croda Gouda maakt op basis van natuurlijke oliën en vetten halffabrikaten bestemd voor industrieën over de hele wereld.

Adresgegevens
Buurtje 1, Gouda

Website
http://www.croda.com/home.aspx?d=content&s=157&l=1

Toegevoegd door
Croda-Nederland


Naar de volledige kaart

COSUN
Over the last years Cosun is investing substantially in the technology and business development of plant derived products for non-food applications. Because of the expected growth and impact of the biobased economy, non-food applications of agricultural raw materials and products will become more and more important. To support these non-food activities Cosun Biobased Products has been founded. By setting up a new, fully dedicated company for these activities we will generate focus, synergy and critical mass. That will enable us to develop technology and business successfully.The worldwide business scope of Cosun Biobased Products is the development, manufacturing and marketing of plant derived products for non-food applications. http://www.cosunbiobased.com/biobasedproducts.aspx

Adresgegevens
Borchwerf 3, Roosendaal

Website
http://www.cosunbiobased.com/biobasedproducts.aspx

Toegevoegd door
Cosun


Naar de volledige kaart

Albemarle Catalysts BV
http://www.albemarle.com/About/Albemarle-Catalysts-Company-B-V--53C12.html

Adresgegevens
Nieuwendammerkade 1–3, Amsterdam

Website
http://www.albemarle.com/About/Albemarle-Catalysts-Company-B-V--53C12.html

Toegevoegd door
Albemarle-Catalysts-BV


Naar de volledige kaart

Photanol BV
The Photanol® concept combines the properties of photosynthetic and fermenting bacteria into a 'photofermenting' bacterium that uses solar energy to reduce CO2 to any of a variety of organic compounds, including alcohols. Thus, when exposed to sun light, the organisms serve as catalysts that convert carbon dioxide to biofuels in solution. Oxygen is the only waste product.

Adresgegevens
Science Park 904 , Amsterdam

Website
http://www.photanol.nl/

Toegevoegd door
Photanol-BV


Naar de volledige kaart

Orgaworld BV
Orgaworld bouwt op dit moment in de haven van Amsterdam een nieuwe vergistings- en waterzuiveringsinstallatie. De installatie is geheel op zichzelf staand maar wordt gerealiseerd in de directe nabijheid van een aantal fabrieken en installaties van andere bedrijven waaronder een tankenpark, biodieselfabriek en een vetsmelterij. nder andere op het gebied van warmteherbenutting, logistiek en reststoffenverwerking is de samenwerking optimaal. De filosofie die schuil gaat achter dit plan matcht volledig met het Orgaworld adagium; Complete the circle. Door op een slimme manier industriële processen te koppelen nemen wij een voorschot op hoe naar ons idee industriële processen met name op het gebied van afvalverwerking, voedings- en genotmiddelenindustrie en energieopwekking in de toekomst uitgevoerd zullen gaan worden. Deze integratie van processen wordt door de bedrijven die naast Orgaworld het project in Amsterdam realiseren (Noba, Rotie en Biodiesel Amsterdam) het Greenmills concept genoemd. Greenmills staat voor integratie van procestechnologische en industriële processen door onder andere op een hoogwaardige manier gebruik te maken van elkaars (rest)producten en grondstofbehoeften.

Adresgegevens
Hornweg 63, Amsterdam

Website
http://www.orgaworld.nl/nl/greenmillsset_gbnl.html

Toegevoegd door
Orgaworld-BV


Naar de volledige kaart

Corbion Purac
Corbion is the global market leader in lactic acid, lactic acid derivatives and lactides, and a leading company in functional blends containing enzymes, emulsifiers, minerals and vitamins. The company delivers high performance biobased products made from renewable resources and applied in global markets such as bakery, meat, pharmaceuticals and medical devices, home and personal care, packaging, automotive, coatings and coating resins. For the plastics industry, Corbion Purac offers lactide resins for high performance PLA bioplastics. PLA (Poly Lactic Acid) is a biobased plastic with a low carbon footprint and is used in packaging, disposables, fibers, electronics and automotive markets. Corbion operates 10 production plants, in the USA, the Netherlands, Spain, Brazil and Thailand, and markets its products through a worldwide network of sales offices and distributors.

Adresgegevens
Arkelsedijk 46, Gorinchem

Website
www.corbion.com

Toegevoegd door
Purac-Biochem-BV


Naar de volledige kaart

Crown Van Gelder N.V.
Crown Van Gelder N.V. produceert en verkoopt hoogwaardige specialiteiten in de sector houtvrij ongestreken papier. CVG is een zelfstandige, beursgenoteerde papierfabriek met een productiecapaciteit van circa 220.000 ton papier op rollen per jaar. De productie vindt plaats in een volcontinu proces met slechts enkele onderbrekingen, bijvoorbeeld voor onderhoud.

Adresgegevens
Eendrachtsstraat 30, Velsen-Noord

Website
http://www.cvg.nl/

Toegevoegd door
Crown-Van-Gelder-N.V.


Naar de volledige kaart

Kenniscentrum Papier en Karton
Het Kenniscentrum Papier en Karton is een initiatief van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken, de VNP. Sinds de oprichting in 1998 is het Kenniscentrum uitgegroeid tot de spil van de kennisinfrastructuur van de (inter)nationale papier- en kartonindustrie.

Adresgegevens
Ijsselburcht 3, Arnhem

Website
http://www.kcpk.nl/

Toegevoegd door
Kenniscentrum-Papier-en-Karton


Naar de volledige kaart

Millvision
De core business van Millvision is het geven van support bij optimalisatie, innovatie en verankering van business- en technisch management processen van onze opdrachtgevers; vaak in samenwerking met derden. Onze opdrachtgevers ontwikkelen, beheren, bedrijven en onderhouden meestal complexe productiesystemen, Installaties en onroerend goed, variërend van de procesindustrie tot de dienstverlening. De Millvision competentie is het combineren van haar kennis en ervaring van business processen met de kennis en ervaring van de klant. Dit door toepassing van methoden en tools met als doel een positief rendement. Millvision werkt aan een heldere en duurzame relatie met de klant waardoor we flexibel en adequaat kunnen opereren.

Adresgegevens
Molenstraat 2-B, Raamsdonk

Website
http://www.millvisionweb.eu/

Toegevoegd door
Millvision


Naar de volledige kaart

Solidpack BV
Solidpack's producten zijn duurzaam, samengesteld uit oud papiervezels. Een mooi voorbeeld van recycling van afval. De onderneming is inmiddels weer een stap verder gegaan en onderzoekt momenteel andere restafvalstromen op de mogelijkheid van recycling, bijvoorbeeld in de agro-industrie. De gehele bedrijfsvoering van Solidpack is gericht op het realiseren van "zero waste" productie. Daarvoor wordt onder andere naar reductie van fossiele CO2-emissie gestreefd. De eigen waterzuiveringstechniek zorgt ervoor dat afvalwater weer schoon in de natuur komt en het hergebruik van onder meer oud papier als bruikbare grondstof vermindert het papierafval in het milieu.

Adresgegevens
Kanaal Zuid 492, Loenen

Website
http://www.solidpack.eu/nl

Toegevoegd door
Solidpack-BV


Naar de volledige kaart

Grassa
Grassa! is een consortium dat naast de initiatiefnemers Hoogland Gras- en Groenvoeders en Courage bestaat uit bedrijven uit de diervoedersector, de papierindustrie en de machinebouw. Trekker van het project is Hoogland directeur Gjalt de Haan. Grassa! gaat duurzaam graseiwit produceren voor de diervoedersector. Daarmee kan een eiwitrijk product als sojaschroot worden vervangen. Daarnaast levert het een nieuwe, duurzame vezel voor de papier- en kartonindustrie. Belangrijke aspecten waarop dit proefproject antwoorden moet geven zijn de technische optimalisatie van het raffinageproces en de verwerking en valorisatie van de productstromen. Ook wordt onderzocht welke waardevolle componenten eventueel nog uit het restsap gewonnen kunnen worden. De testinstallatie wordt gebouwd in een loods van het PTC+ in Oenkerk. * Gras- en Groenvoeders Hoogland Marrum B.V. (Aldtsjerk) * PMF Machinefabriek Delfzijl B.V. (Delfzijl) * Beuker Vochtrijke Diervoeders B.V. (Doetinchem) * Eska Graphic Board B.V. (Hoogezand) * Sanovations B.V. (Groningen) * Stichting Courage (Zoetermeer)

Adresgegevens
Sanjesreed 4, oenkerk

Website
http://www.grassanederland.nl/

Toegevoegd door
Grassa


Naar de volledige kaart

Wageningen UR Food and Biobased Research
Biobased Products, part of Wageningen UR In Biobased Products doen 75 medewerkers onderzoek en ontwikkelingswerk voor de effectieve, rendabele en duurzame productie van hoogwaardige chemicaliën, materialen en energiedragers uit biomassa (groene grondstoffen). Biobased products levert technologisch innovatieve R&D en services voor de transitie naar een Biobased Economy. In Biobased products werken we samen met het bedrijfsleven aan doorbraken in de productie van innovatieve high performance materialen, -chemicaliën en -processen op basis van biomassa. De gezamenlijke expertises van het Biobased products kunnen rendabele oplossingen aandragen voor elke stap in de productie van deze biobased products Ambitie Biobased products heeft de ambitie om, vanuit Wageningen UR in samenwerking met bedrijfsleven, overheid en andere onderzoeksinstituten, een leidende rol te nemen bij de technologische ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de Biobased Economy.

Adresgegevens
Bornse Weilanden 9, Wageningen

Website
http://www.biobasedproducts.wur.nl/NL/

Toegevoegd door
Wageningen-UR-Food-and-Biobased-Research


Naar de volledige kaart

Nature Works BV
About NatureWorks LLC What began in 1997 as a Cargill research project looking for innovative uses of carbohydrates from plants as feedstock for more sustainable plastics has quickly matured into the innovative materials for which we are known today. NatureWorks LLC is an independent company wholly owned by Cargill. Our company is the first to offer a family of commercially available biopolymers derived from 100 percent annually renewable resources with cost and performance that compete with petroleum-based packaging materials and fibers. We apply our unique technology to the processing of natural plant sugars to create the proprietary polylactide polymer marketed under the Ingeo™ brand name. NatureWorks LLC represents one of the largest efforts ever in green chemistry and biorefinery. Our manufacturing facility, located in Blair, Nebraska, USA, has a name plate capacity of 300 million pounds (140,000 metric tons) of Ingeo biopolymer. Our plant came online in 2002. In 2003, we built the world’s largest lactic acid manufacturing facility to feed our polymer plant. Then in 2009 we opened a state-of-the-art applications lab, and announced we were assessing locations for a 2nd manufacturing plant. Today, with representatives in over 10 countries, NatureWorks LLC does business in North America, Europe, Japan and Asia Pacific. We continue to work with converters, brandowners and retailers around the world to help introduce innovative eco-friendly products made with Ingeo plastics & fibers.

Adresgegevens
Gooimeer 6-10, Naarden

Website
http://www.natureworksllc.com/

Toegevoegd door
Nature-Works-BV


Naar de volledige kaart

Calendula-Oil BV
Onze missie is de productie, toepassingen en afzet van ruwe en bewerkte calendula olie tot ontwikkeling te brengen. Dit als bijdrage aan de groei van een bio based economy; ten dienste van onze partners, van onze afnemers en hun consumerende klanten.

Adresgegevens
Galvanistraat 1, Ede

Website
http://www.calendula-oil.com/nl/olie

Toegevoegd door
Calendula-Oil-BV


Naar de volledige kaart

Synbra
Synbra Holding bestaat uit een holding en zes clusters, die actief zijn op het gebied van bouwisolatiematerialen en verpakkingen en tevens in de productie van grondstoffen en recycling van gebruikte verpakkingen. Synbra Technology presenteert een nieuw biologisch afbreekbaar EPS, BioFoam®. Dit milieuvriendelijke materiaal wordt geproduceerd uit plantaardig afval. Op de productie van BioFoam® is een wereldwijd patent verleend. BioFoam® zal in eerste instantie in de verpakkingsindustrie worden ingezet door dochterbedrijven van Synbra. Dit neemt niet weg dat BioFoam® ook in de toekomst een mogelijke vervanger kan worden van EPS in bouwproducten. Mocht de grondstof (aardolie) voor EPS schaars worden dan is Synbra voorbereid op de toekomst met een milieuverantwoord alternatief. Mede dankzij de ontwikkeling van BioFoam® heeft Synbra Technology, onlangs de Prima Ondernemen Award in ontvangst mogen nemen. Dit is een prijs die wordt uitgereikt door de NRK (Nederlandse Rubber, Lijm- en Kunststofindustrie) aan het bij de NRK aangesloten bedrijf dat de beste prestatie levert op het gebied van duurzaam ondernemen en duurzaam innoveren. Synbra Technology heeft met BioFoam® de 1e plek veroverd in de vijfde Innovatie top 100. Een ranglijst van Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers, het ondernemersmagazine bizz en NL octrooicentrum met 100 concrete innovaties.

Adresgegevens
zeedijk 25, ettenleur

Website
http://www.synprodo.nl/nl/2/236/wat_is_biofoam.aspx

Toegevoegd door
Synbra


Naar de volledige kaart

Chemelot
Chemelot is méér dan een industrieterrein. Het is een unieke chemie- en materialencommunity die zorgt voor een versnelde businessgroei via de open uitwisseling van ideeën. Chemelot is ontworpen vanuit één centrale gedachte: het samenbrengen van kennis en vaardigheden die normaliter alleen toebehoren aan grote organisaties, en deze toepassen binnen een flexibele community van kleine en grote chemische bedrijven, die de kijk op de chemische industrie ingrijpend verandert.

Adresgegevens
mijnweg 2, geleen

Website
http://www.chemelot.nl/default.aspx?taal=nl

Toegevoegd door
Chemelot


Naar de volledige kaart

Cargill Nederland
Cargill is een internationale leverancier van producten en diensten op het gebied van voedsel, landbouw en risicomanagement. Ons doel is onze kennis en ervaring te gebruiken om aan de unieke behoefte van de klant te voldoen en hem te helpen zakelijk succesvol te zijn. In Nederland Cargill B.V. werd in 1959 opgericht in Amsterdam als een handelsorganisatie in goederen. Tegenwoordig zijn wij betrokken bij de productie van voedselingrediënten en het verwerken, verspreiden en verhandelen van landbouwproducten. Cargill B.V. heeft door het hele land ongeveer 2300 werknemers in dienst en behoort tot de 20 grootste bedrijven van Nederland.

Adresgegevens
lelyweg 31, bergen op zoom

Website
http://www.cargill.nl/

Toegevoegd door
Cargill-Nederland


Naar de volledige kaart

Rubia
Rubia Pigmenta Naturalia is een Nederlands bedrijf dat plantaardige kleurstoffen vervaardigt en verkoopt. Op dit moment levert Rubia de rode kleurstof Rubia Red. Deze kleurstof wordt gewonnen uit de wortels van de meekrapplant. Rubia werkt bij de bereiding van de kleurstof uitsluitend met eigen meekrapvariëteiten. Zodoende heeft ze de zuiverheid van het uitgangsmateriaal dat voor de teelt wordt gebruikt volledig onder controle. Met Rubia Red is het mogelijk in verschillende toepassingen ongeveer 40% van het gehele kleurenspectrum te bestrijken. Rubia streeft ernaar in de toekomst nog andere, plantaardige kleurstoffen op de markt te brengen, zodat het volledige kleurenspectrum met plantaardige kleurstoffen te realiseren is.

Adresgegevens
Prins Reinierstraat 10, Steenbergen

Website
http://www.rubiapigmentanaturalia.nl/

Toegevoegd door
Rubia


Naar de volledige kaart

Biopolymeer Applicatie Centrum
Het Biopolymeer Applicatie Centrum BAC is het centrale aanspreekpunt voor iedereen die reeds actief is op het gebied van bioplastics; of overweegt om deze toe te passen. Het is een platform in de ruimste betekenis van het woord. BAC is namelijk: een ontmoetingsplek voor iedereen die professioneel geïnteresseerd is in het toepassen van bioplastics, zoals ondernemers, opdrachtgevers, productontwikkelaars en onderzoekers; een virtuele vraagbaak waar vragen gesteld kunnen worden over het toepassen van de verschillende soorten biopolymeren; een marktplaats waar vraag en aanbod van (mogelijke) applicaties met elkaar in contact kunnen komen; een broedplaats waar partijen pre-competitief samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties; een podium waar nieuwe ontwikkelingen en voorbeelden van innovatieve applicaties worden gepresenteerd en gedemonstreerd; een verbond waarmee collectief invloed wordt uitgeoefend op beleids- makers en subsidieverleners om de toepassing van biopolymeren te bevorderen en blokkades weg te nemen.

Adresgegevens
Burgemeester S'-Jacoblaan 27, leersum

Website
http://www.biopolymeer.nl/

Toegevoegd door
Biopolymeer-Applicatie-Centrum


Naar de volledige kaart

DSM Innovation Center
Het DSM Innovation Center werd in 2006 opgericht ter ondersteuning van de realisatie van DSM’s innovatiedoelstellingen zoals geformuleerd in Vision 2010 – Building on Strengths, inclusief doelstellingen gerelateerd aan de overkoepelende doelstelling om in 2010 €1 miljard extra omzet uit innovatie te genereren, het uitbreiden van de technologische basis, verbetering van het innovatieproces, bevordering van een innovatiegerichte cultuur en het creëren van platforms voor langetermijngroei. Het DSM Innovation Center omvat een Innovation Program Office, een afdeling Corporate Technology, een afdeling Intellectual Property, Licensing en Venturing-onderdelen, een Business Incubator en vier Emerging Business Areas (Biomedical, Personalized Nutrition, Speciality Packaging en White Biotechnology).

Adresgegevens
Het Overloon 1, heerlen

Website
http://www.dsm.nl/

Toegevoegd door
DSM-Innovation-Center


Naar de volledige kaart

Dow Benelux
De geschiedenis van Dow in de Benelux begint in1955 in Rotterdam met de opening van een handelskantoor. Nu, meer dan een halve eeuw later, is Dow Benelux uitgegroeid tot een toonaangevende speler. Ongeveer 1850 medewerkers werken vanuit 7 vestigingen en 23 fabrieken in Nederland en Belgie aan technologie gedreven chemie op wereldschaal. De kunststoffen en chemicaliën die in de Benelux worden geproduceerd vinden hun weg naar klanten en markten in de hele wereld. Het hart van Dow in de Benelux ligt in Terneuzen, Zeeuws Vlaanderen. Dow Terneuzen is met 18 fabrieken en ongeveer 1700 medewerkers de op één na grootste productielocatie van the Dow Chemical Company. Als grootste werkgever van Zeeuws Vlaanderen draagt Dow al bijna 50 jaar bij aan het economische en maatschappelijk succes van de regio.

Adresgegevens
Herbert H. Dowweg 5, Hoek

Website
http://www.dow.com/benelux/

Toegevoegd door
Dow-Benelux


Naar de volledige kaart

BioMCN
BioMCN is the first company in the world to produce and sell industrial quantities of high quality bio-methanol, a new 2nd generation biofuel. Our unique and innovative process converts crude glycerine, a residue from biodiesel production, into bio-methanol, thus using its full energy potential and achieving substantial reductions in CO2 emissions. We are the largest 2nd generation biofuels producer in the world, producing high quality bio-methanol from renewable resources on an industrial scale. Bio-methanol is chemically identical to regular methanol and meets the international specifications published by the IMPCA (the International Methanol Producers and Consumers Association).

Adresgegevens
Oosterhorn 10, Delfzijl

Website
http://www.biomcn.eu/

Toegevoegd door
BioMCN


Naar de volledige kaart

Neste Oil Netherlands B.V.
Neste Oil has build an 800,000 t/a plant to produce NExBTL renewable diesel in Rotterdam in the Netherlands. Total cost of the investment is projected to be €670 million. Neste Oil announced its decision to go ahead with a similar-sized plant in Singapore in November 2007. Both plants are linked to Neste Oil’s goal of becoming the world’s leading producer of renewable diesel fuel. NExBTL renewable diesel is based on Neste Oil’s proprietary technology, which can use a wide range of raw materials. In its plant in Finland, the company currently uses a mix of palm oil, rapeseed oil, and animal fat to produce renewable diesel. Offering excellent product quality - even better than fossil diesel - NExBTL can be used in all diesel engines. Neste Oil has a major R&D program under way to develop new renewable raw materials for fuel production, and is working towards a target of completely non-food raw material use by 2020. Neste Oil is cooperating with over 20 universities and research institutions globally as part of this program, which is divided into six areas, including non-food vegetable oil, wood-based materials, and algae. NExBTL has excellent environmental properties. It offers 40-60% lower greenhouse gas emissions over its entire lifecycle compared to conventional fossil diesel. NExBTL also reduces tailpipe emissions and contributes to better air quality. Excellent location The plant is in the Maasvlakten area in the western part of the Port of Rotterdam. Its location close to other chemicals plants will offer a number of synergy opportunities with other facilities. Nearby plants will supply Neste Oil with utilities. “Rotterdam is Europe’s largest center of petroleum products and chemicals production, and offers a wide range of dedicated services, as well as port facilities – all of which makes Rotterdam an ideal location for a NExBTL plant,” according to Neste Oil’s President & CEO Risto Rinne. The plant will employ around 100 permanent employees when completed.

Adresgegevens
Antarcticaweg 185, Maasvlakte

Website
http://www.nesteoil.com/default.asp?path=1,41,537,2397,14089

Toegevoegd door
Neste-Oil-Netherlands-B.V.


Naar de volledige kaart

Zirk©Technology
Zirk©Technology aims to link innovative businesses and industrial entrepreneurs who are active in the bio-based economy. Our goal is to generate synergy across the value chain. Zirk©Technology has extensive experience in areas ranging from fundamental and applied Research & Development to the operational management of production plants. Zirk©Technology is at the forefront of the biofuels and biorefinery/ biochemical field, with expertise that extends to the processing of feed streams, waste streams, and the development of “ green energy and utilities”. Special focus is directed at the synergy between the fields of biotechnology, conventional chemistry and chemical engineering.

Adresgegevens
2211GD, Noordwijkerhout

Website
www.zirk-tech.nl

Toegevoegd door
Hennie


Naar de volledige kaart

Rotterdam Biomass Commodities Network
RBCN was established in 2009 with the support of the Rotterdam Climate Initiative to provide a networking platform to the Dutch biomass commodities sector. I n 2011 RBCN was formally transformed into an autonomous foundation to further support the biomass industry and biobased economy in The Netherlands and to build international partnerships with kindred organisations. Three to four times a year the RBCN organizes network events including a mid-summer event.

Adresgegevens
pompenbrug, Rotterdam

Website
http://www.rbcn.nl/

Toegevoegd door
Rotterdam-Biomass-Commodities-Network


Naar de volledige kaart

Bioport Rotterdam
Rotterdam werkt aan drie toepassingen van biomassa: biomassa voor energie, biomassa voor transportbrandstoffen en biomassa als grondstof voor chemie. Alle drie hebben ze grote economische kansen. En de eerste twee zijn nodig om voldoende massa te creëren om de innovaties in de chemie te bewerkstelligen. Om dit te organiseren is in het kader van het RCI het programma Bioport Rotterdam opgezet. Dit staat onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam, in de persoon van Pieter van Essen, projectdirecteur Haven voor het RCI. President-directeur van het Havenbedrijf Hans Smits, tevens vicevoorzitter van de Board van het RCI, heeft de vroegere kwartiermaker van het RCI Ruud Lubbers gevraagd om als ambassadeur voor de Rotterdamse biomassa-aanpak op te treden. Lubbers doet dit door de Rotterdamse biomassa-aanpak onder de aandacht te brengen bij relevante groepen, door het Rotterdamse netwerk uit te breiden en door issues op de politieke agenda te zetten, zowel nationaal als internationaal.

Adresgegevens
Beursplein 37, Rotterdam

Website
http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/biomassa/

Toegevoegd door
Bioport-Rotterdam


Naar de volledige kaart

Deltalinqs
Veel aandacht gaat uit naar innovatie op het gebied van groene chemie en groene brandstoffen. Binnen de programma’s van het Havenbedrijf en het RCI rond biomassa, richt Deltalinqs Energy Forum zich op het ontwikkelen van ketens tussen bestaande en nieuwe bedrijven in productie, omzetting, opslag en transport van groene grondstoffen.

Adresgegevens
Waalhaven Zuidzijde 19, Rotterdam

Website
http://www.deltalinqsenergyforum.nl/duurzame-energie-en-grondstoffen/

Toegevoegd door
Deltalinqs


Naar de volledige kaart

Plant One Rotterdam B.V.
Plant One Rotterdam is dé testfaciliteit voor duurzame procestechnologie in de regio Rijnmond. Plant One Rotterdam vult het gat tussen laboratorium en full scale productie. Stimulering en versnelling van duurzame ontwikkelingen is een nadrukkelijk doel van de initiatiefnemers van Plant One Rotterdam. De in Plant One Rotterdam gedemonstreerde en gebruikte technologieën zijn vooral gericht op lager energiegebruik, efficiënter gebruik van grondstoffen, verwerken van reststromen, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder ruimtegebruik en het benutten van alternatieven voor fossiele grondstoffen.

Adresgegevens
Merseyweg 10 , Rotterdam

Website
http://www.plantone-rotterdam.nl/

Toegevoegd door
Plant-One


Naar de volledige kaart

Bio Base Europe Training Center
The Bio Base Europe Training Center in Terneuzen (The Netherlands) is an education, network, and exhibition center promoting the development of a sustainable biobased economy. Bio Base Europe is Europe’s first open innovation and education center for the biobased economy. Flanders and The Netherlands have joined forces to build state-of-the-art research and training facilities to speed up the economic growth, innovation capacity, and sustainable development of our society.

Adresgegevens
Zeelandlaan 2, Terneuzen

Website
http://www.bbeu.org/

Toegevoegd door
Bio-Base-Europe-Training-Center


Naar de volledige kaart

Biopark Terneuzen
Veel bedrijven die nu aan Biopark Terneuzen deelnemen, zijn al druk bezig met het uitvoeren van duurzame projecten die voordeel opleveren voor alle betrokken partijen. Voorbeelden zijn Rosendaal Energy (biodiesel), Nedalco (alcohol), Cargill (zetmeel) en Yara (kunstmest). Deze bedrijven wisselen elkaars bijproducten en reststoffen uit en gebruiken die als grondstof of in de vorm van energie. Dat gaat als volgt: Cargill levert restproducten van zetmeel, gezuiverd water, energie en samengeperste lucht aan Nedalco. Yara levert restwarmte en zuivere CO2 aan het glastuinbouwproject in de Koegorspolder. Rosendaal Energy levert water aan het recyclingbedrijf Heros. Deze onderlinge uitwisseling zorgt er dus voor dat de restproducten niet als afval in ons milieu terechtkomen maar dat ze worden gebruikt in andere producten. Meer van deze ‘Smart Links’ tussen de deelnemers worden nu uitgeprobeerd of zijn in ontwikkeling.

Adresgegevens
Schelpenpad 2, Terneuzen

Website
http://www.bioparkterneuzen.com/

Toegevoegd door
Biopark-Terneuzen


Naar de volledige kaart

AlgaeLink NV
AlgaeLink NV is a Dutch Company that designs and manufactures algae growing equipment and cultivates algae for various global markets. AlgaeLink is building a world-wide supply chain and partner network that is sustainable and delivers value to our global customers. Our operations cover algae production, equipment, consultancy, installation support and training.

Adresgegevens
Industrieweg 21, Yerseke

Website
http://www.algaelink.com/

Toegevoegd door
AlgaeLink-NV


Naar de volledige kaart

AlgaePARC
The objective of AlgaePARC (Algae Production And Research Centre) is to develop knowledge, technology and process strategies for sustainable production of microalgae as feedstock for fuel, chemicals, food and feed at industrial scale. AlgaePARC is the first research centre in the world that allows comparison of different outdoor photobioreactor designs. The pilot facility comprises four large (24 m2) and three small (2.4 m2) photobioreactors. The systems will be run in parallel and compared on technical, economic and sustainability performance and results will be used to build up knowledge required for commercial production of microalgae for bulk products.

Adresgegevens
Bornsesteeg 10, Bennekom

Website
http://www.algaeparc.nl/

Toegevoegd door
AlgaePARC


Naar de volledige kaart

SABIC Innovative Plastics
SABIC Innovative Plastics brings you new materials and technologies that drive changes in the design and use of consumer and industrial products in every part of the world. We are a world leader in providing engineering thermoplastics solutions. * Fuel innovation, increase manufacturing productivity and enhance product aesthetics with materials that inspire new design possibilities. * From virtually unbreakable LEXAN* polycarbonate sheet to weather-resistant films, depend on SABIC Innovative Plastics to supply film and sheet solutions to your special needs. * With global distribution and fabrication of rod, tube, sheet and film, plus sealants and adhesives, Polymershapes provides what you need, when you need it. * For the world's cars, SABIC Innovative Plastics' technical and materials solutions provides answers for body, engine compartment, component, structural and lighting needs.

Adresgegevens
Plasticslaan 1, bergen op zoom

Website
http://www.sabic-ip.com/gep/en/Home/Home/home.html

Toegevoegd door
SABIC-Innovative-Plastics


Naar de volledige kaart

ZLTO
De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen wij ruim 18.000 leden, die wij ondersteunen bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. Dat doen we zeer betrokken en professioneel, zowel in de vorm van belangenbehartiging en het opzetten van projecten als van individueel advies. Daarnaast participeren we in strategische activiteiten en innovaties binnen de food- en agrisector die van meerwaarde zijn voor de (toekomstige) marktpositie van onze leden. We zijn een vereniging met agrarische ondernemers als bestuurders, die georganiseerd is vanuit lokale betrokkenheid. We hebben dan ook altijd oog voor leden die tijdelijk extra aandacht nodig hebben. Verder dagen we onze leden voortdurend uit om alert te blijven en goed in te spelen op de veranderende vragen van burger en consument. Hoofdonderwerpen op onze agenda zijn: gebiedsgerichte vernieuwing, versterking marktpositie, duurzaam ondernemen, realisatie kennisinfrastructuur en innovatie, arbeid en goed werkgeverschap en professionalisering van ondernemerschap. We richten ons zowel op de primaire land- en tuinbouw als op andere ondernemingen in de groene ruimte. Vanuit het belang van al die leden stimuleren we samenwerking in ketenverband, maar ook met maatschappelijke organisaties, wetenschap en onderwijs en met sectoren buiten de land- en tuinbouw. Uiteraard hebben we ook aandacht voor internationale samenwerking. Mede via Agriterra zijn we actief betrokken bij het opzetten van landbouworganisaties in onder andere Oost-Europa en Azië, die zich in hun land inzetten voor de toekomst van hun leden en voor duurzaam ondernemen in markt en maatschappij. Samen met LTO Noord en de LLTB participeert de ZLTO in de federatie LTO Nederland.

Adresgegevens
Spoorlaan 350, tilburg

Website
http://www.zlto.nl/

Toegevoegd door
ZLTO


Naar de volledige kaart

BVOR
BVOR - Branche Vereniging Organische Reststoffen De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) behartigt de belangen van bedrijven die organische reststoffen op doelmatige en duurzame wijze verwerken. De BVOR vertegenwoordigt de meerderheid van de composteerbedrijven in Nederland, alsmede vergistingsinstallaties en producenten van biomassa voor energieproductie. Leden van de BVOR produceren uit organische reststromen compost, biogas, biomassa en andere grondstoffen. Naast belangenbehartiger biedt de BVOR haar leden ook een kenniscentrum en een netwerkplatform. De BVOR initieert en ondersteunt innovatie: optimale benutting van organische materialen binnen de 'bio-based economy' staat hierin centraal.

Adresgegevens
Agro Business Park 38, wageningen

Website
http://www.bvor.nl/

Toegevoegd door
BVOR


Naar de volledige kaart

Biomassaforum
Wij bevorderen het gebruik van biomassa uit bos, natuur, landschap en de houtketen voor energie toepassingen. We informeren over initiatieven en ideeën die een goede toelevering van biomassa voor duurzame energieproductie kunnen verbeteren. We laten zien welke installaties en technologieën voor toepassing van biomassa voor energieproductie in ontwikkeling en in gebruik zijn. We monitoren en initiëren het onderzoek naar het verbeteren van de toelevering en de toepassing van biomassa uit bos, natuur, landschap en de houtketen. Het biomassaforum is een initiatief van het Bosschap, het Platform Hout Nederland (PHN) en de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR).

Adresgegevens
Princenhof Park, driebergen

Website
http://www.biomassaforum.nl/

Toegevoegd door
Biomassaforum


Naar de volledige kaart

ACRRES
ACRRES staat voor Application Centre for Renewable RESources en is sinds 2007 het landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen. Het praktijkcentrum is een krachtenbundeling van de Lelystadse kennisinstellingen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en de Animal Sciences Group, beiden onderdeel van Wageningen UR. Zowel de provincie Flevoland als de gemeente Lelystad ondersteunen het ACRRES-initiatief. ACRRES wil samen met bedrijven, belangenorganisaties, overheden en onderwijs duurzame energie op basis van zon, wind en biomassa alsmede toepassingen van groene grondstoffen en kringlopen ontwikkelen, testen en demonstreren en op basis hiervan leermogelijkheden bieden. Het doel van ACRRES is de toepassing van duurzame energie en groene grondstoffen te stimuleren door de volgende vier pijlers te ontwikkelen: * Experimenteren Samen met (nieuwe) partners toepassingsgericht onderzoek uitvoeren om prototypes te ontwikkelen ter verbetering van kosteneffectieve manieren van duurzame energieproductie en gebruik van biomassa. * Testen Bedrijven ruimte bieden als testlocatie voor hun prototypes (processen, machines, apparaten). * Demonstreren Op het eigen terrein in Lelystad zijn volop mogelijkheden voor het uitvoeren van demonstraties om huidige en toekomstige mogelijkheden van duurzame energie en groene grondstoffen voor het voetlicht te brengen. * Leren Door concentratie van activiteiten een uitstekende leeromgeving (stages, opdrachten) en informatiepunt voor (groepen) studenten creëren.

Adresgegevens
Edelhertweg 1, lelystad

Website
http://www.acrres.nl/

Toegevoegd door
ACRRES


Naar de volledige kaart

ECN
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Duurzame biomassa is de brandstof van de toekomst. Biobrandstoffen kunnen relatief snel worden ingezet als bron van warmte, elektriciteit en transport. De unit Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek heeft op dit gebied al een aantal belangrijke technologieën naar de markt gebracht.

Adresgegevens
Westerduinweg 3,, petten

Website
http://www.ecn.nl/nl/units/bkm/

Toegevoegd door
ECN


Naar de volledige kaart

Carbohydrate Competence Center (CCC)
Het Carbohydrate Competence Center (CCC) wil hoogwaardige kennis op het gebied van koolhydraten genereren, ontwikkelen en delen om innovatie te bevorderen en bij te dragen aan een gezonde en duurzame samenleving. Koolhydraatconversie en -verwerking: Bij dit werkveld staan duurzame producten en productiemethoden centraal: hoe kunnen we goedkope fermenteerbare suikers produceren uit biomassa en hoe kunnen deze verwerkt worden tot (innovatieve) producten, bijvoorbeeld op het gebied van biochemicaliën, biobrandstoffen en bio-energie.

Adresgegevens
Nijenborgh 7, Groningen

Website
http://www.cccresearch.nl/

Toegevoegd door
Carbohydrate-Competence-Center


Naar de volledige kaart

The Dutch Biorefinery Cluster
De partners in het Dutch Biorefinery Cluster verwerken reeds decennia-lang plantaardige grondstoffen tot waardevolle food en non-food producten. Deze tot nu toe onafhankelijke 'groene' ketens zullen in de groeiende Biobased Economy diverse nieuwe producten produceren en daarmee meer waarde halen uit de grondstoffen. De ketens zullen daarin met elkaar verstrengelen en gezamenlijk de kringlopen sluiten. The Dutch Biorefinery Cluster maakt door bundelen van kennis, kunde, faciliteiten en middelen via open innovatie een sprong voorwaarts in het vollediger tot waarde brengen van biomassa. Betrokken organisaties: Crown Van Gelder Cosun Avebe Productschap Akkerbouw FrieslandCampina VNCI Courage Kenniscentrum Papier & Karton

Adresgegevens
Postbus 424, Groningen

Website
http://www.dutchbiorefinerycluster.nl/

Toegevoegd door
The-Dutch-Biorefinery-Cluster


Naar de volledige kaart

TU Delft Department of Biotechnology
The department of Biotechnology concentrates on the multidisciplinary fields of Biocatalysis, Metabolic Engineering & Fermentation Technology, Environmental Biotechnology and Bioprocess Technology as well as the exciting developments in the area of Life Science & Technology - in particular, genomics and metabolomics.

Adresgegevens
Julianalaan 67, Delft

Website
http://www.bt.tudelft.nl/

Toegevoegd door
TU-Delft-Department-of-Biotechnology


Naar de volledige kaart

Rathenau Instituut
Het Rathenau Instituut heeft op 10 maart 2011 een verkenning gepresenteerd naar de verschillende perspectieven. Het blijkt dat de overheid een visie op het gebruik van biomassa heeft weten te formuleren die op veel draagvlak kan rekenen, namelijk de biobased economy, waarbij efficiënte omgang met grondstoffen de boventoon voert. Deze visie moet nog wel gerealiseerd worden. Het gevaar is dat alle goede, duurzame bedoelingen blijven steken in het bestaande krachtenspel rond fossiele grondstoffen, terwijl de overgang naar duurzame samenleving door velen wenselijk wordt geacht. Het Rathenau Instituut doet in haar studie enkele aanbevelingen om de transitie naar een duurzame biobased economy door te zetten. Een vervolgtraject richt zich op de ontwikkeling van de bio-economie in China, het onttrekken van grondstoffen aan Afrika door zowel China als Europa en de discussie rondom schaarste van grondstoffen in het algemeen

Adresgegevens
Anna van Saksenlaan 51, Den Haag

Website
http://www.rathenau.nl/themas/project/biobased-economy.html

Toegevoegd door
Rathenau-Instituut


Naar de volledige kaart

TNO
Demand for clean, affordable and sustainable energy sources is one of the major challenges confronting Western society today. The process industry can play a key role in meeting this challenge by providing alternative fuels and limiting its own energy consumption. TNO supports industry and government optimise existing processes by using unique models for process control along with new sensors. We also develop new ways of processing biomass: Hydro Thermal Upgrading, pyrolysis and supercritical gasification. These processes are an important impulse in achieving the goals for renewable energy sources and agreements made on greenhouse gases in the Kyoto treaty.

Adresgegevens
stieltjesweg 1, Delft

Website
http://www.tno.nl/groep.cfm?context=thema&content=markt_producten&laag1=895&laag2=190&item_id=224

Toegevoegd door
TNO


Naar de volledige kaart

Zeewier Boerderij
Grootschalige teelt van zeewier op zee kan de plantaardige productie wereldwijd verdubbelen. Zulke zeeboerderijen kunnen bijdragen aan de voeding van de groeiende wereldbevolking te voeden. Onderzoekers van de WUR Plant Research International werken aan een duurzaam teeltsysteem in zee waarin de eiwitten uit zeewier te benutten zijn als grondstof voor diverse producten. In Zeeland ligt een testlocatie zeewierteelt in de Oosterschelde (Schelphoek). Hier testen onze onderzoekers welke zeewieren het beste te telen zijn en welke de meeste potentie hebben om grondstoffen te leveren. Ook zoeken ze uit wat voor teeltsystemen mogelijk zijn. Te denken valt aan lijnen waar de wieren aanhangen of bassins. Voorlopig richten de onderzoekers zich op de teelt van zeewier als eiwitbron voor visvoer. Hebben ze dit onder de knie, dan gaan ze zoeken naar mogelijkheden om zeewier ook anders in te zetten.

Adresgegevens
Schelphoek, Seerooskerke

Website
http://www.pri.wur.nl/NL/onderzoek/groene-grondstoffen/Zeeboerderijen/

Toegevoegd door
Zeewier-Boerderij


Naar de volledige kaart

Gelders Transitie Centrum
De provincie Gelderland werkt aan de duurzaamheidsdoelen van Kyoto (3x20), maar ook stadsregio's, gemeenten, sectoren en bedrijven willen hieraan werken. Het GTC (Gelders Transitie Centrum) biedt deze partijen de mogelijkheid om samen met de 4 O's (onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers) onderzoek te doen en projecten op te zetten, zodat een forse bijdrage wordt geleverd aan verduurzaming van de regio. Het gaat met name om: * duurzame mobiliteit * biobased economy * gebouwde omgeving

Adresgegevens
Velperplein 8, Arnhem

Website
http://www.kiemt.nl/kiemt-projecten/gtc.aspx

Toegevoegd door
Gelders-Transitie-Centrum


Naar de volledige kaart

Energy Valley
De stichting Energy Valley bestaat sinds 2003 en is een netwerkorganisatie die met publieke en private partners invulling geeft aan de regionale groeikansen van de energiesector. De stichting is intermediair om projecten te versnellen, kennisuitwisseling te bevorderen en de noordelijke energieregio te versterken. Werkthema's: 1 Power Hub 2 Gasrotonde 3 Groen Gas 4 Groen Gas Hubs 5 Torrefaction 6 Algen 7 Energie Transitie Parken 8 Warmtenetten 9 Windenergie 10 Smart Grids 11 CO2 opslag 12 Energiekennis 13 Energiebesparing

Adresgegevens
Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen

Website
http://energyvalley.nl/nl/projecten/projectkaart

Toegevoegd door
Energy-Valley


Naar de volledige kaart

Vagroen
Vagroen is een 100% deelneming van Grontmij. De onderneming richt zich op een duurzame verwerking en inzet van groenafval, biomassa en organische reststromen. Vagroen is gevestigd in Assen en heeft daarnaast eigen groencomposteerlocaties en ontvangstlocaties. Bovendien hebben we door het hele land zogenaamde biomassarotondes. Hiervoor gebruiken we veelal locaties van partners. Groene grondstoffen, ook wel biomassa genoemd, nemen meer en meer een belangrijke positie in. Ze kunnen immers een reële bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving en het oplossen van de klimaatproblemen. Steeds meer is er sprake van een integrale benadering bij de verdere bewerking en verwerking van biomassastromen. Hierbij wordt de biomassa op basis van kwantiteit en kwaliteit beoordeeld, om vervolgens ingezet te worden voor materiaal, energie of compostering.

Adresgegevens
Stationsplein 12, Assen

Website
http://www.vagroen.nl/

Toegevoegd door
Vagroen


Naar de volledige kaart

Bio-energiepark Twente
Het Bio-energiepark kan gezien worden als een dynamische bedrijvenlocatie, met "plug and play" ruimte voor pilot-plants op het gebied van innovatieve energieconversietechnieken uit afval en biomassa.

Adresgegevens
, Hengelo

Website
www.bioenergiepark.nl

Toegevoegd door
Bio-energiepark-Twente


Naar de volledige kaart

Bio-energiecluster Oost Nederland
Het bio-energiecluster Oost-Nederland is een cluster van bedrijven en instellingen dat ten doel heeft om bio-energie in Oost-Nederland te bevorderen. Zij wil - als maatschappelijke samenwerkingspartner - de overheid bijstaan bij het behalen van haar klimaatdoelstellingen, op het gebied van bio-energie. Ze heeft zich daarvoor gecommitteerd in een convenant met de provincie Overijssel. Daarnaast wil het cluster haar sterke positie op het gebied van technologieontwikkeling verder uitbouwen. Hiermee denkt ze een stevige bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van de economische- en internationale kennispositie van bio-energie partijen in Oost-Nederland met positieve effecten voor de werkgelegenheid

Adresgegevens
Postbus 835, Enschede

Website
http://www.bioenergieclusteroostnederland.nl

Toegevoegd door
Bio-energiecluster-Oost-Nederland


Naar de volledige kaart

HoSt
HoSt is Nederlands grootste leverancier van bio-energie systemen te weten biogasinstallaties, wervelbed vergassers, hout gestookte ketels en hout gestookte warmte/krachteenheden. HoSt heeft zich door de jaren heen als bedrijf gespecialiseerd in technologieën voor de duurzame biomassa energie. Haar specialisme richt zich met name op vergisting, vergassing en houtgestookte WKK.

Adresgegevens
Thermen 10, Enchede

Website
www.host.nl

Toegevoegd door
HoSt


Naar de volledige kaart

ZeaSolutions
ZeaSolutions (ZeaHolding B.V.) is opgericht in 2007 als spin-out van Wageningen Universiteit. Wij zijn gespecialiseerd in biogas- en ethanoltechnologie. Onze klanten zijn eigenaren of ontwikkelaars van agrarische, industriële en GFT vergisters en (anaërobe) waterzuiveringsinstallaties. Voor onze klanten kunnen we: * Haalbaarheidsstudies uitvoeren met economische en technische analyses * Labonderzoek uitvoeren met eigen apparatuur en via gespecialiseerde labs (ethanol, mineralen, biogas, eiwit, ...) * Experimenteel onderzoek doen met eigen procesinstallaties waaronder een mobiele unit voor on-site proeven * Detail engineering en turnkey oplossingen leveren samen met onze partner Co-Energy Daarnaast leveren we complete oplossingen via eigen technologie met: * Het ZeaGas systeem: Voor het scheiden van mineralen uit waterige stromen (digestaat, mest, afvalwater) en verbeteren van de biogasproductie van vergistingsprocessen * Het ZeaFuels systeem: Voor de productie van eiwitrijk veevoer, ethanol en biogas op (grote) boerderijschaal

Adresgegevens
Aziëweg 4A, Assen

Website
http://www.zeasolutions.com

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

IMEnz Bioengineering
MEnz Bioengineering is a biotech company that carries out applied research of Industrial Microorganisms and Enzymes. IMEnz develops processes to improve the sustainable production of biobased chemicals from renewable raw materials. These organic sources can be the widespread byproducts from the agri-related industry, including food and feed producers, and the paper industry. IMEnz bridges the gap between scientific knowledge and industrial applications to accelerate the innovations of our customers. Examples of products and processes that we have co-developed are: various high quality nutrients for fermentation; an economical process for the chiral bioproduction of either D- or L-lactic acid; the engineering of (proteolytic) enzymes to degrade biomaterials under extreme conditions; libraries of microorganisms; enzyme libraries; a screening system for the discovery of new antimicrobial agents; and the development and production of binding proteins, e.g. for biosensors, to name a few. Our innovations contribute to the development of a sustainable economy while at the same time cost savings and a better climate are achieved. You are welcome to explore our website for further information!

Adresgegevens
Zielstraweg 1, Groningen

Website
http://www.imenz.com/

Toegevoegd door
IMEnz-Bioengineering


Naar de volledige kaart

CLEA Technologies
CLEA Technologies is a leader in the development of green and economically viable processes. We are internationally recognized experts in the immobilization of enzymes. Immobilization is the key to enabling their cost-effective and environmentally attractive application in a wide variety of industrial settings, from fine chemicals and pharmaceuticals to cosmetics, flavors and fragrances, food and nutrition, animal feed and waste water treatment.

Adresgegevens
Delftechpark 34, Delft

Website
http://www.cleatechnologies.com/

Toegevoegd door
CLEA-Technologies


Naar de volledige kaart

Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa
In opdracht van de staatssecretaris van Milieu brengt de Commissie Corbey adviezen uit over de verschillende aspecten van duurzaamheid van biomassa en biobrandstoffen. Deze adviezen kunnen zowel op verzoek van de regering, maar ook ongevraagd tot stand komen. De Commissie Corbey spant zich in om mogelijk negatieve effecten van het stimuleren van grootschalig gebruik van biomassa voor energiedoeleinden en materialen te voorkomen. Via praktische en controleerbare uitvoeringsmaatregelen. Maar de Commissie vindt het daarbij minstens zo belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat de inzet van biomassa ook kansen biedt. De Commissie zoekt daarom actief naar mogelijkheden om kansen te benutten voor verduurzaming van landbouw en energiesector, innovatie, kennisontwikkeling, werkgelegenheid in Nederland en daarbuiten.

Adresgegevens
Croeselaan 15, Utrecht

Website
http://www.corbey.n

Toegevoegd door
Commissie-Duurzaamheidsvraagstukken-Biomassa


Naar de volledige kaart

LLTB
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is opgericht in 1896 en is gevestigd in het Ondernemershuis Limburg in Roermond. Kenmerkend aan de structuur van de LLTB is haar uitgebreide bestuursnetwerk. De leden zijn regionaal georganiseerd in twaalf plaatselijke afdelingen met elk hun eigen bestuur. De leden maken tegelijkertijd deel uit van een (of meer) vaktechnische disciplines, vakgroepen geheten. Ook elke vakgroep, tien in totaal, wordt geleid door een bestuur.

Adresgegevens
Wilhelminasingel 25 , Roermond

Website
www.lltb.nl

Toegevoegd door
LLTB


Naar de volledige kaart

Productschap Tuinbouw
De ontwikkeling naar een biobased economy past binnen de duurzame ontwikkeling van de tuinbouw, biedt nieuwe economische kansen en geeft mogelijkheden voor een efficientere tuinbouwproductie. Het PT-bestuur heeft in 2010 besloten tot het verkennen van de mogelijkheden van de tuinbouw als afnemer en leverancier van biobased producten. Basis voor deze verkenning vormt het document ‘Toekomst Tuinbouw in de Biobased Economy’ en de daarin benoemde 5 speerpunten. 1. Afnemer van biobased verpakkingen, bloempotten, folie, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, substraat 2. Producent van hoogwaardige complexe inhoudstoffen 3. Producent van algen voor inhoudsstoffen vis-en veevoer 4. Valorisatie plantaardig restmateriaal 5. Biomassa voor energie -voorziening glastuinbouw

Adresgegevens
Louis Pasteurlaan 6, Zoetermeer

Website
http://www.tuinbouw.nl/artikel/bio-based-economy

Toegevoegd door
Productschap-Tuinbouw


Naar de volledige kaart

BioBased Innovations
Het BioBased Innovations programma bestaat uit organisaties die willen samenwerken op het gebied van Bio-gebaseerde innovaties. Doordat zowel belangrijke grote en MKB organisaties uit de chemische-, industriële- en foodsector samenwerken met o.a. kennisinstellingen en andere Bio-initiatieven komt de huidige Bio-dynamiek in een versnelling en wordt deze versterkt door de structurele samenwerking in Zuidwest-Nederland. De opkomende biogebaseerde economie biedt nieuwe kansen in agribusiness en bio-energie voor bedrijven in de procesindustrie rondom de traditionele sectoren pharma, food en chemie. Deze sectoren zijn sterk vertegenwoordigd in de regio West-Brabant: er zijn diverse grote agrostromen aanwezig zoals aardappel, graan, maïs en suikerbiet die door grote industriële bedrijven worden verwerkt (Cosun, SuikerUnie, Lamb Weston en Cargill). Daarnaast is de chemie, die gebaseerd is op aardolie, ook sterk vertegenwoordigd in de regio (SABIC, Shell,Total). Tevens zijn er veel agrarische en MKB bedrijven die nu al, op kleinere schaal, producten, gebaseerd op biomateriaal, maken die voorheen op aardoliebasis werden geproduceerd (Rubia, Ecopoint, Roodenburg).

Adresgegevens
Mozartlaan 7, Breda

Website
www.biobasedinnovations.nl

Toegevoegd door
BioBased-Innovations


Naar de volledige kaart

Universiteit Utrecht - Copernicus Instituut
Energy Supply and System Studies: In the field of Biomass and bio-energy: To better understand the technical, economic and implementation potential of biomass energy sources, geographically and in time, taking into account needs for urbanisation, food production and protection of biodiversity; to model and optimise biomass energy production and conversion systems; to investigate new and improved bio-energy technologies and systems, including multi-fuel and poly-generation concepts; to quantify the (potential) impact and performance of bio-energy technologies and systems, including bio-energy trade; to contribute to the development of certification systems for sustainable biomass energy production. Energy and Materials Demand and Efficiency: Increased efficiency in energy demand is generally recognized as the most cost-effective strategy to save energy and to reduce the related environmental impacts (e.g. greenhouse effect). In addition, the efficiency of materials use can be clearly increased by optimized design, re-use and recycling. Reduced material use results in lower resource requirements, energy inputs and the concomitant environmental impacts. Material substitution can serve as a complementary strategy for reducing the environmental burden (e.g., by increased use of bio-based materials).

Adresgegevens
Budapestlaan 6, Utrecht

Website
http://www.uu.nl/faculty/science/en/organisation/depts/chemistry/research/sts/Pages/research.aspx?refer=/faculty/science/en/organisation/depts/chemistry/research/sts/research/Pages/default.aspx

Toegevoegd door
Universiteit-Utrecht---Copernicus-Instituut


Naar de volledige kaart

Universiteit Twente - IMPACT
IMPACT is a research institute that initiates and coordinates research on Energy and Resources through building multidisciplinary teams around ambitious projects and delivering state of the art engineering solutions. In the Energy and Resources domain, the institute focuses on: - sustainable energy generation; - reduction of energy demand and consumption by optimization of products, processes and methods; - new materials based on renewable resources; - reduction of environmental footprints of processes and products. IMPACT stimulates the collaboration with national and international research foundations, R&D departments of advanced and innovative industries, technological institutes and users in academia and society.

Adresgegevens
Drienerlolaan 5, Enschede

Website
http://www.utwente.nl/impact/

Toegevoegd door
Universiteit-Twente---IMPACT


Naar de volledige kaart

Aquapro
De Groasis waterboxx is geïntroduceerd in de markt door AquaPro Holland, een bedrijf opgericht door uitvinder Pieter Hoff. De Groasis waterboxx is een biomimicry techniek, een kunstmatige kopie van hoe Moeder Natuur een probleem oplost. De boxx is gemaakt van biopolymeren. Met de uitvinding van de waterboxx kunnen alle (door menselijk ingrijpen) geërodeerde gebieden op aarde, inclusief vele woestijnen, met weinig moeite en kosten hersteld worden.

Adresgegevens
Franseweg 9, Steenbergen

Website
www.aquaproholland.com/

Toegevoegd door
Aquapro


Naar de volledige kaart

Qwic
Qwic doet onderzoek naar de toepassing van natuurverzel versterkte composieten (NVVC) in elektrische scooters. Bij QWIC geloven we dat elektrisch rijden de huidige problemen van congestie, lokale vervuiling maar ook CO2 uitstoot sterk kan reduceren. Door innovatieve elektrische scooters en -fietsen te ontwikkelen maken we producten die niet alleen duurzaam maar ook leuk zijn om te hebben én te rijden QWIC het best verkochte e-scootermerk in de BeNelux QWIC is markleider in de snelgroeiende elektrische scootermarkt en top 10 aanbieder van elektrische fietsen. QWIC is een Nederlands merk en ontwikkelt, produceert en vermarkt lichtgewicht elektrische tweewielers vanuit Amsterdam.

Adresgegevens
Korte Papaverweg 15, Amsterdam

Website
www.qwic.nl

Toegevoegd door
Qwic


Naar de volledige kaart

Haynest
Haynest is een 100% biologisch afbreekbaar en composteerbaar verpakkingsmateriaal. Haynest is door de natuur geïnspireerd en wordt gemaakt van natuurlijke vezels en binders. Haynest is ontworpen volgens de cradle-to-cradle filosofie. Het maakt uitsluitend gebruik van organische reststromen. Het hoofdbestanddeel (berm)gras wordt na het maaien aan de zon gedroogd. Als verpakkingsmateriaal is het geschikt voor de bescherming van huishoudelijke apparaten, meubels en voedingsproducten. Een 100% biobased product.

Adresgegevens
Van Thienenlaan 5a, Eindhoven

Website
http://www.haynest.com

Toegevoegd door
Haynest


Naar de volledige kaart

Suiker Unie Vierverlaten
De productie van biogas uit reststromen. Dit biogas wordt opgewerkt naar groen gas van aardgaskwaliteit. In totaal kunnen we met de methaanreactoren en de biovergistinginstallatie 12,5 miljoen m³ gas van aardgaskwaliteit aanbieden aan het openbare gasnet. Dit is goed voor de jaarlijkse gasbehoefte van 9.000 huishoudens.

Adresgegevens
Fabriekslaan 12, Groningen

Website
http://www.suikerunie.nl/Duurzaamheid-Klimaat-en-Energie.aspx

Toegevoegd door
Suiker-Unie-Vierverlaten


Naar de volledige kaart

NEN
Normalisatie vindt plaats op drie niveaus: * Nationaal heeft een werkgroep onder begeleiding van NEN een duurzaamheidsnorm opgesteld op basis van de Cramer criteria (ook wel bekend als NTA 8080). * Europees worden normen ontwikkeld als instrument voor de implementatie van de Europese richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. NEN voert het secretariaat van de technische commissie die deze normen ontwikkeld. * Internationaal is normalisatie opgestart om tot mondiale normen voor duurzaam geproduceerde biomassa te komen. Om aan te tonen dat de biomassa die wordt gebruikt voor energietoepassingen ook duurzaam geproduceerd is, kunnen organisaties zich laten certificeren. Het certificaat geeft een gerechtvaardigd vertrouwen dat desbetreffende organisatie volgens de opgestelde duurzaamheidseisen produceert. Onder NEN Schemabeheer is een certificatieschema opgesteld met de spelregels voor certificatie tegen de bovengenoemde NTA 8080. Ook dit schema wordt internationaal weggezet, aangezien een belangrijk deel van de biomassa voor de Nederlandse markt zal moeten worden geïmporteerd

Adresgegevens
Vlinderweg 6, Delft

Website
http://www.nen.nl/web/Energie/Duurzame-biomassa.htm

Toegevoegd door
NEN


Naar de volledige kaart

Attero
Bij Attero houden we ons op verschillende manieren bezig met het verwerken van diverse afvalstromen. Eén van de manieren is de verbranding of vergisting van afval om er energie mee op te wekken. Attero heeft op drie locaties operationele installaties voor de verwerking van brandbaar afval. In Moerdijk hebben we een afvalenergiecentrale. In Wijster staat een afvalscheidingsinstallatie met een afvalenergiecentrale. Beide centrales leveren warmte en duurzame elektriciteit. Op onze locatie in Groningen exploiteren we een scheidingsinstallatie in combinatie met een vergistingsinstallatie waarmee wij het organische afval van de stad Groningen en omgeving omzetten in duurzame energie: groen gas. Wie aan gft of groenafval denkt, denkt aan compost. Minder bekend is dat we hieruit ook biomassa kunnen maken die als biobrandstof ingezet wordt. De biomassa bestaat uit de resten die te hard zijn om te composteren of waarbij het te veel tijd kost om het organisch materiaal af te breken. Attero is al enkele jaren bezig met deze ‘biomassatransitie’. De houtachtige delen winnen wij in ons bedrijf met diverse scheidingstechnieken terug tijdens het composteerproces. Onze biobrandstoffen zijn gestandaardiseerde producten. Zo zijn afnemers altijd verzekerd van een constante kwaliteit. Biobrandstof uit groenafval brengen wij op de markt onder de naam Tunka®. Biobrandstof uit gft-afval noemen we Torch®. Het belangrijkste verschil tussen beide biobrandstoffen is dat Torch® kleine hoeveelheden plastic, papier en kunststof kan en mag bevatten. Dit komt omdat dit soort stoorstoffen in gft-afval voorkomt. In groenafval is dat niet of nauwelijks het geval.

Adresgegevens
Vamweg 7, Wijster

Website
http://www.attero.nl/nl/bedrijf-organisatie/activiteiten/converteren/biobrandstoffen/

Toegevoegd door
Attero


Naar de volledige kaart

Provalor
Provalor ontwikkelt knowhow op het terrein van valorisatie van reststromen. et valoriseren richt zich daarbij vooral op het beter benutten van de grondstoffen en het reduceren van reststromen. Daarbij behoren reststromen niet als restanten gezien te worden doch als waardevolle co-producten.

Adresgegevens
Uitgang 1-B, Ursem

Website
http://www.provalor.nl/

Toegevoegd door
Provalor


Naar de volledige kaart

KNN advies
Valorisatie groene grondstoffen & BBE Binnen dit thema onderscheiden wij de volgende speerpunten: * biopolymeren * vezels * mineralenterugwinning uit mest/digestaat * chemicaliën KNN is een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies & projectontwikkeling, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en toepassen van vernieuwende oplossingen voor vraagstukken op het gebied van energie, ondernemen en duurzaamheid.

Adresgegevens
Werfstraat 5, Groningen

Website
www.knnadvies.nl

Toegevoegd door
KNN-advies


Naar de volledige kaart

Groot Zevert Vergisting
Eendenkroos: Onderzoek leerde dat eendenkroos goed groeit op een medium met vergistte dierlijke mest (digestaat). Dat bevat veel nutriënten en mineralen, waardoor het mogelijk is om eendenkroos te kweken en te verwerken in veevoer via een korte nutriënten kringloop. Hierdoor kan het soja als eiwitbron in veevoer (deels) vervangen. Groot Zevert Vergisting BV in Beltrum, dochteronderneming van een loonbedrijf, heeft jarenlange ervaring met de commerciële uitbating van een grootschalige biovergistingsinstallatie. Het bedrijf werkt samen met Thecogas uit Lochem, gespecialiseerd in ontwerp en realisatie van vergistingsinstallaties in combinatie met WKK’s, CC Advies uit Ulft, specialist in het ontwikkelen en optimaliseren van kweekmethoden voor aquatische biomassa en veevoederfabrikant ForFarmers uit Lochem.

Adresgegevens
Ringweg 28, Beltrum

Website
http://www.groot-zevert.nl/kroos

Toegevoegd door
Groot-Zevert-Vergisting


Naar de volledige kaart

Grassfuel
Grassfuel is a young company focussed on the processing of biomass by applying new, innovative technologies. Its services consist of: •Biomass project development •Biomass processing project management •Corporate finance services •Entrepreneurship (taking technologies into incorporation) •Strategic advisory services in the field

Adresgegevens
Van Hengellaan 2, Hilversum

Website
http://grassfuel.nl

Toegevoegd door
Grassfuel


Naar de volledige kaart

DHV
DHV vertaalt milieu en duurzaamheid naar de praktijk, voor zowel bedrijven als overheden. Beide staan op hun eigen manier voor enorme uitdagingen. De problematiek is complex, de procedures zijn talrijk. Wij leiden klanten door dit woud van ogenschijnlijk tegengestelde belangen van ambities naar antwoorden. Voldoen aan de regels is vaak niet meer genoeg: stakeholders vragen méér. En ook de druk vanuit de samenleving neemt toe. Maar juist op het gebied van milieu en duurzaamheid is er zelden één waarheid. Wij kennen de nuance, maar ook iedere punt en komma.

Adresgegevens
Laan 1914 nr. 35, amersfoort

Website
http://www.dhv.nl/Markten/Milieu-en-duurzaamheid

Toegevoegd door
DHV


Naar de volledige kaart

AquaPhyto BV
Het energiethema bij AquaPhyto is onder andere gericht op het produceren, ontwikkelen, optimaliseren en het vercommercialiseren van het product micro-wieren als grondstof voor biobrandstoffen. Dit ontwikkeltraject heeft een praktijkgericht karakter en vindt plaats op de onderzoekslocatie van AquaPhyto, waarbij met diverse nationale (Econcern, Ecofys) en internationale (Teijin ltd, Japan) concerns alsmede kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam) wordt samengewerkt.

Adresgegevens
1090 hc, amsterdam, netherlands

Website
www.aquaphyto.com

Toegevoegd door
AquaPhyto-BV


Naar de volledige kaart

Zetadec
Zetadec is a consultancy and contract R&D organisation for the feed, food and biomass industry. The strongpoint of Zetadec is its ability to operate on the interface of raw materials on the one hand and (processing) technology on the other hand. We assist companies in transforming new ideas into added value products. To do this we assist in: * enhancing performance of existing production lines, * conceptualize new product lines for new products, * perform lab-scale to full-scale operation tests, * formula and recipe development for new products, * testing functionality of ingredients for specific purposes.

Adresgegevens
Agro Business Park 44, wageningen

Website
www.zetadec.nl

Toegevoegd door
Zetadec


Naar de volledige kaart

Biobased applicatons
BBA is a Dutch service company, founded in 2008 by Bôke Tjeerdsma and is assisting its customers in developing business opportunities for bio-based products. BBA provides business services for industrial applications of biobased feedstock and green chemistry. Active encouragement and development of new business opportunities with biobased materials. Valorisation of biomass (fractions) by market development, research and knowledge transfer.

Adresgegevens
Bachlaan 148, Doorwerth

Website
www.biobasedapplications

Toegevoegd door
Biobased-applicatons


Naar de volledige kaart

Kruidenier
Kruidenier werkt samen met partijen, van boer tot afnemer. We stellen randvoorwaarden voor ecologische doelen. We onderzoeken milieueffecten en hoe we deze kunnen voorkomen of beperken. In het MVO beleid van Kruidenier is de verduurzaming van producten en diensten vanuit de historie vanzelfsprekend. In 2008 zijn onderwerpen als biodiversiteit, Cradle to Cradle (C2C), CO2-compensatie en duurzame mobiliteit ook in het beleid van Kruidenier opgenomen. En we gaan verder. We richten ons in 2011op het doorvoeren van en het beter meetbaar, dus aantoonbaar maken van het beleid. Milieu, grondstoffen, energie en emissies De activiteiten van Kruidenier hebben invloed op het milieu. Kruidenier spant zich in om de negatieve impact op het milieu te verkleinen door middel van een integrale aanpak. We maken vanaf 2001 gebruik van "geïntegreerd systeem voor product milieu zorg" (GSPMZ). Het doel is niet alleen om de milieueffecten te verkleinen, maar ook deze meetbaar en aantoonbaar te maken. De productie van food en non-food en het leveren van diensten hebben nu eenmaal gevolgen voor lucht, water en bodemkwaliteit en vooral ook de biodiversiteit. Daar werken wij aan.

Adresgegevens
Sluisjesdijk 111, Rotterdam

Website
http://www.kruidenier.nl/duurzaam/people-planet-profit/

Toegevoegd door
Kruidenier


Naar de volledige kaart

Innostart BV
nnoStart is gespecialiseerd in het ontwikkelen en naar commerciële praktijk vertalen van innovatieve concepten op het gebied van de benutting van groene, hernieuwbare grondstoffen, "biomassa", tot duurzame energie en producten. InnoStart helpt u op weg in de transitie naar een meer Biobased Economy. Voor haar activiteiten beschikt InnoStart over een forse inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van business development binnen alle voor de biobased economy belangrijke sectoren, zoals agrofood, chemie, materialen en life sciences. Daarnaast biedt InnoStart’s uitgebreide netwerk in industrie en overheid u de mogelijkheid in contact te komen met specialistische kennis en ingangen om uw bedrijfsontwikkeling verder vorm te geven.

Adresgegevens
Nieuwwijkstraat 37, Heijen

Website
www.innostartconsulting.nl

Toegevoegd door
Innostart-BV


Naar de volledige kaart

AkzoNobel functional chemicals
Ons onderdeel Functional Chemicals maakt chemische tussenproducten en performance chemicals. Deze worden gebruikt in alles – van tandpasta en ijs tot camerafilms en lippenstift. Ethyleenamines, chelaten, cellulosespecialiteiten, zoutspecialiteiten, zwavelproducten en polisulfiden zijn slechts enkele van de functional chemicals die we produceren. Net als onze base chemicals vindt u ze terug in vele alledaagse dingen zoals behangplaksel, bakkerijproducten en cosmetica. Ook worden ze toegepast in producten voor de mijnbouw-, elektronica- en landbouwindustrie.

Adresgegevens
Lispinweg 6, Herkenbosch

Website
http://www.akzonobel.com/nl/over_ons/organisatie/specialty_chemicals/functional_chemicals/

Toegevoegd door
AkzoNobel-functional-chemicals


Naar de volledige kaart

Spring Associates
Spring Associates would like to function as the ‘sustainable conscience’ of its clients. Increasingly, conscience needs science; to act responsibly, companies and consumers need a great deal of knowledge that currently is not always readily available. Not using child labour for the manufacturing of sports shoes is an intuitive decision, but in order to choose between a sea bass and a salmon, a consumer (or a buyer) needs real knowledge. We help companies gather and disseminate this type of knowledge in an understandable way. Our concept of sustainability goes beyond CO2. We believe that companies should consider all energy consumption, as well as the use of materials and water, in their extended supply chains, and try to manage it sustainably. We help investment firms, banks and individual entrepreneurs in assessing the real value of their green investments. We check environmental performance and economic value. Our due diligence – besides our economic modelling and business planning skills – builds on our technical knowledge, and on our knowledge of regulations. We have considerable expertise in modelling environmental impacts across the value chain. We use our own format of ‘light life-cycle analysis’ (LCA), to combine analytical rigour with efficiency and speed. We have built up knowledge of life-cycle analysis in several industries, from electronics, to food and clothing. Once companies know their environmental impact, they will need to develop a vision for change over time. It appears that it is difficult for most companies to put goals into perspective. What does the world need? What are competitors doing? What does legislation require?. We help them do this, and develop roadmaps for the future. Sustainability of food has our special interest. We have invested significantly in building our own knowledge base of food items, containing the output of LCAs of thousands of food products.

Adresgegevens
Stadhouderskade 140, Amsterdam

Website
http://www.spring-associates.com/about/capability-areas/sustainability/

Toegevoegd door
Spring-Associates


Naar de volledige kaart

Bokaplast
De REBUCK® is de eerste eenmalige, waterdichte kartonnen emmer die vouwbaar en recyclebaar is. Eindelijk een milieubewuste alternatief voor de kunststof emmer. De REBUCK® is ontwikkeld naar aanleiding van de vraag uit de bloemensector, maar is zeker ook geschikt voor andere toepassingen. Al langere tijd is men op zoek naar een betaalbaar, praktisch en milieuvriendelijk alternatief voor de kunststof emmer. De REBUCK® is een golfkartonnen, vouwbare transport- en verkoopemmer die door zijn slimme vorm niet alleen meer gebruiksgemak voor de leverancier en verkoper biedt, maar ook meer ruimte geeft aan de bloemen. De REBUCK® is een gepatenteerd systeem en indien gewenst ook leverbaar met een machine die de emmers vouwt en vult met water.

Adresgegevens
Kalkoenweg 42, Ermelo

Website
http://www.bokaplast.nl/verpakkingsontwikkeling

Toegevoegd door
Bokaplast


Naar de volledige kaart

TCE GoFour
In de afgelopen jaren heeft een drietal bedrijven, FINN BV, Outdoor Boilers of Europe BV en Aerodynamic Technologies BV, zich zeer intensief beziggehouden met het ontwikkelen van innovaties, die zullen bijdragen aan de maatschappelijke roep om een "groene" wereld. Om deze producten op een effectieve wijze te ontwikkelen en met elkaar te combineren, is TCE (Technology Centre Europe) opgericht. TCE heeft als doelstelling om zowel bedrijven als consumenten te helpen met gebruiksvriendelijke en duurzame oplossingen. Een van de eisen is dat de oplossingen betaalbaar zijn. Daarnaast moeten ze in hooguit vijf jaren terug te verdienen zijn. Speciaal voor grote projecten heeft TCE een aantal producten ontwikkeld. Deze producten leveren grote volumes "groene" warmte en in de zeer nabije toekomst (2011) grote volumes "groene" stroom, die 100% CO2-neutraal zijn en minimaal 70% goedkoper dan het niveau van de huidige energieprijzen. Naast "groene" warmte en stroom heeft TCE ook een aantal producten ontwikkeld om motorvoertuigen "groen" te maken. U moet hierbij denken aan: minder uitstoot, minder brandstofverbruik, minder onderhoud en meer vermogen.

Adresgegevens
glasblazer 9, stadskanaal

Website
http://tcegofour.com/nl/index.html

Toegevoegd door
TCE-GoFour


Naar de volledige kaart

Instituut voor Maatschappelijke Innovatie
IMI is een aanjager van vernieuwingsprocessen in de publieke sector. Onze drijfveer is om de rijkdom van ideeën en ervaringen in organisaties en uit de samenleving zo toe te passen dat maatschappelijke vraagstukken slimmer worden opgelost.

Adresgegevens
Rapenburg 8 - 10 , Leiden

Website
http://www.iminet.org/#/projecten/maatschappeljike_dialoog_biobased_economy

Toegevoegd door
Instituut-voor-Maatschappelijke-Innovatie


Naar de volledige kaart

Natuur & Milieu
Natuur en Milieu heeft een coalitie gevormd van bedrijven en maatschappelijke organisaties, die ervoor gezorgd heeft dat de overheid het bedrijfsleven verplicht om openbaar te maken welke biobrandstoffen ze gebruiken en waar deze vandaan komen. Zo kan beter beoordeeld worden of biobrandstoffen duurzaam zijn. In 2010 en 2011 leggen we meer nadruk op biomassasoorten die wél goede oplossingen zijn voor het klimaat. Samen met bedrijven ontwikkelen we nieuwe duurzame kansen voor de Nederlandse economie. We doen dat vanuit het besef dat strenge eisen aan duurzaamheid van biomassa meer kans hebben als er ook economische perspectieven zijn

Adresgegevens
Hamburgerstraat 28a , Utrecht

Website
http://www2.natuurenmilieu.nl/themas/energie/groene-biobrandstof/

Toegevoegd door
Natuur-en-Milieu


Naar de volledige kaart

Topell Energy BV
Topell Energy is a Dutch, privately funded, clean technology company which has developed a cutting edge process for the production of high value solid bio-fuel from woody biomass. This process is generally known as torrefaction and the solid bio-fuel is usually referred to as torrefied biomass. Torrefaction of biomass results in cheaper transportation as well as more efficient conversion of biomass into heat and power. The torrefaction step is instrumental in unlocking the potential of biomass for energy production. Topell Energy has successfully created a test facility to prove its process, and is currently building a large, commercial-scale plant in The Netherlands. Topell Energy has started its international roll-out as a provider of integrated torrefaction solutions to its customers

Adresgegevens
Roelofshoeveweg 29, Duiven

Website
http://topell.nl/

Toegevoegd door
Topell-Energy-BV


Naar de volledige kaart

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer levert al ruim tien jaar biomassa aan elektriciteitsbedrijven voor de opwekking van duurzame energie. Het gaat dan vooral om ‘energiehout’ (hout dat niet geschikt is voor verwerking in producten). Voor de verwerking van overige biomassa, zoals gras, heide en riet, zijn de ontwikkelingen nog in volle gang. We zullen daarom, samen met partners, blijven zoeken naar manieren om biomassa zo efficiënt en duurzaam mogelijk te hergebruiken. We laten daarmee zien dat we vanuit natuurbeheer een verantwoorde bijdrage kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling van onze maatschappij en economie.

Adresgegevens
Princenhof Park 1, Driebergen

Website
http://www.staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20en%20achtergronden/Dossiers/Biomassa/In%20de%20praktijk.aspx

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Ekwadraat
Ekwadraat initieert, ontwikkelt en begeleidt projecten op het gebied van duurzame energie. Zie ons als ‘de architecten van de duurzame keten’. Want net als architecten werken wij vanuit een visie en ‘bouwen’ wij aan de toekomst.

Adresgegevens
Legedijk 4, Leeuwarden


Toegevoegd door
Ekwadraat


Naar de volledige kaart

Den Ouden Groenrecycling bv
Verspreid over zuid en midden Nederland beschikt de Den Ouden Groep over zeven composteerinrichtingen (Haps, Helmond, Lelystad, Muiderberg, Schijndel, Zegge en Rosmalen). Hier worden jaarlijks meer dan 350.000 ton groene reststromen, zoals gras en ander groenafval, ten behoeve van recycling ingenomen, dat afkomstig is van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat, bedrijven en particulieren.

Adresgegevens
Hermalen 7, schijndel

Website
http://www.denoudengroep.com/nl/page/groenafval.html

Toegevoegd door
Den-Ouden-Groenrecycling-bv


Naar de volledige kaart

Nettenergy BV
Producent van mobiele pyrolyse installaties om biochar, pyrolyse olie, houtazijn en houtgas lokaal te produceren.

Adresgegevens
Torenpad 48, Boskoop

Website
www.nettenergy.com

Toegevoegd door
nettenergy


Naar de volledige kaart

RPM Belgium Group NV
Manufacturer Industrial Flooring Resins, Speciality waterproofing and gasproof products. Supplier.

Adresgegevens
Henri Dunantstraat 11 B , 8700 Tielt

Website
www.rpm-belgium.be

Toegevoegd door
peterwens


Naar de volledige kaart

Biobased Trade Connections
Biobased trade connections is a company specialized in the sales of recyling and biomass processing machines and spare and wear parts. Being centrally located in the Netherlands we are able to deliver our products around Europe. BTC is working together with Spanish suppliers. Our advantage is that we can deliver essential components against a competitive price in just a short delivery time. This makes it possible for our customers to organize their business more efficient. By being customer orientated BTC can fulfil your specific demands. Specialties sales, consulting, business opertunities in renewable energy - recycling industry

Adresgegevens
De Zoom 21, Zuidwolde

Website
www.biobased-tc.com

Toegevoegd door
kristiaan


Naar de volledige kaart

Hortimare
Zeewier heeft een scala van mogelijkheden die nog maar in beperkte mate worden benut. Door zeewier op grote schaal te telen kunnen waardevolle producten worden verkregen die op andere wijze niet binnen het economisch bereik zouden komen. Voor de start van een zeewierteelt is betrouwbaar uitgangsmateriaal nodig. Hortimare is gespecialiseerd in de selectie, vermeerdering en instandhouding van zeewieren. Hortimare, letterlijk 'tuin in zee' heeft de visie de mogelijkheden tot het telen van zeewieren te versterken en biedt hiervoor hoogwaardig uitgangsmateriaal aan. Bevestigd aan geschikte dragers, zijn diverse soorten als jonge zeewierplantjes beschikbaar voor experimenten en commerciële productie.

Adresgegevens
J. Duikerweg 12B, Heerhugowaard

Website
http://www.hortimare.com/

Toegevoegd door
Hortimare


Naar de volledige kaart

OonKAY!
OonKAY! wil een rol spelen bij ontwikkeling en implementatie van milieutechnologie. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een beter begrip van bestaande technologie, zodat deze scherper kan worden gedimensioneerd, of specifieke nadelen kunnen worden vermeden. Het kan gaan om toepassing van een bestaand produkt in een nieuwe toepassing. Maar soms is de ambitie ook veel groter en zijn innovaties echt baanbrekend.

Adresgegevens
Fabianusstraat 12, apeldoorn

Website
http://www.oonkay.nl

Toegevoegd door
OonKAY


Naar de volledige kaart

ATO
ATO is van mening dat het mogelijk is een transitie naar een duurzame kennisintensieve economie te bewerkstelligen met behoud van welvaart en welzijn in een gezonde, schone en veilige leef- en werkomgeving. ATO heeft dan ook een heldere missie: Werken aan een gezonde werk- en leefomgeving op basis van duurzame technologie.

Adresgegevens
IJzergietersweg 1, den helder

Website
www.ato.nl

Toegevoegd door
ATO


Naar de volledige kaart

Ecofys
Ecofys is in 1984 gestart als een onderzoek- en adviesbureau voor energiebesparing en duurzame energietoepassingen. Ecofys heeft een grote kennis opgebouwd over onderwerpen als zonne-energie, windenergie, bio-energie, waterstof technologie, energievoorziening en klimaatbeleid. Onze experts zijn georganiseerd rond verschillende marktsegmenten. Hierbij worden technische, financiële, juridische en planologische disciplines gecombineerd om tot gebalanceerde en economische oplossingen te komen.

Adresgegevens
Kanaalweg 15-G, utrecht

Website
http://www.ecofys.nl/nl/expertisegebieden/duurzameenergietechnologieen/bio_energie.htm

Toegevoegd door
Ecofys


Naar de volledige kaart

Hempflax
HempFlax in Oude Pekela richt zich op de productie en verwerking van duurzame grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten van milieubewust geteelde vezelhennep en vlas. Door op professionele wijze te werken aan de ontwikkeling en innovatie van herwinbare natuurvezelproducten, staat HempFlax aan het begin van een duurzame industriële keten.

Adresgegevens
Hendrik Westerstraat 20-22, oude pekela

Website
www.hempflax.nl

Toegevoegd door
Hempflax


Naar de volledige kaart

Abstraction
In de huidige bio-based ontwikkelingen zijn praktische, commerciële overwegingen van belang. Abstraction is echter van mening dat strategisch inzicht en het herkennen van kansen welke bio-based ontwikkelingen met zich meebrengen, in de huidige ontwikkelingsfase nog belangrijker zijn. Abstraction onderzoekt, adviseert, zet projecten op, en helpt de juiste keuzes te maken.

Adresgegevens
Binnenbaan 30, Rhoon

Website
http://www.biobased-opportunities.com]

Toegevoegd door
Wijnand Schonewille


Naar de volledige kaart

Bioclear
advies en innovatie op het gebied van duurzaamheid en milieu

Adresgegevens
rozenburglaan 13, groningen

Website
www.bioclear.nl

Toegevoegd door
sytze


Naar de volledige kaart

Infosfeer Sustainable CHAINge
Infosfeer is gespecialiseerd in uitvoering van advies en projecten op kantoor, op de weg en op het water met een accent op duurzaamheid. The Bamboo CHAINge Project plant bamboe op braakliggende terreinen om er biomassa van te maken.

Adresgegevens
Burgemeester van der jagtkade 41, Hellevoetsluis

Website
http://www.infosfeer.nl/

Toegevoegd door
Jan-Govert


Naar de volledige kaart

ChainCraft
ChainCraft (former Waste2Chemical company) develops proprietary mixed culture fermentation processes to produce biochemicals from low grade organic residues like food waste, agricultural residues or the organic fraction of municipal solid waste. The first aimed biochemicals, Medium Chain Fatty Acids (MCFA) can be used as building blocks in existing and new applications in markets for lubricants, plasticizers, polymers, coatings, animal feed and flavours and fragrances. In 2013 ChainCraft closed their first investment round with Dutch Greentech Fund (part of Rabobank Private Equity) and Horizon 3 Venture Capital as investors. In 2015 ChainCraft strives to complete pilot their pilot phase to be able to engineer, construct and operate a demonstration facility the second half of 2016. ChainCraft is a spin-off company of the department of Environmental Technology, part of Wageningen University, the Netherlands.

Adresgegevens
Hornweg 61, Amsterdam

Website
www.chaincraft.nl

Toegevoegd door
Niels


Naar de volledige kaart

Warmteplan B.V.
Biobased isolatiemateriaal op basis van houtvezel en cellulose. En biobased pleistermateriaal voor naadloze akoestische plafonds.

Adresgegevens
Mercuriusweg 5, Brummen

Website
www.warmteplan.nl

Toegevoegd door
warmteplan


Naar de volledige kaart

Fargate Group
Since 2008 we developed a concept to improve the sustainability profile of our customers by making use of their waste streams and reducing their emission. This evolved into the idea of making use of the waste streams warm water and CO2 as ingredients for producing Algae. As production of Algae is not the core business of our customers, we contacted Algae-using companies to develop a market aligned with the specific needs and their preferred types of Algae. Basically we have three activities to organize for our business: * Developing and selling Algae Installations * Trading in Algae * Servicing the total business: e.g. maintenance In that way we have organized our organisation: * Fargate International BV: for innovation of and selling the Algae-producing-installations * Algae Fargate BV: trading of Algae * Fargate Services BV: services

Adresgegevens
Veerstraat 18, Vossemeer

Website
http://www.fargate.nl

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

PRISNA
PRISNA (Product Isolation from Nature) is a consortium of several independent Dutch companies and the department Pharmacognosy of the Leiden University. The objective of PRISNA is to acquire bio-processing business for the individual members of the consortium in the pharmaceutical, nutraceutical, food, cosmetic, agrochemical and marine market segments. The bio-processing of high purity bio-active compounds covers the whole field from concept in the lab, to pilot and production scale. An array of modern extraction and separation technologies are available like supercritical fluid extraction (sCO2), over-pressurized water extraction, centrifugal partition chromatography (CPC), etc. State-of-the-art scientific equipment enables the combination of a high yield, with a high purity, while safeguarding the integrity of the substance. We provide analytical quality control by means of LC/MS, UPLC/DAD, GC/MS, and NMR inclusive the residual analyses of impurities. In addition PRISNA also performs Cytochrome P450 studies in order to 1) predict the bio-transformation of specific plant products in the human body (metabolism), and 2) assess the possible interaction with the bio-transformation of other drugs (drug interaction studies).

Adresgegevens
3233 ZK , Oostvoorne

Website
http://www.prisna.nl/

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
Doel is het opzetten van een structureel netwerk en samenwerkingsverband tussen bedrijven/ ondernemers (en kennisinstellingen/-hebbers) om te komen tot een permanente kennisvalorisatie en generatie van ontwikkelingsprojecten op het gebied van nieuwe energie en groene grondstoffen. Dit wordt gerealiseerd door een (grensoverschrijdend) platform van ondernemers en experts in combinatie met het uitvoeren van industriële onderzoeks- en experimentele ontwikkelprojecten.

Adresgegevens
goirleseweg 15, tilburg


Toegevoegd door
paul


Naar de volledige kaart

DLV Plant BV
DLV Plant zoekt oplossingen om de organische reststoffen op landbouwbedrijven te gebruiken voor de energievoorziening, organische stofvoorziening en mineralenmanagement

Adresgegevens
lireweg 5c, nieuw vennep

Website
www.dlvplant.nl

Toegevoegd door
rik


Naar de volledige kaart

Biobased Business Accelerator
Biobased Business Accelerator is sinds 2008 actief als landelijk platform dat stakeholders uit alle voor de biobased economie relevante sectoren bijeenbrengt rond nieuwe businessproposities. Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan het versnellen en commercialiseren van proces-, product- en keteninnovaties in de transitie naar een biobased economie. Een helder dienstverleningsconcept, financiële deelname door marktpartijen, bottom-up innovaties uit het MKB en versnelling van het proces van business development staan hierin centraal. De BbBA als schakel tussen MKB bio-innovaties enerzijds en kennisinstellingen en industrie uit verschillende sectoren anderzijds.

Adresgegevens
Velperplein 8, Arnhem

Website
http://www.biobasedaccelerator.nl/

Toegevoegd door
Edwin Hamoen


Naar de volledige kaart

RVO
RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. voert diverse regelingen en subsidies uit op het gebied van biobased economy.

Adresgegevens
Juliana van Stolberglaan 3, den haag

Website
www.rvo.nl

Toegevoegd door
AgentschapNL


Naar de volledige kaart

GreenGran B.V.
Producent van biocomposiet granulaat voor spuitgiettoepassingen. Grades voor biobased, duurzame en biodegradeerbare toepassingen. Ideaal voor vervanging van oilbased engineering plastics. Tevens distributeur voor PHB en PHB compounds voor film-, folie-, filament/vezel- en schuimtoepassingen.

Adresgegevens
Galvanistraat 1, Ede

Website
www.greengran.nl

Toegevoegd door
Martin


Naar de volledige kaart

Abengoa Bioenergy Netherlands
Bioethanol production * 100% owned by Abengoa Bioenergy * Planned annual bioethanol production capacity of 127 Mgal * Planned annual DGS production capacity of 360 000 t * Annual cereal consumption of 1.2 Mt Abengoa Bioenergy Netherlands started the first construction phases for the plant, located in the Europoort, Rotterdam, in September 2007. The 127 Mgal capacity plant will begin operations during the last quarter of 2009. Abener, a subsidiary of Abengoa, which has constructed other bioethanol plants, is carrying out the construction works. The Dutch plant will directly employ 75 professionals.

Adresgegevens
Weena 294, Rotterdam

Website
http://www.abengoabioenergy.com/corp/web/en/acerca_de/oficinas_e_instalaciones/bioetanol/europa/netherland/

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Braskem Europe
Europe is the second-largest destination for Braskem´s exports and was responsible for around US$ 150 million in the first semester of 2006, equivalent to 24% of the company´s total exports in the period. "With the start of our operations in Europe, Braskem is taking a decisive step in establishing a platform for growth in Europe, which will allow us to remain closer to our strategic customers in the region, develop the local market and increase the profitability of our operations," said José Carlos Grubisich, chief executive officer of Braskem.

Adresgegevens
Beursplein 37, Rotterdam

Website
http://www.braskem.com.br/plasticoverde/eng/default.html

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Econson
Ecoson geeft antwoord op de groeiende vraag naar duurzame energie en tweede generatie biobrandstoffen. Ecoson's grondstoffen zijn bijproducten uit de vleesverwerkende industrie en hebben daardoor geen invloed op de voedselketen. Hieruit produceert Ecoson groene stroom, geraffineerd vet en vloeibare biobrandstoffen, waaronder biodiesel. Deze worden toegepast voor de productie van bio-energie en in de transportsector. Zo voegt Ecoson duurzaamheid toe aan deze markten én aan de vleesverwerkende industrie.

Adresgegevens
Kanaaldijk Noord 20-21 , Son

Website
http://www.ecoson.nl/

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

BASF Nederland B.V.
BASF portfolio ranges from chemicals, plastics, performance products and agricultural products to oil and gas. As a reliable partner BASF creates chemistry to help its customers in virtually all industries to be more successful. With its high-value products and intelligent solutions, BASF plays an important role in finding answers to global challenges such as climate protection, energy efficiency, nutrition and mobility. BASF posted sales of about €63.9 billion in 2010 and had approximately 109,000 employees as of the end of the year.

Adresgegevens
Groningensingel 1, Arnhem

Website
www.basf.nl

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.
Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. maakt deel uit van het wereldwijde E. I. Du Pont de Nemours and Company. DuPont is een op wetenschap gebaseerd productie- en dienstenbedrijf. Het bedrijf werd in 1802 opgericht en zet de wetenschap aan het werk door duurzame oplossingen te creëren die het leven van mensen waar ook ter wereld beter, veiliger en gezonder maken.DuPont heeft vestigingen in meer dan 70 landen en biedt een uitgebreid palet innovatieve producten en diensten op het gebied van landbouw en voedingsmiddelen, bouw en constructie, communicatie en vervoer.

Adresgegevens
Baanhoekweg 22, dordrecht

Website
http://www2.dupont.com/Dordrecht_Plant_Site/nl_NL/sites_products/sites_products_home.html

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

NV Industriebank LIOF
NV Industriebank LIOF helpt Limburg economisch vooruit. LIOF ondersteunt bedrijven op het gebied van innoveren, investeren en vestigen. Daarnaast schept LIOF voorwaarden voor ontwikkeling van perspectiefrijke sectoren en het vestigingsklimaat, gericht op kansen voor het MKB en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. LIOF steunt ondernemingen pragmatisch, betrokken en proactief door zijn expertise te combineren met financiële daadkracht en een uitgebreid netwerk. Deze combinatie van diensten maakt LIOF slagvaardig en uniek.

Adresgegevens
Boschstraat 76, Maastricht


Toegevoegd door
Raymond Bevers


Naar de volledige kaart

IUCN Nederlands Comité (IUCN NL)
IUCN NL werkt aan pragmatische oplossing voor behoud en een verantwoord beheer van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen in internationaal perspectief. IUCN NL heeft expertise in het realiseren van duurzame biomassa productieketens

Adresgegevens
Plantage Middenlaan 2K, 1018 DD Amsterdam

Website
www.iucn.nl

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Stichting Probos
Stichting Probos is een kennis- en innovatiecentrum voor meer en beter bos. Houtige biomassa uit bos en de houtketen is één van de werkvelden van Probos. Probos is bovendien al jaren het Nederlandse kenniscentrum voor houtige energieplantages.

Adresgegevens
Hollandseweg 7g, Wageningen


Toegevoegd door
Martijn


Naar de volledige kaart

Provincie Drenthe
Provincie Drenthe stimuleert de ontwikkelingen van de vergoening van de economie(BioBased Economy) vanuit haar maatschappelijke opgave. En om de werkgelegenheid te behouden en te versterken.

Adresgegevens
Westerbrink 1, ASSEN

Website
www.provinciedrenthe.nl

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Faay Vianen BV
Faay is gespecialiseerd in de productie van milieuvriendelijke, scheidingswanden met een kern van vlas en plafondsystemen met uitzonderlijke eigenschappen. Unieke eigenschappen van de milieuvriendelijke vlasschevenplaten zijn: hernieuwbare grondstof, licht gewicht en toch optimale stabiliteit, draagt bij aan brandvertraging, hoge isolatie- en dB-waarden en heeft een homogene kwaliteit.

Adresgegevens
mijlweg 3, vianen

Website
www.faay.nl

Toegevoegd door
marchoek


Naar de volledige kaart

Natuurlijk Advies
Adviesbureau op het gebied van inrichting en beheer van het landelijk gebied. Advies gericht op oogsttechniek, logistiek, verwerkingstechnieken, uitwerken van businesscases en afzetmarkt voor biomassa.

Adresgegevens
Bittervoorn, Krommenie

Website
http://www.natuurlijkadvies.nl/

Toegevoegd door
Rolf


Naar de volledige kaart

ORGA architect
Ecologisch architectenbureau 2.0: koploper in biobased bouwen.

Adresgegevens
6512 ED, Nijmegen

Website
http://www.orga-architect.nl/

Toegevoegd door
Renee Petiet


Naar de volledige kaart

Cradle Crops
Cradle Crops heeft als doel het creëren van een markt voor Miscanthus in Nederland. Om dit doel te bereiken kan Cradle Crops een faciliterende rol spelen in het opzetten van de Miscanthusteelt of in het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden van het gewas.

Adresgegevens
Graafjansdijk A 84, Westdorpe

Website
www.cradlecrops.nl

Toegevoegd door
Floris


Naar de volledige kaart

van Iersel
Van Iersel Compost behoort tot Nederlands grootste groenafvalverwerkers. Van Iersel heeft twee lokaties waar groenafval van openbare, particuliere en professionele bronnen worden ingenomen en verwerkt.

Adresgegevens
biezenmortelsestraat 57, biezenmortel

Website
www.van-iersel.eu

Toegevoegd door
van-Iersel


Naar de volledige kaart

Biofutura
Bio Futura is een groothandel in duurzame verpakkingen en disposables. Wij geloven in biologisch afbreekbare verpakkingen en duurzaam ondernemen. Bio Futura is opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar milieuvriendelijke verpakkingen en voorziet natuurvoedingswinkels, cateraars, restaurants en andere organisaties van duurzame verpakkingsmaterialen. Bio Futura levert uitsluitend biologisch afbreekbare verpakkingen en disposables die voldoen aan de Europese composteringsnorm EN - 13432. Het gros van het assortiment is in Europa vervaardigd.

Adresgegevens
Cypresbaan 10, Capelle aan den IJssel

Website
http://www.biofutura.nl/

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Bato Plastics
Wij zijn een internationale leverancier van kunststof spuitgietproducten. Met een modern machinepark werken wij vanuit 3 specialistische divisies: Kunststof producten voor de tuinbouw Custom moulding Verpakkingen De divisie Tuinbouwproducten richt zich specifiek op de moderne tuinder. Met de in eigen huis ontwikkelde matrijzen worden binnen de divisie Custom Moulding tailor-made producten ontworpen en vervaardigd. De ontwikkeling, productie en distributie van kunststof verpakkingen ten behoeve van de voedingsindustrie is geconcentreerd binnen de divisie Verpakkingen.

Adresgegevens
Munterij 2, Zevenbergen

Website
www.bato.nl

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

BioHart
BioHart is een van de eerste Nederlandse leveranciers van composteerbare producten. BioHart is sinds 2008 gespecialiseerd in ontwerp en fabricage van composteerbare materialen ter vervanging van conventionele en tevens milieubelastende materialen. BioHart ontwikkelt composteerbare plastic waarmee alle nadelige effecten van conventionele plastic ondervangen kunnen worden. Zo worden alle producten van BioHart vervaardigd uit milieuvriendelijke en tevens onuitputtelijke grondstoffen, zoals o.a. maïs. Daarnaast zijn de verpakkingen 100% composteerbaar, waardoor deze eenvoudig gedeponeerd mogen worden in de GFT-bak. Kortom, met het gebruik van de milieuvriendelijke verpakkingen van BioHart draagt ook u uw steentje bij aan een beter klimaat voor nu en in de toekomst.

Adresgegevens
Rondweg 55, Uden

Website
www.biohart.nl

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

KGM Specialties
KGM SPECIALTIES vof handelt voornamelijk in chemische speciaal- en bio producten en opereert sinds november 1998 onafhankelijk binnen de Europese markt. Het heeft zijn thuisbasis in Bergen op Zoom/NL. De oprichter/eigenaar heeft naast een chemische- en verkoopopleiding meer dan 25 jaar ervaring op het terrein van verkoop in chemische grondstoffen. KGM SPECIALTIES werkt op dit moment nauw samen met producenten in Volksrepubliek China, India, Indonesië en Europa. Daarnaast heeft hij meer dan 20 jaar gereisd en zaken gedaan in Zuidoost Azië.

Adresgegevens
Ansjovislaan 259 , Bergen op Zoom

Website
http://www.biospec.nl/

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Oerlemans Plastics BV
Oerlemans Plastics B.V. is een moderne onderneming met ruim 200 medewerkers gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige, flexibele kunststofverpakkingen en folie. Oerlemans Plastics levert in 30 landen aan de sectoren land- en tuinbouw, industrie en verpakkingsgroothandel.

Adresgegevens
kleibergsestraat 4, genderen

Website
http://www.oerlemansplastics.nl

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Struyk Verwo Infra
De productie, distributie en toepassing van bouwmaterialen heeft een directe weerslag op de leefomgeving. Struyk Verwo Infra stimuleert in alle geledingen en kernprocessen van haar bedrijf continue verbeterslagen om belasting van het milieu te verminderen. Van verantwoord inkopen tot energiebesparing en minder CO² uitstoot op elke productie-locatie. Door toepassing van groene energie, scheiding bij de bron van afvalstromen en inrichting van milieustraten. En door hergebruik van gecertificeerd puinmengsel en verminderde milieubelasting door efficiënter transport. SVI conformeert zich ook aan het verpakkingsconvenant en stimuleert het gebruik van biologisch afbreekbare kunststoffen. Alle betonnen tegels en stenen voldoen aan alle hoge duurzaamheidseisen in een door het NIBE uitgevoerde Levens Cyclus Analyse en hebben het DUBOKEUR®. Ook levert Struyk Verwo Infra op verzoek bestratingsproducten met Milieukeur® waarbij een minimaal percentage van zand en grind wordt vervangen door her te gebruiken puingranulaat.

Adresgegevens
Havenweg 45, oosterhout

Website
http://www.struykverwoinfra.nl/thema_duurzaam_bouwen.html

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Unipak
Al ruim 50 jaar is UNIPAK actief als producent van vacuümgevormde kunststof verpakkingen voor de levensmiddelenindustrie. Wij zijn een klantgerichte volumeproducent, gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en het op voorraad houden van uw kunststof verpakkingen. Produktie en distributie (opslagcapaciteit circa 10.000 palletplaatsen) bevinden zich in Steenbergen (NB) nabij Antwerpen en Rotterdam. Vanuit deze lokatie beleveren wij vrijwel de gehele Europese markt.

Adresgegevens
Franseweg 9, steenbergen

Website
http://www.unipak.nl/pagina/378-pla.html

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

HarvestaGG
Het grootschalig telen en inzamelen van biomassa (gras/bietenblad) en restromen uit akkerbouw en tuinbouw maximaal cascaderen door eiwitraffinage vooraf daarna vergisting en opwaardering tot groen gas en herwinning groene Co2 met als restproduct een hoogwaardige compost/turf die inzetbaar is in tuinbouw en boomteelt als groeimedium. Ambitieniveau binnen tien jaar 250 tot 350 miljoen m3 groen gas.

Adresgegevens
Fazantendreef 17, Dronten


Toegevoegd door
Jan Cees


Naar de volledige kaart

CABI
CABI is a leading provider of microbial services specialising in fungal (yeasts and mould) and bacterial identification. With over 100 years of scientific endeavour behind us, we combine a wealth of experience and resources with the latest techniques to provide a rapid and reliable service.

Adresgegevens
Kastanjelaan 5, Leusden

Website
http://www.cabi.org/default.aspx?site=170&page=3116

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Dutch Sustainable Development BV
DSD is a consultancy agency active in: • the sustainable agriculture, • the food processing industry (sugar, fruit, potatoes, oil seeds, etc.) and • the bio-fuels market. DSD has managed and successfully implemented a number of projects. Currently DSD is involved in the execution of various projects emerging from the restructuring of the EU sugar industry. Existing factories will be shut down and new business models and activities are being developed capable to attract investors. DSD operating field is within Europe and North America as well as in various developing countries, such as Indonesia, South Africa, Ghana, Kenya, Brazil, India and the Caribbean. The involvement of DSD in projects covers the responsibility for the management and execution of the entire project from definition to operation as well as the responsibility for the realisation of specific parts of a project in cooperation with partners. DSD is connected with a wide number of high ranking specialists capable to operate in project teams covering various specialist areas as required necessary for the successful realisation of a proposed activity. The assigned specialists have all experiences with (inter-)national projects in various fields.

Adresgegevens
Choorhoekseweg 8b, Wemeldinge


Toegevoegd door
hans


Naar de volledige kaart

Stichting BE-Basic
Stichting BE-Basic is een internationaal publiek-privaat samenwerkingsverband dat industriele Biobased oplossingen ontwikkelt voor een duurzame samenleving. Binnen BE-Basic werken bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten samen aan R&D oplossingen voor de transitie naar een biobased economy. Met een jaarlijks budget van 45 miljoen euro en ruim 40 partners is BE-Basic een van de grootste onderzoeksconsortia op dit gebied. Wij initieren en stimuleren samenwerking tussen Universiteiten en industrie, tussen onderzoekers en ondernemers en tussen Nederland en het buitenland.

Adresgegevens
Mijnbouwstraat 120, Delft

Website
www.be-basic.org

Toegevoegd door
noeskadenobel


Naar de volledige kaart

BioBrug
Kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven en Ru Groningen in relatie tot biobased economy

Adresgegevens
Nijenborgh 4, Groningen

Website
www.biobrug.nl

Toegevoegd door
Gert-Jan


Naar de volledige kaart

Aldus bouwinnovatie
Aldus bouwinnovatie is een creatief en strategisch ingenieursbureau voor de bouwsector, gericht op het succesvol realiseren van innovatieve producten en duurzame gebouwen. Aldus heeft in opdracht van verschillende partijen gewerkt aan de ontwikkeling van biobased bouwproducten waaronder composieten, lijmen en diverse primaire natuurlijke materialen. Daarnaast publiceert Aldus over biobased toepassingen in vaktijdschriften voor architecten.

Adresgegevens
cruquiusweg 111f, Amsterdam


Toegevoegd door
Atto Harsta


Naar de volledige kaart

BIONND
Laboratorium voor biologisch onderzoek. Productie van PHA\'s (composteerbaar bioplastic) uit organische reststromen (agro-biopolymeren).

Adresgegevens
Oude Hoflaan 10, HAREN GN


Toegevoegd door
Henk


Naar de volledige kaart

Hogeschool Van Hall Larenstein
Grootste "groene" hogeschool van Nederland met 14 aan de agrosector gerelateerde ho opleidingen, waaronder Biobased Economy

Adresgegevens
Agora 1, Leeuwarden


Toegevoegd door
Hans


Naar de volledige kaart

Van Boekel Groep - NewFoss
Innovatieve groep bedrijven Landschapsinrichting Civiele techniek/betonbouw Projectontwikkeling Biobased techniek en producten NL CZ D B

Adresgegevens
voederheil 3 5411 RJ, Zeeland

Website
www.vanboekel.com www.newfoss.com

Toegevoegd door
Geert


Naar de volledige kaart

ALGEACOM
Algaecom ontwikkelt projecten door de benodigde kennis, grondstoffen, technologie en financiën samen te brengen. Algaecom heeft als doel om de potentie van grootschalige algenkweek te realiseren en werkelijk kringlopen duurzaam te sluiten.

Adresgegevens
Hoofdweg 101, Eelde

Website
http://www.algaecom.nl/

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Algae Food & Fuel
Algae Food & Fuel ontwikkelt, bouwt, verkoopt, installeert en beheert bioreactoren voor algenproductie. Het gebruik van innovatieve technologie op het gebied van verlichting, procesvoering en oogstsystemen resulteert in een hogere en kostenefficiente opbrengst, productiviteit en stabiliteit van algenkweekprocessen.

Adresgegevens
Nijverheidsweg 27, Hendrik Ido Ambacht

Website
www.algaefoodfuel.com/

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Applied Polymer Innovations Emmen (API Institute)
Applied Polymer Innovations Emmen (API Institute) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut in Emmen, voortgekomen uit de vroegere research- en ontwikkelingsafdeling van Diolen Industrial Fibers, een bedrijf dat in het verleden onderdeel was van Akzo Nobel in Arnhem. API Institute beschikt over meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van synthetische garens, engineering plastics, non-wovens en kunststof verpakkingsmaterialen. API Institute is gespecialiseerd in toegepast onderzoek aan kunststoffen.

Adresgegevens
Eerste Bokslootweg 17, Emmen

Website
http://www.api-institute.com/

Toegevoegd door
Jan


Naar de volledige kaart

Stenden PRE
Stenden Polymore Research & Education (Stenden PRE) is een initiatief van drie Noord-Nederlandse onderzoeksinstituten Emmtec Services Laboratorium, Applied Polymer Innovations Emmen (API Institute) en Stenden Hogeschool. Stenden PRE beschikt over uitgebreide laboratorium- en testfaciliteiten en zal zich met name richten op open innovatie waarbij onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzame kunststoffen (upcycling van kunststoffen, biopolymeren en smart materials) centraal staan.

Adresgegevens
Van Schaikweg 94, Emmen

Website
http://www.stendenpre.com/

Toegevoegd door
Jan


Naar de volledige kaart

Pezy
Pezy heeft als ambitie om goede producten te maken die relevant zijn voor de gebruiker en een positieve invloed hebben op People, Planet en Profit. Groen Design bestaat niet. Je kunt alleen spreken van een goed of slecht ontwerp. Pezy voelt zich verantwoordelijk voor het effect op mens en milieu van door ons ontwikkelde producten. Daarom omarmen we de principes van Cradle to Cradle. We nemen onze verantwoordelijkheid door te investeren in kennis en kwaliteiten van onze medewerkers. We bouwen aan een sterk netwerk met partijen die het ons mogelijk maken om producten te realiseren die goed presteren tijdens iedere fase van hun levens cyclus. Als eerste ontwerpbureau ter wereld hebben wij negen ontwerpers, ontwikkelaars en materiaalspecialisten die door EPEA zijn opgeleid en geaccrediteerd als Cradle to Cradle Design Consultant.

Adresgegevens
Verdunplein 14, eindhoven

Website
http://www.pezy.nl/nl/hoofdmenu/diensten/cradle-to-cradle

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

BIRD Engineering
BIRD Engineering richt zich op biotech contractonderzoek, specifiek op het gebied van industriële microbiologie. Doel is om een brug te slaan tussen academische kennis en de industrie. Onderzoeksonderwerpen richten zich met name op WhiteBiotech, vervanging van petrochemicals door chemicals geproduceerd uit groene grondstoffen met micro-organismen. BIRD doet onderzoek op het gebied van fermentatie en moleculaire biologie. BIRD Engineering B.V. (BIRD) is opgericht op 1 april 1989 als spin-off van TU Delft.

Adresgegevens
Westfrankelandsedijk 1, Schiedam

Website
http://www.birdengineering.nl/

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Duynie Holding
Welkom op de website van Duynie Holding. Duynie Holding is onderdeel van het internationale concern Cosun. Duynie Holding is het moederbedrijf van Soltens, Duynie, Novidon en Crustell. De bindende factor van deze bedrijven is de grondstof waar ze mee werken. Alles draait bij Duynie Holding om het zo goed mogelijk verwaarden van organische bijproducten uit de levensmiddelen industrie. Het is een continue uitdaging telkens nieuwe, betere en slimmere toepassingen te vinden voor deze grondstoffen. Duynie Holding ontwikkelt zich daardoor anders dan haar oorspronkelijke concurrenten.

Adresgegevens
Kortsteekterweg 57a, Alphen aan den Rijn

Website
http://www.duynieholding.com

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

KeyGene
KeyGene is a molecular genetics R&D company with a primary focus on 6F crop improvement (Food, Feed, Fiber, Fuel, Flowers and Fun crops). KeyGene delivers sustainable molecular genetic responses to the world’s need for stability in the yield, quality and health of crops. KeyGene assists breeding companies by providing cutting edge breeding technology and trait improvement platforms for their own crop development.

Adresgegevens
Agro Business Park 90 , Wageningen

Website
http://www.keygene.com/home/index.php

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Schut Flexible Packaging
Schut Flexible Packaging is een van de oudste verpakkingsfabrikanten van Nederland. Het bedrijf is begonnen in Schiedam, waar het in 1932 is opgericht als Superieur Verpakkingen. Het is daarna verhuisd naar Etten-Leur en is sinds 1998 een dochteronderneming van de Flexible Packaging Holding. Het bedrijf is begonnen als fabrikant van waxpapierproducten voor de levensmiddelenindustrie, maar heeft zijn aanbod geleidelijk uitgebreid naar verpakkingen op papier- en kunststofbasis. Dankzij de vlakke organisatie met circa vijftig medewerkers en de expertise en state-of-the-art technologie van het bedrijf zijn blijvend marktsucces en topkwaliteit gewaarborgd

Adresgegevens
parralelweg 1 , etten leur

Website
http://www.schutflexiblepackaging.nl

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Moonen Packaging
Moonen Packaging is Europees koploper in duurzame verpakkingen en verpakkingsmaterialen. Vanuit haar hoofdkantoor in Weert ontwerpt, ontwikkelt en distribueert Moonen in Nederland, België en Duitsland (composteerbare) verpakkingen voor de industrie, food-service, supermarkten en detailhandel. Dit gebeurt op een efficiënte, logistieke manier. Naast het ontwikkelen van innovatieve producten en concepten die het milieu sparen, onderscheidt Moonen zich als verpakkingsspecialist door proactief besparingen in tijd, geld en CO2-uitstoot voor haar klanten te realiseren. Vorig jaar ontving Moonen ook al de award 'Groenste bedrijf van Nederland'. Voor meer informatie surft u naar: www.moonenpackaging.com, meer over ons duurzame label Moonen Natural is te vinden op www.moonennatural.com.

Adresgegevens
Fahrenheitstraat 11, Weert

Website
www.moonenpackaging.com

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

GreenGran
Home for biobased and biodegradable materials. GreenGran combines more than 30 years of experience in industrial plastics processing with 15 years of R&D in bioplastics and natural fibre composites. As producer of bio-composite granules for injection moulding applications, GreenGran is ready to serve the bio-based economy. Our innovative materials can economically and technically compete with traditional engineering plastics. Our team of skilled technicians and our sustainable, recycle-able and cradle-to-cradle product portfolio enable us to provide smart solutions, matching your green requirements.

Adresgegevens
Galvanistraat 1, Ede

Website
http://www.greengran.com

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Provincie Zeeland
Biobased is één van de speerpunten van het Zeeuwse economische beleid.

Adresgegevens
Abdij, Middelburg

Website
http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/biobased/

Toegevoegd door
Paulus


Naar de volledige kaart

Partners for Innovation
Partners for Innovation is hét bureau voor duurzame innovatie. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we winstgevende oplossingen voor een bio-based en circulaire economie. Onze expertise: productinnovatie, klimaat- en energiebeleid en duurzame biomassa.

Adresgegevens
Cruquiusweg 20, Amsterdam

Website
http://www.partnersforinnovation.com/

Toegevoegd door
Saskia de Lint


Naar de volledige kaart

Mijnders
Interim projectmanagement & Advies in de biobased economy.

Adresgegevens
2274TP, Voorburg


Toegevoegd door
Cornelis


Naar de volledige kaart

Witteveen+Bos Deventer
Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wij zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en wij zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Het op verantwoorde wijze inrichten van de maatschappij is de core business van een ingenieur. De ontwerppraktijk vergt een voortdurende afweging van de gevolgen ervan voor mens en samenleving. Witteveen+Bos hanteert basisprincipes die direct gerelateerd zijn aan de principes van duurzame ontwikkeling. Onze ontwerpen en adviezen houden rekening met het \'hier en nu\' - het voorzien in behoeften van mensen die leven in de hedendaagse maatschappij - maar we denken ook aan \'daar en later\'. Dat betekent dat we voorstander zijn van het gebruik van duurzaam gewonnen grondstoffen en materialen. Ook passen we het principe van de levenscyclusanalyse toe. Zo streven we ernaar een betere wereld door te geven aan toekomstige generaties, waarin zij hun eigen keuzes kunnen maken. Wij passen de principes toe binnen de beperkingen van onze economische werkelijkheid.

Adresgegevens
van Twikelostraat 2, Deventer


Toegevoegd door
Wilbert Menkveld


Naar de volledige kaart

NNRGY Crops Holland
NNRGY® Crops Holland is bedenker van het prijswinnende idee om energiegewassen op braakliggende gronden te verbouwen.

Adresgegevens
Burgemeester Van der Jagtkade 41, Hellevoetsluis

Website
http://www.nnrgy.com/

Toegevoegd door
Jan-Govert


Naar de volledige kaart

BioTorTech BV
Startend bedrijf, die uit agro en biomassa reststromen, via eigen ontwikkelde "pre-process" en "torrefaction" concept, duurzame producten maakt. Gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom.

Adresgegevens
Plasticslaan 2, 4612 PX Bergen op Zoom

Website
http://www.biotortech.com/

Toegevoegd door
george


Naar de volledige kaart

Triple Benefit
Projectmanagement duurzame procesverbetering.

Adresgegevens
De Braakweg 12A, Enschede


Toegevoegd door
Rik


Naar de volledige kaart

Baclin Balancing Climate & Industry NV
Bedrijf dat diensten levert als bijvoorbeeld projectmanagement, strategisch advies en internationale vertegenwoordigingen op het terrein van milieuvraagstukken in relatie tot de industrie.

Adresgegevens
Fascinatioboulevard 200 3065WB, Rotterdam


Toegevoegd door
Frans


Naar de volledige kaart

The Terrace
The Terrace is een merkstrategie bureau met een overtuigd geloof in shared value. Wij helpen bedrijven in het bepalen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en in het activeren van deze verantwoordelijkheid naar de markt, productinnovaties en de interne organisatie. Dit gebeurt in de vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Adresgegevens
Gabriel Metsustraat 16, Amsterdam


Toegevoegd door
Fleur


Naar de volledige kaart

Tree Power
Tree Power wil uitgroeien tot een producent van tweede generatie bio olie. Tree Power ontwikkelt op het moment een aantal pyrolyse installaties in Europa, waaronder de Empyro installatie in Hengelo.

Adresgegevens
Prins Hendrikkade 1a 3441XD, Woerden


Toegevoegd door
Edwin Noomen


Naar de volledige kaart

Uitvoeringsbureau Biobased Zeeland
De kracht van Zeeland Zeeland vervult samen met de buurregio\'s West-Brabant en Oost Vlaanderen, een voortrekkersrol op het gebied van biobased economy. Het succes van de aanpak is het centraal stellen van vragen van grote en kleine bedrijven in de regio. Bedrijven bepalen de onderzoeksvraag en kennisinstellingen kunnen hierbij aansluiten. Door deze aanpak wordt de zwakte van de regio, het ontbreken van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, omgezet tot een voordeel. Al verscheidene jaren wordt in Zeeland, samen met de buurregio\'s gewerkt aan de overgang naar een duurzame economie. Om deze ontwikkelingen nog meer kracht bij te zetten en initiatieven te ondersteunen is het Uitvoeringsbureau Biobased Zeeland opgericht. Het uitvoeringsbureau is aanspreekpunt voor partijen in de regio die een bijdrage willen leveren aan de Biobased Economy

Adresgegevens
Buitenruststraat, Middelburg


Toegevoegd door
Hetty Dirksen


Naar de volledige kaart

Van Hall Larenstein, Hogeschool
De grootste Groene Hogeschool van Nederland, onderdeel van Wageningen UR. Via Lectoraat Biobased Economy onderdeel van Center of Ecellence Biobased Economy.

Adresgegevens
Agora 1, Leeuwarden


Toegevoegd door
Jan


Naar de volledige kaart

Biobased Economy Magazine
Biobased Economy Magazine is het Nederlandstalige vaktijdschrift voor iedereen die professioneel betrokken is bij de biobased economy. Het vakblad wordt ieder kwartaal verspreid. De eerste editie zal verschijnen op het snijden van de maanden april en mei. De oplage van Biobased Economy Magazine is 5.000 exemplaren. De verspreiding vindt plaats onder beslissers in de Nederlandse chemie, agro & tuinbouw, energie, food & feed, logistiek, uitgangsmaterialen en farma sector; te weten bij ondernemers, beleidsmakers, politici, intermediairs, branchevertegenwoordigers, onderzoekers en professionals in het onderwijs.   Biobased Economy Magazine is een uitgave van EG Media met medewerking van het Biorenewable Business Platform, N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Wageningen University & Research centre, Rotterdam Climate Initiative en het Dutch Biorefinery Cluster.

Adresgegevens
5406DA, Uden

Website
www.biobasedeconomymagazine.nl

Toegevoegd door
Edwin


Naar de volledige kaart

Paques BV
Paques helps companies and municipalities contribute to the major challenges of today: to reduce their water and carbon footprints and reclaim valuable resources. Paques does this by developing ingenious anaerobic systems that produce valuable chemicals and energy from waste streams.

Adresgegevens
8561 EL, Balk

Website
www.paques.nl

Toegevoegd door
Paques


Naar de volledige kaart

The Bridge Business Innovators
The Bridge business innovators is opgericht in 2000 en specialist in business innovatie. The Bridge opereert in de sectoren chemie, agro, food, feed en fuels. Biobased business en duurzaamheid lopen daar als rode draad doorheen. Onze klanten zijn op zoek naar nieuwe strategieën, nieuwe producten, nieuwe technologieën en inzet van nieuwe grondstoffen. The Bridge brengt door middel van gerichte expert input nieuwe mogelijkheden (technologie, product, markt) voor klanten in kaart met als doel om met hen innovatiekansen te inventariseren én te realiseren. Tevens biedt The Bridge continue verbeteringen van de innovatieperformance. The Bridge is onderdeel van Twynstra Gudde en partner in het exclusieve Highland Worldwide. Daarnaast beschikt The Bridge over een netwerk van internationale experts in Europa, Azië en de VS dat de uitvoering van opdrachten ondersteunt.

Adresgegevens
Stationsplein 1, Amersfoort

Website
www.thebridge.nl

Toegevoegd door
Els


Naar de volledige kaart

Tebodin Consultants & Engineers
Meer dan 65 jaar geleden gestart in Den Haag, is Tebodin inmiddels uitgegroeid tot een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau. Met 3.000 medewerkers werkt Tebodin wereldwijd vanuit bijna 50 kantoren aan projecten. In Nederland heeft Tebodin 9 kantoren, verspreid door het land zodat we onze klanten zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Onze unieke kracht daarbij is de integratie van consultancy en engineering, aangevuld met projectmanagement, procurement en constructiemanagement voor zowel grote als kleine projecten.

Adresgegevens
Franciscus Romanusweg 2, Maastricht

Website
www.tebodin.nl

Toegevoegd door
Erwin


Naar de volledige kaart

RVO
RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Belast met beheer van programma's op het gebied van biobased economy en bioenergie en via kennisoverdracht en netwerken de marktintroductie te bevorderen

Adresgegevens
Croeselaan 15, Utrecht

Website
www.rvo.nl/biomass

Toegevoegd door
Kees


Naar de volledige kaart

Isobionics BV
Isobionics is opgericht in 2008. Ons bedrijf ontwikkelt innovatieve basisstoffen voor de geur- en smaakstoffen industrie door gebruik te maken van een gepatenteerd biotechnologisch fermentatieproces. De eerste producten zijn BioValencene (orange) en BioNootkatone (grapefruit).

Adresgegevens
6167RD, Geleen

Website
www.isobionics.com

Toegevoegd door
Laurent


Naar de volledige kaart

AVIH
Algemene Vereniging Inlands Hout. Wij zijn de brancheorganisatie voor de bosbeheerders, bosbouwaannemers, rondhout- en biomassa producenten en handelaren en de zagerijen. Wij hebben aandacht voor bos én hout.

Adresgegevens
Kokermolen 11, Houten

Website
www.avih.nl

Toegevoegd door
Berdien van Overeem


Naar de volledige kaart

Projecten LTO Noord
Projecten LTO Noord ziet én biedt perspectief in het landelijk gebied. Met medewerkers die deskundigheid combineren met kennis uit de praktijk zet Projecten LTO Noord zich in voor agrariërs en andere ondernemers op het platteland. Op zakelijke basis ondersteunen en begeleiden onze projectleiders een breed scala aan projecten voor onze opdrachtgevers. Naast LTO Noord zijn dat verenigingen, stichtingen en organisaties in het landelijke gebied, (groepen) agrarische ondernemers, bedrijven uit de agribusiness en (semi)overheden. Projecten LTO Noord is een zelfstandige dochteronderneming van LTO Noord. Projecten LTO Noord is gevestigd in Zwolle (hoofdkantoor), Drachten, Haarlem en Wageningen. Projecten LTO Noord werkt met verschillende marktgroepen: Dier en Bedrijf; Grondgebonden Dier en Bedrijf; Intensief Ruimte en Inrichting Ondernemer en Bedrijf Energie en Milieu Plant en Bedrijf; Glastuinbouw Plant en Bedrijf; Open Teelten Natuur en Landschap Water en Groene Ruimte Markt en Keten Toerisme en Recreatie Zorg en Welzijn

Adresgegevens
Morra 2, 9204 KH Drachten


Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

BioSolar Cells
BioSolar Cells is een Publiek-Private Samenwerking (PPS) waarin onderzoek wordt gedaan naar het optimaliseren van het fotosynthese proces in micro-organismen, planten en artificiële systemen. Het onderzoek zal o.a. leiden tot verbeterde algen en cyano-bacteriën voor de productie van brandstoffen en chemicaliën, tot verhoogde productie van voedselgewassen en tot het ontwikkelen van een nieuw type zonnecel: het Kunstmatige Blad. Het BioSolar Cells consortium bestaat momenteel uit 8 Nederlandse universiteiten en 30 nationale en internationale bedrijven. Het onderzoekbudget van BioSolar cells bedraagt op dit moment ruim 43 miljoen euro, waarvan 25 miljoen afkomstig van het ministerie van ELI.

Adresgegevens
Droevendaalsesteeg 1, Wageningen

Website
www.biosolarcells.nl

Toegevoegd door
René


Naar de volledige kaart

TOP b.v.
TOP b.v. is een R&D en innovatie bedrijf dat gespecialiseerd is in de verwerking van groente en fruit. Hierbij kijken we o.a. naar persen, drogen en extractie van micro-nutrienten. We hebben zowel technologische als applicatie expertise in huis.

Adresgegevens
6708 PW , Wageningen

Website
www.top-bv.nl

Toegevoegd door
Wouter


Naar de volledige kaart

Bio Energy Management
Intermediair en totale projectontwikkeling voor diverse bedrijven op het gebied van energieopwekking uit met name afvalstromen.

Adresgegevens
Pekelharinghaven 43, MEDEMBLIK

Website
www.orbis-network.com

Toegevoegd door
Bert


Naar de volledige kaart

Parker Hannifin
Parker Hannifin - BioEnergy Solutions Parker Hannifin is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van technologieën, systemen en componenten op het gebied van aandrijving, besturing en procesbeheersing. Parker levert producten in negen technologiën: hydrauliek, pneumatiek, slangen&koppelingen, afdichtingen, procesbeheersing, filtratie, klimaatbeheersing, electromechanica en luchtvaart. Naast producten levert Parker ook complete systemen, aggregaten en power-units. Parker is actief in veel uiteenlopende markten zoals lucht- en ruimtevaart, chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie, olie en gas industrie, transport, landbouw, constructie, medische industrie, bosbouw, mijnbouw, procesindustrie, verpakkingsindustrie, scheepvaart, enz. Parker Hannifin Nederland maakt deel uit van de Amerikaanse Parker Hannifin Corp., een multinational met vestigingen in 50 landen, ruim 60.000 medewerkers en een omzet van meer dan 12 miljard dollar. Parker heeft een uitstekende naam opgebouwd dankzij het leveren van kwalitatief zeer hoogwaardige producten en complete systemen en het vermogen om de processen van de klant te verbeteren en efficiënter te maken. Binnen het brede scala van producten is Parker Hannifin ook sterk in het opwerken van biogas. Onder de noemer BioEnergy Solutions levert Parker diverse producten voor het opwerken van biogas. Dit kan via of aan een OEM, of rechtstreeks aan de eindgebruiker. Van turn-key solutions tot losse onderdelen ter verbetering of bescherming van het proces. Zo leveren wij oplossing voor : - Filtratie van (bio)gas - Het koelen van (bio)gas - Het drogen van (bio)gas - Siloxaan verwijdering - CNG (CBG) en LNG (LBG) drogen & filtreren

Adresgegevens
edisonstraat 1, oldenzaal

Website
http://www.parker.com/literature/Hiross%20Zander%20Division/PDF%20Files/Brochures/BROBIOG-01-EN.pdf

Toegevoegd door
Parker-Hannifin


Naar de volledige kaart

Centre of Expertise Biobased Economy Avans/HZ
Brede Hogescholen met vanaf 2013 een door het Ministerie van OCW erkend Centre of Expertise Biobased Economy

Adresgegevens
Lovensdijkstraat 61, Breda

Website
www.coebbe.nl

Toegevoegd door
jaosch


Naar de volledige kaart

Waterstromen BV
Exploitatie van industriele afvalwaterzuiveringsinstallaties. Innovatieve, duurzame technieken.

Adresgegevens
barchemseweg 18, Lochem

Website
www.waterstromen.nl

Toegevoegd door
gijsvanselm


Naar de volledige kaart

Mali Biocarburant SA
Productie van tropische olien, biodiesel voor transport en biogas voor electriciteit

Adresgegevens
CITE DU NIGER RUE 35 PORTE 44, Bamako, Mali

Website
www.malibiocarburant.com

Toegevoegd door
hugo


Naar de volledige kaart

Futureproofed
At Futureproofed we think solving the climate crisis is necessary and urgent, but also the attractive and profitable thing to do. Therefore, we help your company or organization dramatically reduce its environmental impact and as a result improve your productivity, expand your markets and improve your brand value. We do this in a 3 step process: • analyze your environmental impact so you can choose your battles; • innovate your business or organisation in a sustainable way to make it more profitable and competitive; • help you tell your story inside and outside your organisation. Become part of the transition to a sustainable, low carbon economy and society.

Adresgegevens
Martelarenlaan 38, Leuven

Website
www.futureproofed.com

Toegevoegd door
Jan


Naar de volledige kaart

Infors Benelux
Al ruim 45 jaar produceert Infors apparatuur om laboratoriumwerk aangenamer, eenvoudiger en efficiënter te maken. Inmiddels is Infors een bekende naam in de “biotech” met vestigingen in 9 landen en wereldwijd meer dan 200 medewerkers. Onze beroemde en gewaardeerde visie op het gebied van service en ondersteuning blijkt een grote succesfactor. Úw wensen worden door ons centraal gesteld, waarbij creativiteit en vakmanschap worden gekoppeld aan betrouwbaarheid en duurzaamheid. Infors Benelux biedt u de nieuwste ontwikkelingen binnen verschillende biotechnologische applicaties, zoals biobrandstof, eiwitten en vaccin productie, of meer algemeen, op het gebied van algen, dierlijke cellijnen, gisten, schimmels en tal van andere bacteriën, archaea of eukarya: - Fermentoren / bioreactoren - Platform- en schudincubatoren - ULT vriezers - Vriesdrogers - Centrifuges - Lafkasten - Autoclaven

Adresgegevens
Fabriekstraat 38, Doetinchem

Website
www.infors-ht.nl

Toegevoegd door
marcosiemerink


Naar de volledige kaart

MicCell Bioservices
MicCell Bioservices, is een CRO, oftewel een Contract Research Organisation, welke services aanbied in de biotechnologie. Het doel is om klanten te voorzien in R&D ondersteuning (tot volumes van 100L) in de richting van zowel 'Biobased materials', Food als Pharma. Kort samengevat betekent dit het volgende: • Fermentatie en Strain ontwikkeling • 'Proof-of-processes': het produceren van nieuwe bio-based producten tot 1 kg • Training op 'state-of-the-art' fermentatie-apparatuur • Aanpassingen van apparatuur en processen op labschaal • Consultancy, 2nd opinion, haalbaarheidsstudies, quick-scans, etc.

Adresgegevens
Edisonstraat 101, Doetinchem

Website
http://www.miccellbioservices.com/

Toegevoegd door
msiemerink


Naar de volledige kaart

international pure propulsion bv
co2 klimaat neutrale bewezen technieken

Adresgegevens
9501vs, stadskanaal

Website
www.ippbv.eu

Toegevoegd door
ippbv


Naar de volledige kaart

Bio Base Europe Pilot Plant
BBEPP schaalt bioprocessen op van labschaal naar pilootschaal (10 m3 of 10 ton schaal). Het gaat onder meer over pretreatment, biomassa fractionatie, enzymatische conversies, fermentatie, groene chemie en downstream processing

Adresgegevens
Rodenhuizekaai 1 , Ghent

Website
www.bbeu.org

Toegevoegd door
hwaegemn


Naar de volledige kaart

Thomas Consulting
B2B advies op het gebied van MVO, duurzaamheid en Socially Responsible Investments. Specialisatie in Food & Agribusiness; ook werkzaam voor universiteiten.

Adresgegevens
Groenstraat 139/155, Tilburg

Website
www.thomas-consulting.nl

Toegevoegd door
karin


Naar de volledige kaart

Kenniscentrum Plantenstoffen
Plantaardig restmateriaal zit boordevol natuurlijke parels, maar te vaak wordt het als afval afgevoerd of gecomposteerd. Een gemiste kans. Kenniscentrum Plantenstoffen helpt de tuinbouw het nauwelijks aangeboorde potentieel te benutten door een verbinding te leggen met marktpartijen, die de stoffen kunnen gebruiken voor verpakkingen, cosmetica en andere toepassingen. Zo ontstaan voor beide sectoren interessante nieuwe verdienmodellen. In tweede instantie richt het centrum zich op specifieke teelten voor de productie van hoogwaardige inhoudsstoffen.

Adresgegevens
ABC westland 128, Poeldijk

Website
www.plantenstoffen.nl

Toegevoegd door
plantenstoffen


Naar de volledige kaart

Smakman Energy Consult
Adviesbureau op het gebied van bio-energie en groene grondstoffen. Veel ervaring en groot netwerk, nauw verbonden met de Wageningen Universiteit

Adresgegevens
Woudzoom 8, Amersfoort


Toegevoegd door
smakmanec


Naar de volledige kaart

Innovatie BeDenken&Doen
Projectmanagement, procesmanagement, programma management. Brainstormen en activiteiten ter voorbereiding van projecten en programma's

Adresgegevens
3052HA, ROTTERDAM

Website
www.ibdd.nl

Toegevoegd door
Niels


Naar de volledige kaart

Nova Lignum
Nova Lignum gaat biobased bouwmaterialen produceren. Plantaardige reststromen uit de glastuinouw worden samen met 100% natuurlijke grondstoffen (zonder chemische of oliegerelateerde toevoegingen) opgewaardeerd tot nieuwe gevelbekleding, met veel esthetische mogelijkheden. Maar naast bio-based, is het product brandwerend, vormvast en volledig recyclebaar! Samen met de lange levensduur en goede verwerkbaarheid, is dit uniek!

Adresgegevens
Rondom 125, Dinteloord

Website
www.novalignum.nl

Toegevoegd door
Johan


Naar de volledige kaart

M-Filter B.V.
M-filter heeft zich gespecialiseerd in micro-filtratie en adviseert en levert een compleet programma filters voor zowel laboratorium- pilot- als proces-applicaties.

Adresgegevens
Morsestraat 40, Tiel

Website
http://www.m-filter.nl/

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Energy Matters
Energy Matters is een onafhankelijk advies- en kennisbureau gespecialiseerd in energiebesparing en decentrale opwekking met warmte-krachtkoppeling (WKK) en duurzame energie. Met een team van jonge inventieve medewerkers en ervaren adviseurs zijn we actief in zowel de gebouwde omgeving, de industrie als de land- en tuinbouwsector. Met ruim 20 jaar ervaring helpen wij u bij het vinden van de juiste oplossingen.

Adresgegevens
Princenhofpark 15, 3972 NG, Driebergen


Toegevoegd door
petergoudswaard


Naar de volledige kaart

Alta Innovation Support B.V.
Wij brengen uw creatieve, proces-technologische innovaties op succesvolle wijze naar een nichemarkt. Ook zoeken wij actief naar innovaties die uw bedrijf kan toepassen. Een zakelijke partner die mensen verbindt in de innovatieketen. Keten optimalisatie binnen uw processysteem is tevens onze expertise. Marktgerichte implementaties met een kleine ecologische voetafdruk. Duurzaam, energiezuinig en maatschappelijk verantwoord.

Adresgegevens
Verdistraat 16, 2807 HS, Gouda

Website
www.altais.nl

Toegevoegd door
alta


Naar de volledige kaart

The Bund
The Bund is een startend projectontwikkelaar gericht op herontwikkeling van gebieden die aan water grenzen. zoals project Overhoeks aan het IJ tegenover Amsterdam Centraal Station, en project Sloterplaza'28 aan de noordoever van de Sloterplas in Amsterdam West.

Adresgegevens
1031KA, Amsterdam

Website
www.thebund.nl

Toegevoegd door
mariarigter


Naar de volledige kaart

TailTec BV
TailTec ontwikkelt en verkoopt efficiente en duurzame technologie om hoogwaardige diervoeders (blackworms) te produceren uit laagwaardige veilige bijproducten (bijv. van voedingsindustrieën). Blackworms bevatten oa meer dan 60% eiwit en andere waardevolle inhoudsstoffen, wat ze geschikt maakt voor siervis, kweekvis en andere dieren. TailTec is een spin-out van watertechnologie-instituut Wetsus.

Adresgegevens
Agora 4, Leeuwarden

Website
www.tailtec.eu

Toegevoegd door
tailtec


Naar de volledige kaart

Airtechnic Solutions BV
Ontwerp, engineering en levering van luchttechnische installaties voor industriële toepassing.

Adresgegevens
Witveldweg 102, Horst a/d Maas


Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Bouwpuur
Bouwpuur is de importeur van het onverlijmde houtbouwsysteem NUR-HOLZ. Met dit prefab bouwsysteem is het mogelijk om van hout betere gebouwen te maken: duurzaam, technisch beter, zekerder en gezonder. Energiezuinig, kwalitatief hoogstaand, en dat zonder architectonische beperkingen. Gemaakt van 100% hout, zonder lijm, zonder nagels.

Adresgegevens
Laan van Belgie 53, 4707 XE Roosendaal

Website
www.bouwpuur.nl

Toegevoegd door
Claudia


Naar de volledige kaart

Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Düsseldorrf
Taskforce Innovatietaskforce Nederland & Noordrijn-Westfalen afd. grensoverschrijdende samenwerking & innovatie

Adresgegevens
kennedydam 24, 40476 Düsseldorf


Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Chr. Agrarische Hogeschool Vilentum Dronten
HBO onderwijs- en onderzoeksinstelling o.a. binnen het thema biobased economy. Onze pijlers zijn: -productie van agro-grondstoffen uit landbouw en natuurlijke omgeving -bioraffinage van agro-grondstoffen tot verschillende waardevolle componenten -nutrientkringlopen en hergebruik -biogasproductie

Adresgegevens
De Drieslag 4, Dronten


Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

MWH Global
MWH is een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd succesvolle en duurzame oplossingen biedt voor hedendaagse vraagstukken op het gebied van water, milieu en ruimte, afval en energie. MWH levert oplossingen waar overheid, havens en industrie daadwerkelijk behoefte aan hebben. Immers voor MWH moet innovatie een doel dienen. MWH adviseert en ondersteunt opdrachtgevers vanuit een persoonlijke aanpak en een stevige deskundigheid en streeft daarbij naar lange en hechte relaties. De medewerkers van MWH vormen daarbij de grootste kracht. MWH koppelt zijn lokale kracht aan een wereldwijd netwerk van 180 vestigingen (verspreid over vijf continenten in 38 landen, met 7.000 medewerkers).

Adresgegevens
westervoortsedijk 50 , arnhem

Website
http://www.mwhglobal.nl/

Toegevoegd door
atoes


Naar de volledige kaart

KSB Nederland BV
KSB is een innovatieve fabrikant van pompen, afsluiters, regelsystemen en motoren. KSB is actief in Energie (w.o. zonne-, windenergie en biogas), industrie, gebouwentechniek, water en vuilwater en mijnbouw. Tot slot kunnen zij deze markten ook zelf Servicen.

Adresgegevens
Wilgenlaan 68, Zwanenburg

Website
www.ksb.nl

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Kennisalliantie
Onafhankelijke stichting. Bovenliggend doel is versterken van de regionale economie (in Zuid-Holland) dmv aanjagen projecten en processen, verbinden van partijen en versnellen van innovaties.

Adresgegevens
2627 BM, Delft

Website
www.kennisalliantie.nl

Toegevoegd door
Hester


Naar de volledige kaart

TCEGofour BV
TCE Gofour is een internationale organisatie die 'groene'producten en diensten wereldwijd ontwikkelt en verkoopt. De producten en diensten worden met name door industrieën, zoals defensie, luchtvaart, automobiel, scheepvaart en de bouw toegepast. Hierbij gaat het om producten die zorgen voor minder uitstoot, minder brandstofverbruik, minder onderhoud en meer vermogen.

Adresgegevens
veenstraat, Stadskanaal


Toegevoegd door
pmvanderklok


Naar de volledige kaart

PEFC Nederland
Nederlandse vertegenwoordiging van het wereldwijde systeem voor duurzaam bosbeheer PEFC (www.pefc.org ) duurzaam beheerd bos levert niet niet alleen duurzaam hout en papier ,maar ook grondstof voor duurzame energie en bio chemicals

Adresgegevens
Kokermolen 11 3994 DG, Houten

Website
www.pefcnederland.nl

Toegevoegd door
kees


Naar de volledige kaart

Rolsma Advanced Biobased Paints
Rolsma Lijnolieverven B.V. is een ambachtelijk bedrijf waar kwaliteit en duurzaamheid van het verfproduct, mens, dier en natuur voorop staat. Onze natuurlijke verven hebben een authentieke geur en verrijken uw interieur met een aangename uitstraling. Uw woongenot wordt natuurlijker! En u draagt bij aan een betere toekomst. Rolsma lijnolieverven heeft 40 jaar ervaring in binnen- en buitenland met lijnolieverf. Ons bedrijf maakt zelf de verven op basis van lijnolie. Deze lijnolie komt onder andere uit Canada. Sinds het voorjaar van 2012 is er in Raalte eigen vlas geplant op 3 hectare gemeente grond. Deze vlas zal gebruikt gaan worden binnen onze lijnolieverfmakerij.

Adresgegevens
Josink Kolkweg 19, Enschede

Website
http://www.rolsmapaint.com/

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Groene Bouwmaterialen
Groene bouwmaterialen is uw leverancier voor al uw Bio Based bouwmaterialen. Ook kunnen wij u adviseren of uw project begeleiden

Adresgegevens
Laagstraat, Heusden

Website
www.groenebouwmaterialen.nl

Toegevoegd door
groenebouwmaterialen


Naar de volledige kaart

ECOFYT
Ecofyt is het eerste Nederlandse bedrijf dat zich geheel gespecialiseerd heeft in helofytenfilters, de zeer natuurlijke en effectieve wijze van waterzuivering. We houden ons bezig met de zuivering van zowel oppervlaktewater als afvalwater. Ecofyt verzorgt het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van deze rietbed filters. Tot het assortiment behoren: vloeivelden, horizontaal doorstroomde helofytenfilters en verticaal doorstroomde helofytenfilters.

Adresgegevens
5688 VM, Oirschot

Website
http://www.ecofyt.nl/

Toegevoegd door
ecofyt


Naar de volledige kaart

Enkev
Turning natural fibres into quality products is our business. Since our foundation in 1932, we have become the leading processor of natural fibres. With our experience in the field of filling and covering materials for the mattress and furniture industry, we read market signals and translate them into new and innovative products of outstanding quality

Adresgegevens
de toek 2, volendam

Website
http://www.enkev.nl

Toegevoegd door
Enkev


Naar de volledige kaart

Tula International
Retained Executive Search-Renewable Energy, Cleantech & Advanced Manufacturing

Adresgegevens
3355 Lenox Rd, Atlanta, Ga. 30326

Website
www.tulainternational.com

Toegevoegd door
bvanderlande


Naar de volledige kaart

Pantanova BV
Projectorganisatie voor schaalvergroting van de Nederlandse vezelhennepketen.

Adresgegevens
3065PG, ROTTERDAM

Website
http://pantanova.nl

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Bio Energiecentrale Limburg
Productie van Biogas, CO2 en mestkorrels uit diverse soorten mest. Productiecapaciteit 400.00 ton/y Op dit moment zitten wij in de periode van de vergunningenaanvraag

Adresgegevens
Groesbeeksewg 11, 6585 KE Mook

Website
in ontwikkeling

Toegevoegd door
john


Naar de volledige kaart

Say Green Cosmetics
Say Green Cosmetics richt zich uitsluitend op gecertificeerde eco- en biocosmetica. Dit is uniek in Nederland. Er zijn wereldwijd verschillende instanties die toezicht houden op de productie van biologische en ecologische cosmetica. Elk van deze instanties heeft eigen criteria waaraan voldaan moet worden. Vaak zijn ze gespecialiseerd en een bepaalde productgroep.

Adresgegevens
Goolkatenweg 160, enschede

Website
www.saygreencosmetics.nl

Toegevoegd door
Redactie


Naar de volledige kaart

Syntens Innovatiecentrum
Syntens Innovatiecentrum Syntens stimuleert ondernemingen zich duurzaam te vernieuwen en bevordert hiermee welvaart en welzijn in Nederland. Syntens maakt ondernemers bewust van de mogelijkheden die zij hebben om te innoveren en helpt ondernemers concreet om daarin stappen te zetten die leiden tot resultaat voor de onderneming. Het grote en persoonlijke netwerk van Syntens zoals kennispartners, ondernemers en brancheorganisaties strekt zich uit over de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie en is regionaal beschikbaar en toegankelijk. Door nieuwe verbindingen binnen dit netwerk te leggen, bijvoorbeeld tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en kennisinstellingen, ontstaan innovaties die resulteren in nieuwe business. Zo dragen de activiteiten van Syntens Innovatiecentrum indirect bij aan een extra omzet bij het Nederlandse bedrijfsleven van enkele honderden miljoenen euro’s per jaar. Nieuwe verbinding, nieuwe business

Adresgegevens
Laan van ypenburg 90, Ypenburg

Website
http://www.syntens.nl

Toegevoegd door
xavierweenink


Naar de volledige kaart

Grontmij Nederland B.V.
Grontmij is actief in de sectoren bouw en vastgoed, energie, industrie, infrastructuur en mobiliteit, milieu en ruimte, software, stedelijke ontwikkeling en water. Wij willen meerwaarde leveren op het hele traject van ontwerp, advisering, engineering, contracting en management van multidisciplinaire projecten.

Adresgegevens
Stationsplein 12, Assen

Website
www.grontmij.nl

Toegevoegd door
jellezoetendal


Naar de volledige kaart

Treeplast
The original version of TREEPLAST is absolutely natural renewable and biodegradableTREEPLAST is originally made from wood chips (50%), with crushed corn and natural resins, now several receipies are used for different applications. TREEPLAST does not contain oil based plastic! TREEPLAST is our brandname for biobased products. Products of TREEPLAST are skin friendly and not electrostatic. Products are made of biobased composites adapted for your products!

Adresgegevens
Buitenwatersloot 75-A, Delft

Website
www.treeplast.com

Toegevoegd door
Redactie


Naar de volledige kaart

Ekodomus
advies- en bouwbureau voor ekologisch bouwen

Adresgegevens
Beekweg 175, Rotterdam


Toegevoegd door
ekodomus


Naar de volledige kaart

Enki Energy
Enki Energy bouwt biogasinstallaties op hbedrijfsschaal. Zeer geschikt voor agrarische industrie, food-processing en groo-horeca/retail. Energie is direct toepasbaar in het eigen bedrijf. Lokale verwerking bespaart op transportkosten, vermijdt contaminatie van afvalstromen en scheelt een hoop in de administratie.

Adresgegevens
6545CA, Nijmegen

Website
www.enki-energy.com

Toegevoegd door
markvanderham


Naar de volledige kaart

Green Chemistry Campus B.V.
Op het terrein van SABIC Innovative Plastics in Bergen op Zoom is sinds 2011 de Green Chemistry Campus gevestigd: een business accelerator voor biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie. Hier werken grote en kleine bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen aan de ontwikkeling van hoogwaardige biobased materialen, chemicaliën en coatings. Centraal staat het gebruik van agrarische reststromen waaruit groene bouwstenen worden verkregen. De campus heeft een unieke, centrale ligging tussen twee wereldhavens, tussen belangrijke toegangswegen en te midden van een hoge concentratie van chemische en agro-foodbedrijven. De Green Chemistry Campus maakt bovendien deel uit van de Biobased Delta: een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in Zuidwest-Nederland dat zich richt op het versnellen van de product- en marktontwikkeling van groene producten en processen. Onder de noemer ‘Agro meets Chemistry’ profileert de Biobased Delta zich als Biobased Economy hotspot in Europa, samen met partners in Vlaanderen en Zuid-Holland.

Adresgegevens
Plasticslaan 2, Bergen op Zoom

Website
http://www.greenchemistrycampus.nl

Toegevoegd door
Emke


Naar de volledige kaart

Parklaan landschapsarchitecten
We maken plannen voor de buitenruimte cq het landschap. Thema\'s waar we aan werken zijn duurzaamheid, agrarische bedrijvigheid en de ontwikkeling van het landelijk gebied.

Adresgegevens
Vughterstraat 221, 5211gd Den Bosch


Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

RO&AD Architecten
Ideeënmakers, wereldverbeteraars, maar vooral enthousiaste mensen!

Adresgegevens
Van der rijtstraat 40, bergen op zoom

Website
www.ro-ad.org

Toegevoegd door
adkil


Naar de volledige kaart

Compakboard Heerenveen bv
Bedrijf dat medium- en hardboards produceert. Grondstof is stro. De lijm is 100% formaldehyde vrij. Platen zijn geschikt voor diverse toepassingen.

Adresgegevens
Komeet 3, Heerenveen

Website
www.compakboard.com

Toegevoegd door
Geert


Naar de volledige kaart

NoWIT B.V.
NoWIT introduceert een revolutionaire technologie (REnescience) voor de scheiding van huishoudelijk restafval. Door middel van een enzymatische hydrolyse wordt het organische deel van het afval gescheiden van het anorganische deel. Hierdoor is een zeer efficiente duurzame energieproductie en hergebruik van grondstoffen mogelijk. REnescience is ontwikkeld door het Deense DONG Energy. NoWIT is een innovatieve partner van DONG en vertegenwoordigt DONG/REnescience op onder andere de Nederlandse markt.

Adresgegevens
Kwakscheweg 4, Oud-Beijerland

Website
www.no-waste-in-time.nl

Toegevoegd door
nowit


Naar de volledige kaart

Het Portaal
Het Portaal ontwikkelt en organiseert op transparantie en stakeholderdialoog gerichte communicatie; een essientiële voorwaarde om concrete waarde te halen uit uw MVO- en duurzaamheidsagenda.

Adresgegevens
Veerhaven 12c, 3016 CJ, Rotterdam


Toegevoegd door
hetportaal


Naar de volledige kaart

HLBbv
HLB ontwikkelt voortdurend nieuwe kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid en past deze toe in de gehele agroketen. Door de unieke combinatie van onderzoek, diagnose en advies hebben we een schat aan data en praktische kennis. Deze kennis vertalen we in praktische producten die een werkelijke meerwaarde geven voor de klant. We zijn gespecialiseerd in onderzoek en herkenning van alle ziekten, plagen en onkruiden in de open teelten zoals akkerbouw, bloembollen, vollegrondsgroenten, boomkwekerij en sportvelden. Een belangrijke specialisatie in onze portfolio is onderzoek op het terrein van quarantaine organismen. Dankzij ons professionele quarantainelaboratorium en gegarandeerd kwaliteitssysteem zijn we uniek op dit gebied. HLB wil bijdragen aan een efficiënte en duurzame landbouw door goed onderzoek, praktische diagnoses en adviezen met aantoonbare meerwaarde voor de agro-keten. Land- en tuinbouw zijn wereldwijd bepalend voor de toenemende vraag naar meer en duurzaam voedsel en schoon water. HLB draagt ook haar steentje bij aan een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering in de landbouw. Dat realiseren we door nauwkeurig onderzoek te verrichten met diagnoses en praktische adviezen die een aantoonbare meerwaarde voor de agro-keten opleveren. Daarbij maken we de nieuwste kennis op het gebied van duurzaamheid praktisch toepasbaar voor boer en tuinder. HLB ontwikkelt voortdurend nieuwe kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid en past deze toe in de gehele agroketen. Door de unieke combinatie van onderzoek, diagnose en advies hebben we een schat aan data en praktische kennis. Deze kennis vertalen we in praktische producten die een werkelijke meerwaarde geven voor de klant. We zijn gespecialiseerd in onderzoek en herkenning van alle ziekten, plagen en onkruiden in de open teelten zoals akkerbouw, bloembollen, vollegrondsgroenten, boomkwekerij en sportvelden. Een belangrijke specialisatie in onze portfolio is onderzoek op het terrein van quarantaine organismen. Dankzij ons professionele quarantainelaboratorium en gegarandeerd kwaliteitssysteem zijn we uniek op dit gebied. HLB wil bijdragen aan een efficiënte en duurzame landbouw door goed onderzoek, praktische diagnoses en adviezen met aantoonbare meerwaarde voor de agro-keten. Land- en tuinbouw zijn wereldwijd bepalend voor de toenemende vraag naar meer en duurzaam voedsel en schoon water. HLB draagt ook haar steentje bij aan een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering in de landbouw. Dat realiseren we door nauwkeurig onderzoek te verrichten met diagnoses en praktische adviezen die een aantoonbare meerwaarde voor de agro-keten opleveren. Daarbij maken we de nieuwste kennis op het gebied van duurzaamheid praktisch toepasbaar voor boer en tuinder.

Adresgegevens
Kampsweg 27 , Wijster

Website
www.hlbbv.nl

Toegevoegd door
hlbbv


Naar de volledige kaart

Bioniers
Bioniers ontwerpt groene waterzuiveringssystemen die niet alleen schoon water, maar ook nuttige biomassa opleveren.

Adresgegevens
7203 HR, Zutphen

Website
www.bioniers.nl

Toegevoegd door
Adrie


Naar de volledige kaart

Biodeal BV
Biodeal Duurzaam Innovatief op het gebied van consultancy en trading biomassa. Consultancy Uw organisatie optimaliseren en verduurzamen zijn veel besproken onderwerp, maar roept tevens veel vraagtekens op. Door jarenlange ervaring in de wereld van duurzame energie, biomassa & afvalmanagement kunnen wij u hierin optimaal ondersteunen en adviseren. Uw plannen en doelstelling op gebied van duurzaamheid realiseert u succesvol in samenwerking met Biodeal. Working and Processing Door gebruik te maken van gecertificeerde be- en verwerkingslocatie en een groot netwerk aan eindgebruikers maakt Biodeal de partner voor de optimalisatie van uw reststromen.

Adresgegevens
Kerneel 36, Nederweert

Website
www.biodeal.nl

Toegevoegd door
biodeal


Naar de volledige kaart

Schuttelaar & Partners
Schuttelaar & Partners, het adviesbureau voor een gezonde en duurzame wereld. Met strategisch advies, inhoudelijke expertise en verrassende communicatie helpen wij onze klanten een aanpak te kiezen die oog heeft voor science, society & sense.

Adresgegevens
Zeestraat 84, Den Haag

Website
www.schuttelaar.nl

Toegevoegd door
Alexander


Naar de volledige kaart

Van Berkel
Betrouwbare partner in biomassa & bodemproducten. Van Berkel is gevestigd in; Veldhoven - Ettenleur en Uden. Duurzame verwerking van reststromen, opwerking tot hoogwaardige bodemverbeteraars energiedragers.

Adresgegevens
Mariniersstraat 4 5405 BG, Uden

Website
www.vanberkelgroep.eu

Toegevoegd door
jeroen


Naar de volledige kaart

Tertium
Tertium is een bureau voor publieksbijeenkomsten, strategische communicatie en onderzoek. Wij betrekken de burger bij complexe toekomstgerichte thema’s zoals duurzaamheid en de Biobased Economy. Wij organiseren publieksbijeenkomsten, leiden brainstorms en expertsessies, geven strategisch advies, doen onderzoek en begeleiden het mediatraject. Tertium is lid van BE-Basic, een internationaal consortium van bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van de duurzame chemie.

Adresgegevens
1092GC, Amsterdam

Website
www.tertium.nl

Toegevoegd door
Michiel


Naar de volledige kaart

VIBA-Expo
VIBA-Expo is het aanspreekpunt voor duurzame ontwikkeling in het bouwen, wonen en werken. Steeds gericht op een duurzame balans tussen People, Planet en Profit. En toch betaalbaar, gezond, milieuvriendelijk en divers. VIBA-Expo heeft in Den Bosch een van de grootste exposities in Europa van duurzame planontwikkeling, ontwerp en realisatie, ingericht voor zowel professional, overheid als consument. In twee hallen presenteren zich meer dan 100 architecten, bouwbedrijven, producenten en dienstverleners. Dat gebeurt met exposities, cursussen, lezingen, symposia en beïnvloeding beleid in (inter)nationale netwerken. VIBA-Expo is beschikbaar als procesinitiator, procesbegeleider en als proces- en of producttoetser.

Adresgegevens
Veemarktkade 8, 's-Hertogenbosch

Website
www.vibaexpo.nl

Toegevoegd door
Adriaan


Naar de volledige kaart

Noordtij
Noordtij is een communicatie en projectbureau. In groene grondstoffen, biobased thema's zijn we zeer thuis. Noordtij doet projecten voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. In Noord Nederland zijn we aanjager van de Biobased Society met KNN en Bioclear als partners

Adresgegevens
Wirdumerdijk 13c, Leeuwarden

Website
www.noordtij.nl

Toegevoegd door
Jaap


Naar de volledige kaart

J.L. van Driel Landbouw BV
Akkerbouwbedrijf en toeleverancier

Adresgegevens
Zuidzijdsedijk 20, Neiuw-Beijerland


Toegevoegd door
J.L. van Driel


Naar de volledige kaart

Foreco
Houthandel gespecialiseerd in verduurzaming, modificatie en brandvertragend behandelen van hout, tevens actief in montage en productie van houtproducten.

Adresgegevens
Dalmsholterweg 5, 7722 KJ, Dalfsen

Website
www.foreco.nl

Toegevoegd door
KlaasJan


Naar de volledige kaart

RSW bv
Regionaal Sorteercentrum West bv is een werkmaatschappij van de Ecovere Holding te Den Haag dat in Zuid-Holland een vooraanstaande positie inneemt op het gebied van de recycling van puin, houtafval en bouw- en sloopafval tot waardevolle secundaire bouw- en grond- brandstoffen. RSW een moderne dynamische onderneming met een voortrekkersrol op het gebied van ontwikkeling en bewerking van afvalstoffen en biomassa. Op zoek naar oplossingen op maat, is RSW in staat om snel in te spelen op de noodzakelijke ontwikkelingen die nodig zijn voor een duurzame wereld. Bij al onze activiteiten krijgen duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ruimschoots aandacht. Door recycling van afvalstromen wordt bespaard op schaarse grondstoffen. Arbeidszorg staat bij ons bedrijf hoog in het vaandel. Al onze producten en diensten voldoen aan de hoge eisen die verbonden zijn aan de certificaten die van toepassing zijn op onze activiteiten. Werkwijzen en processen van RSW moeten voldoen aan de BBT om te voldoen aan de Europese richtlijn IPPC. Samen met onze partners staan wij voor “gezamenlijke afvalzorg”

Adresgegevens
Waterpas 100 , Den Haag

Website
www.rsw-eco.nl

Toegevoegd door
Marcel


Naar de volledige kaart

PTC+
Praktijk trainingscentrum voor buitengebied, dier en veehouderij

Adresgegevens
Pastoor Debeijestraat 64, Hegelsom

Website
Www.ptcplus.com

Toegevoegd door
Cor


Naar de volledige kaart

CREM, Working on Sustainability
Bureau voor duurzame ontwikkeling. CREM biedt advies, onderzoek, strategie en begeleidt processen die bijdragen aan een duurzame samenleving. Voor een biobased economy werkt CREM onder meer aan duurzame biomassaproductie.

Adresgegevens
Spuistraat 104, Amsterdam

Website
www.crem.nl

Toegevoegd door
Nicole


Naar de volledige kaart

Elsinga Beleidsplanning en Innovatie BV
Duurzame verwerking van afval en reststoffen door recycling, vergisting, compostering, energieproductie. We adviseren en managen technologische verduurzaming van afvalverwerking, begeleiden aanbestedingen en zijn geaccrediteerd voor microbiologische inspecties en procesvalidaties van GFT en mest verwerking in het kader van de verordening dierlijke bijproducten.

Adresgegevens
Horsterweg 127, 3853JA, Ermelo


Toegevoegd door
Willem


Naar de volledige kaart

Cargill Refined Oils Europe
Natuur-gebaseerde producten van Cargill Refined Oils zijn geschikt voor een aantal industriële toepassingen en markten. Wij bieden een groeiend aantal producten afkomstig van hernieuwbare bronnen ter gedeeltelijk of volledige vervanging van niet-hernieuwbare ingrediënten.We zijn in staat produkten te leveren voor volgende markten: kaarsen, smeermiddelen, verven en ink, harsen, polymeren en rubber, cosmetic, pharma, bouw, landbouwchemicaliën, transformator olie, bio-energie, mestoffen, minerale was vervangin, ...

Adresgegevens
Evert van de Beekstraat 378, Schiphol

Website
www.cargill.com

Toegevoegd door
Henri


Naar de volledige kaart

Studio Marco Vermeulen
Studio Marco Vermeulen is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw, landschap en onderzoek. Wij zijn betrokken bij een aantal grootschalige werklandschappen waaronder Klavertje 4 Greenport Venlo, Logistiek Park Moerdijk en het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland. Bij ieder van deze projecten wordt gestreefd naar het sluiten van kringlopen op het gebied van energie, water en grondstoffen. In Dinteloord hebben wij een gasontvangststation ontworpen met een gevel van biobased materiaal.

Adresgegevens
Maaskade 85 3071 NE, Rotterdam

Website
www.marcovermeulen.nl

Toegevoegd door
Marco


Naar de volledige kaart

DPI Value Centre
DPI Value Centre: Innovatie in polymeren DPI Value Centre is een onafhankelijke organisatie die bedrijven helpt die willen innoveren en daarbij gebruik maken van polymeren. DPI Value Centre benut hierbij bestaande netwerken, waaronder de ca. 80 partnerbedrijven en kennisinstellingen van het Dutch Polymer Institute.

Adresgegevens
kennispoort, tu eindhoven, Eindhoven

Website
www.dpivaluecentre.nl

Toegevoegd door
Judith


Naar de volledige kaart

AVEBE
1 Verwerking van zetmeelaardappelen tot zetmeel en zetmeelderivaten naast aardappeleiwitten en vezels. 2 het ontwikkelen en vermarkten van zetmelen in in voeding en industriele toepassingen

Adresgegevens
Prins hendrikplein 20, veendam

Website
http://www.avebe.com

Toegevoegd door
marco


Naar de volledige kaart

Eco-Makelaar
Toeleverancier bouwwereld met duurzame producten, zoals BIO-PCM. Maar ook bezig met nieuwe innovatie materialen, bijv. bouwblok van hennep.

Adresgegevens
Lidwinahof 16, Venray

Website
www.eco-makelaar.eu

Toegevoegd door
Richard


Naar de volledige kaart

GreenHuus
GreenHuus is een verplaatsbare eco-lodge (netwerkhotel) die volledig opgebouwd wordt uit cradle to cradle & biobased materialen. Zij wordt duurzaam & MVO gefaciliteerd. GreenHuus zal op elke plek kunnen staan omdat zij 100% autarkisch is. Op de plek waar zij staat zal ze de natuur niet schaden. Sterker nog zij kan door haar groene gevel een extra impuls geven aan de biodiversiteit. GreenHuus komt als pilot van 20 eenheden te staan aan het grootste zoutwater meer van West Europa, De Grevelingen.

Adresgegevens
Langstraat 32, Achthuizen

Website
www.greenhuus.nl

Toegevoegd door
kees


Naar de volledige kaart

GEA Westfalia Separator Nederland B.V.
GEA Westfalia Separator Nederland, gevestigd in Cuijk, ontwikkelt al sinds 1987 mechanische scheidingsoplossingen voor de Nederlandse procesindustrie. We leveren niet alleen machines, maar ook advies, originele reserveonderdelen en service.

Adresgegevens
Hoogveld 16, Cuijk

Website
http://netherlands.westfalia-separator.com

Toegevoegd door
Edwin


Naar de volledige kaart

Rahan Monlak Company
Rahan Monlak Company is een familiebedrijf gezeteld in Nederland en Indonesie. Eigen zeewier kwekerij/ zorgt voor de productie voor eindproduct voor de voeding industrie en kan halffabrikaat leveren dit speelt zich af in Indonesie. Hoofdkantoor in Nederland voor de verkoop import en export

Adresgegevens
van galenstraat 118, zandvoort


Toegevoegd door
Mees


Naar de volledige kaart

Thiecon|SW bv
ontwikkeling en realisatie van innovatieve concepten op het gebied van milieutechnologie en duurzaamheid

Adresgegevens
Laagerfseweg, Woudenberg


Toegevoegd door
johan


Naar de volledige kaart

Ontwikkelingsbedrijf Havengebied Westzaan BV
duurzame ontwikkeling van bedrijventerrein HoogTij

Adresgegevens
De Ruijterkade 7, Amsterdam


Toegevoegd door
Mieke


Naar de volledige kaart

ECOBOARD EUROPE B.V.
Produceert biobased plaatmateriaal van stro, riet en tomatenloof gebonden met eigen lignine en zonder formaldehyde. ECOBoards zijn het gezond en ecologisch alternatief voor spaanplaten - MDF - OSB en Multiplex en overtreffen houtdragende plaatmaterialen wat betreft structurele eigenschappen, brandbestendigheid en waterbestendigheid. 100% BIO afbreekbaar en 100% Recycleerbaar (C2C) Negatieve CARBON Footprint - 0.98 CO2 kg / kg !!!

Adresgegevens
Abtswoudseweg 18 2627 AL, Delft

Website
www.eco-boards.eu

Toegevoegd door
John


Naar de volledige kaart

ecoScala
ontwikkeling, toelevering en realisatie van gebouwen met natuurlijke bouwmaterialen

Adresgegevens
Soesterbergsestraat 127, Soest

Website
www.ecoscala.nl

Toegevoegd door
ecoscala


Naar de volledige kaart

ZAAAM
ZAAAM levert diensten voor het vernieuwend samenwerken aan transitie en innovatie.

Adresgegevens
2341PG, Oegstgeest

Website
www.zaaam.nl

Toegevoegd door
Wout-Jan


Naar de volledige kaart

TNO Zeist
TNO ontwikkelt voor de biobased economy de omzetting van biomassa in ‘building blocks’ voor chemie, farma, food, feed. Daarnaast kunnen de afzonderlijke componenten/ingrediënten gemodificeerd worden i.r.t. verbeterde eigenschappen voor een applicatie. TNO heeft jarenlange expertise en track record op het gebied van: 1) Ontsluitingstechnologie voor lignocellulose houdende biomassa (Superheated steam). 2) Scheidingstechnologie voor het scheiden van diverse componenten/inhoudstoffen uit biomassa (extractie, kristallisatie, membraantechnologie, adsorptie, drogen, filtratie). 3) Bioraffinage (incl celdisruptie i.r.t. ingrediënt functionaliteit) van aquatische biomassa zoals algen en zeewier (Valorie en Gaia). 4) Industriële biotechnologie ‘enabeling technologie’: productie van enzymen en chemische bouwstenen m.b.v. schimmels, gisten en bacteriën.

Adresgegevens
Utrechtseweg 48, Zeist

Website
www.tno.nl

Toegevoegd door
monique


Naar de volledige kaart

Hanze Wetlands
De oogst van biomassa in natte gebieden en het verwaarden van de biomassa. Daarnaast produceren wij machines om dat te realiseren.

Adresgegevens
Eerste Industrieweg 16, , 9902AM Appingedam

Website
www.hanzewetlands.com

Toegevoegd door
Arnold


Naar de volledige kaart

Zinniger.nl
Duurzame interieurarchitectuur en productontwerp

Adresgegevens
van Wassenaerplein 9, Zuidhorn

Website
http://www.zinniger.nl

Toegevoegd door
Steven Krol


Naar de volledige kaart

Attero BV
Attero zet afval om in grondstoffen en duurzame energie. Uit organisch afval maken we onder andere bodemverbeteraar en groen gas, en ontwikkelen we projecten die aansluiten bij de biobased economy, bijvoorbeeld de productie van bioplastics als PHA uit GFT en PLA uit cellulosehoudende stromen.

Adresgegevens
James Cookweg 10, Venlo

Website
http://www.attero.nl

Toegevoegd door
Carlijn


Naar de volledige kaart

Havenschap Moerdijk
Moerdijk is de 4e zeehaven van Nederland. In haar visie voor de haven en gerelateerde bedrijven heeft zij het aantrekken van biobased industry tot speerpunt verklaard.

Adresgegevens
Plaza 3, Moerdijk

Website
www.havenschapmoerdijk.nl

Toegevoegd door
Arjen


Naar de volledige kaart

Toplif Biomass
TOPLIF WOOD PELLETS specialises in supplying European wholesale customers with wood pellets & other biomass from Russia.

Adresgegevens
Van Eeghenlaan 25, Amsterdam

Website
www.toplif.com

Toegevoegd door
Martijn


Naar de volledige kaart

Stichting GreenICT
Stichting GreenICT is een onafhankelijke organisatie werkzaam op het snijvlak van ICT en duurzaamheid. GreenICT heeft als doel het bevorderen van duurzaamheid in/door ICT. Biobased ICT is hiervan een voorbeeld.

Adresgegevens
6537DB, Nijmegen

Website
http://www.greenict.org

Toegevoegd door
Roel


Naar de volledige kaart

Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV
Verwerken van allerlei soorten groenstromen tot biomassa en hoogwaardige bodemverbeteraars voor brede toepassingen. Ontwikkeling van bioraffinage met niet houtige stromen.

Adresgegevens
Mariniersstraat 4, uden

Website
www.vanberkelgroep.eu

Toegevoegd door
Peter van Kessel


Naar de volledige kaart

Stadsgas
Een stichting die zich inzet om groen gas te produceren nabij de woonkern van Rotterdam. Dit doen we door gebruik te maken van organisch afval uit de stad.

Adresgegevens
Schiedamseweg 270A, Rotterdam

Website
www.stadsgas.nl

Toegevoegd door
Philip


Naar de volledige kaart

Plushuis
Plushuis is een adviesburo dat bestaande woningen en nieuwbouw "op gezonde manier gezond wil maken", dwz de energievraag terugbrengen naar nul op de meter met bij voorkeur gebruik van biobased materialen.

Adresgegevens
6717KZ, Ede

Website
www.plushuis.net

Toegevoegd door
Nicolaas


Naar de volledige kaart

Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute
Het Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB) concentreert zich sterk op fundamenteel onderzoek binnen de thema's Molecular Mechanisms of Bioprocesses and Physiology and Systems Biology, waarbij micro-organismen de voornaamste modelsystemen zijn. De unieke expertise en kennis vormt het startpunt van innovaties via publiek-private samenwerkingen, in het bijzonder op het terrein van biobased economy.

Adresgegevens
Nijenborgh 7, 9747AG, Groningen

Website
www.rug.nl/gbb

Toegevoegd door
Engel


Naar de volledige kaart

PRISNA B.V.
Extraction, isolation, purification and chemical analysis of natural compounds.

Adresgegevens
J.H. Oortweg 21, 2333 CH Leiden

Website
www.prisna.nl

Toegevoegd door
Karel


Naar de volledige kaart

Stichting Vlasmanifestatie
Stichting Vlasmanifestatie is actief om vlas als duurzame herwinbare grondstof in brede kring onder de aandacht te brengen, educatief,cultuurhistorisch,agrarisch. Ketenbevorderend

Adresgegevens
Boddebkampsingel 134, Enschede

Website
http://www.dekrachtvanvlas.nl/

Toegevoegd door
Trix Niesthoven


Naar de volledige kaart

Natural Plastics
Natural Plastics ontwerpt, produceert en vermarkt biobased producten voor de buitenruimte zoals ondergrondse boomverankering, drainageslangen en sheets. Daarnaast verzorgen zij biobased scans voor hun opdrachtgevers.

Adresgegevens
De Trompet 2212, Heemskerk

Website
www.naturalplastics.nl

Toegevoegd door
Bert


Naar de volledige kaart

Gemeente Alphen aan den Rijn
Lokale overheid

Adresgegevens
Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn

Website
www.alphenaandenrijn.nl

Toegevoegd door
Mieke Heim


Naar de volledige kaart

Holland Rijnland
Holland Rijnland is een samenwerking van en voor veertien gemeenten in het hart van de Randstad. Binnen Holland Rijnland wordt samen gewerkt om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven van burgers, bedrijven en instellingen te verbeteren. Samen optrekken geeft meerwaarde voor de uitdagingen die te complex zijn voor de individuele gemeente, die gemeentegrensoverschrijdend zijn of waarbij samenwerking tot meer efficiëntie leidt. De transitie naar een Biobased Economy is zo'n uitdaging waarbij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland namens de gemeenten samen met bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen het voortouw neemt.

Adresgegevens
Schuttersveld 9, Leiden

Website
http://www.hollandrijnland.net/bbe

Toegevoegd door
Simon Bremmer


Naar de volledige kaart

Zuid Oost Friesland
Zeven partners uit Zuid Oost Friesland werken aan een economy gebasseerd op bio grondstoffen.

Adresgegevens
't Oost 11, Oosterwolde

Website
www.mooizofryslan.nl

Toegevoegd door
Anne-lys


Naar de volledige kaart

E-Energy Market BV
E-Energy Market BV is een bescheiden internationaal handelshuis en makelaar op het gebied van biobased producten. Biobased producten zijn in onze definitie op landbouw en bosbouw gebaseerde producten (levensmiddelen en diervoeders uitgesloten). In de praktijk zijn dit meestal: - biobrandstoffen en aanverwante producten - biomassa - resten en afval van de levensmiddelen, diervoeder- en oleochemische industrieën, bosbouw en landbouw. Deze residuen zijn geschikt als grondstof voor de productie van biobrandstoffen, biogas, opwekking van warmte en elektriciteit en grondstof voor biobased producten. Voorbeelden zijn: - Gebruikte frituur olie (UCO) - Glycerine - Soapstock - Graan residuen - Plantaardige olie - Vetzuren / esters - Houtpellets - Biodiesel - Ethanol - Methanol - Haardhout en aanmaakhout Deze producten zijn voornamelijk afkomstig uit geheel Europa en verkocht in de Benelux. E-Energy Market heeft een breed netwerk met complementaire partners in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en India. We streven naar verbreding van het netwerk voor de genoemde producten met de bedoeling een lange termijn relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en wederzijdse voordelen op te bouwen.

Adresgegevens
Klipperweg 74, Diemen

Website
www.E-EnergyMarket.com

Toegevoegd door
Erik


Naar de volledige kaart

LOGUS Bouw- en Afbouwmaterialen
Groothandel in bouw- en afbouwmaterialen. Rode draad door onze activiteiten is Legolisering en Ecologisering van de bouw

Adresgegevens
Zeelandhaven 7, Bergen op Zoom

Website
www.logus.nl

Toegevoegd door
Leon de Kok


Naar de volledige kaart

Gemeente Woerden
Gemeente Woerden start een proef met als doel ketens van bedrijven te sluiten om innovatie, duurzaamheid en daarmee een vitale economie te stimuleren. Het Groene Hart is een bijzonder gebied. Er wordt echter nog te weinig gebruik gemaakt van de economische mogelijkheden die er zijn. Bedrijven die interesse hebben in deze pilot kunnen contact opnemen met projectleider Lisette Brekelmans van gemeente Woerden, via mail brekelmans.l@woerden.nl

Adresgegevens
Blekerijlaan 14, 3447 GR, Woerden

Website
www.woerden.nl

Toegevoegd door
Hans Slootweg


Naar de volledige kaart

Kaales Natuur & Ondernemen
Advies & Projectbureau waarbij natuur & ondernemen centraal staan. Op een innovatie en creatieve manier wordt ingezet op het mogelijk maken van duurzaam ondernemen in de bouw, landbouw, recreatie en wildbeheer.

Adresgegevens
Angerenstein 13, Ugchelen

Website
kaales.nl

Toegevoegd door
Kaales Natuur & Ondernemen


Naar de volledige kaart

DUNAGRO
Het produceren van prefab hennepbeton elementen en binnenwanden voor de (woning)bouw.

Adresgegevens
Raadhuisweg 11, Oude Pekela

Website
www.dunagro.nl

Toegevoegd door
Rob


Naar de volledige kaart

EcoVonk
Marktontwikkeling en consultancy in green energy en biobased business

Adresgegevens
Bochtstraat 2, Ospel


Toegevoegd door
Ton


Naar de volledige kaart

MIRACAMPO BV
Miracampo is an investor in the areas of alternative energy, water, materials and sustainable chemicals. Founded in 2010 it has invested in and advised companies in these industrial sectors.

Adresgegevens
oosterom 4, Sneek

Website
http://www.miracampo.nl/

Toegevoegd door
Ed Flohr


Naar de volledige kaart

Green Olive
Biomassa van geperste olijven in pellets

Adresgegevens
7900-112, Ferreira do Alentejo-Portugal


Toegevoegd door
Theo


Naar de volledige kaart

ORGA branding, branding sustainability
De nieuwe economie kenmerkt zich door behoefte aan duurzaamheid, delen en digitalisering. Wanneer je hier 2 of meer van combineert, ontstaat er een hefboomwerking. Alle bedrijven in de nieuwe economie helpen we hun verhaal bij de juiste mensen te krijgen en andersom. Advies en uitvoering Marketing en Communicatie, met als specialisme de biobased bouwwereld.

Adresgegevens
Van Goorstraat 4, 6512ED, Nijmegen

Website
www.orga-branding.nl

Toegevoegd door
Renee


Naar de volledige kaart

NHL - kenniscentrum duurzame energie
Vanuit het kenniscentrum werken we aan diverse projecten rondom het thema duurzame energie.

Adresgegevens
Rengerslaan 10, Leeuwarden

Website
http://www.nhl.nl/nhl/1914/hotspot-duurzame-energie-hsde/pid5ae9b41a-abb3-43c2-954d-3668867ad481.html

Toegevoegd door
Johannes


Naar de volledige kaart

Between-us
Onze klanten zijn op zoek naar nieuwe strategieën, nieuwe producten, en inzet van nieuwe grondstoffen. Between-us helpt bedrijven met het integreren van duurzaamheid in de business: strategie, ontwerp en uitrol van het duurzaamheidsprogramma en innovatie. Wij werken met business schools als INSEAD en IMD rondom praktijk-cases. Tevens expertise op het gebied van o.a. Dow Jones Sustainability Index, GRI, RepTrak, Carbon Disclosure Project, Credit360.

Adresgegevens
4818 RD, Breda

Website
www.between-us.com

Toegevoegd door
Els


Naar de volledige kaart

Biobased Packaging Innovations
Informatie & Expo Centre voor biobased retailverpakkingen en adviesbureau. Verbinden vraag en aanbod, kennis delen en biobased innovaties in de verpakkingsmarkt versnellen.

Adresgegevens
Diemerparklaan 25 , Amsterdam

Website
www.biobasedpackaging.nl

Toegevoegd door
greenserendipity


Naar de volledige kaart

Geurtz Group
U wilt uw bedrijf duurzamer maken, waarde halen uit afval of reststromen in uw bedrijf, lokaal energie opwekken of zelfs uw wagenpark laten rijden op vloeibaar biogas. Wij geven no-nosense advies gericht op de implementatie, de kosten maar vooral ook de opbrengsten. Wij hebben het netwerk om u te begeleiden van idee tot realisatie. We promoten geen eigen technologie maar weten voor elk bedrijf de juiste winstgevende oplossing te vinden.

Adresgegevens
herelsestraat, heerle

Website
www.geurtzgroup.com

Toegevoegd door
Jaap


Naar de volledige kaart

Everest Energy
Everest Energy is an independent global energy project developer and project advisor; providing operational execution of project development. Everest Energy specializes in structured and “hands-on” project development where bio-energy is created and converted into electricity.

Adresgegevens
2e Dorpsstraat 54, 3701AB, Zeist

Website
http://everestenergy.nl/

Toegevoegd door
Luca


Naar de volledige kaart

LeAF B.V.
LeAF BV ondersteunt u met de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige technologie voor behandeling en verwaarding van afvalwater, mest en biomassa. Wij zijn een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie die haar kennis, expertise en onderzoeksfaciliteiten inzet op het gebied van behandeling en zuivering van vaste en vloeibare reststromen (afval en afvalwater), en terugwinning en hergebruik van water, energie, nutriënten en andere waardevolle grondstoffen. Zo dragen wij bij aan een structurele verduurzaming van onze samenleving. Opgericht vanuit en gezeteld bij de sectie Milieutechnologie van Wageningen UR heeft LeAF daarnaast toegang tot een breed palet aan aanvullende actuele kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid, (biobased-) technologie en groene ruimte. Daar waar nodig of gewenst werken we samen met andere organisaties uit ons uitgebreide netwerk.

Adresgegevens
Bornse Weilanden 9, Wageningen

Website
www.leaf-wageningen.nl

Toegevoegd door
Anita


Naar de volledige kaart

vekadak
Daktechniek platdak systemen groendak .energie dak epa advies

Adresgegevens
smaragshof 1339hr, Almere

Website
www.vekadak.nl

Toegevoegd door
Gerben


Naar de volledige kaart

Celes Energy
Celes Energy is een handelsonderneming gespecialiseerd in het leveren van biobrandstoffen. Wij geloven dat energie pas echt duurzaam is als de processen voorafgaand aan het genereren van de energie duurzaam worden beheerd. Middels zorgvuldig geselecteerde business partners zijn wij in staat om onze klanten te voorzien van kwalitatief hoogwaardige producten die tegelijkertijd een optimale reductie van de ecologische voetafdruk garanderen. Daarnaast stimuleren wij een evenwicht tussen het gebruik van biomassa voor het opwekken van energie en het toepassen van biomassa voor andere hoogwaardige toepassingen door te zorgen voor constante beschikbaarheid van grondstoffen door middel van duurzaam beheer en samenwerking met andere industrieën.

Adresgegevens
Beeningerstraat, Rotterdam

Website
www.celesenergy.com

Toegevoegd door
Mark


Naar de volledige kaart

The Recycle Movement (REMO)
Beweging die zich bezig houdt om recycling te stimuleren en transparant te maken door onder andere het REMO label aan te bieden aan bedrijven dat het percentage recyclaat en climate footprint weergeeft van de aangeboden producten.

Adresgegevens
West Nieuwlandseweg 11, Ouddorp Zh

Website
www.therecyclemovement.com

Toegevoegd door
Monique


Naar de volledige kaart

BioBTX BV
The future of aromatics! BioBTX is a technology provider for the production of aromatic chemical building blocks from woody biomass or waste streams.

Adresgegevens
Duinkerkenstraat 13, Groningen

Website
biobtx.nl

Toegevoegd door
Niels


Naar de volledige kaart

Nivoba B.V.
Engineering en bouw van installaties voor de productie van: - Zetmeel - Bio-ethanol - Bio-diesel - Calcium Chloride-

Adresgegevens
Industrieweg 1, 9641HM Veendam

Website
www.nivoba.com

Toegevoegd door
Freek Halmingh


Naar de volledige kaart

Holland Bioplastics
Holland Bioplastics heeft tot doel het verspreiden, delen en toegankelijk maken van kennis en het verbinden van partijen rondom bioplastics.

Adresgegevens
Diemerparklaan 25, Amsterdam

Website
www.hollandbioplastics.nl

Toegevoegd door
Caroli


Naar de volledige kaart

URBANOS duurzame stedelijke ontwikkeling
Een stedenbouwkundig bureau dat concepten, ontwerpen en ruimtelijke strategieën maakt of uw ideeën kan verbeelden. De biobased economy verandert de producten die we gebruiken om de stad te maken, maar ook hoe we leven en dus welke voorzieningen en faciliteiten we nodig hebben. Deze verandering onderzoeken wij graag en vertalen wij in een ontwerp voor de openbare ruimte, straat, buurt, stad of regio.

Adresgegevens
barentszstraat 40, Amsterdam

Website
http://www.urbanos.nl

Toegevoegd door
Pepijn


Naar de volledige kaart

Dyadic Nederland BV
Dyadic Netherlands is a subsidiary of Dyadic International Inc. with headquarters in Jupiter, Florida, USA. Dyadic International has manufactured and sold enzymes for the textiles, animal feed, starch, and food industries since 1994. Dyadic's global market reach and manufacturing capabilities enable it to market and sell enzymes to customers in more than 35 countries. Dyadic Netherlands represents the R&D centre of Dyadic International. Its facilities are located in Wageningen, The Netherlands. Amongst others the company develops strains of the fungus Myceliophthora thermophila – or C1 – to rapidly discover and express genes and to manufacture the enzymes encoded by those genes, using C1 as the host organism

Adresgegevens
Nieuwe Kanaal 7S, 6709PA, Wageningen

Website
www.dyadic.nl

Toegevoegd door
dyadicnederland


Naar de volledige kaart

Baril Coatings
Baril Coatings is een bedrijf met als motto sustainable coating solutions. Duurzaamheid staat centraal binnen de organisatie. Daarnaast zijn zij kartrekker op het gebied van Bio-Based verf. Met hun Bio-Based verflijn genaamd Copperant Pura wil Baril Coatings de wereld mooier en duurzamer maken.

Adresgegevens
Nieuwe Donk 15, Etten-Leur

Website
www.copperant.nl

Toegevoegd door
barilcoatings


Naar de volledige kaart

Gemeente Bergen op Zoom
Zuid-West Nederland (Biobased Delta) is met traditioneel sterke en innovatieve sectoren als chemie en agrofood bij uitstek geschikt voor pioniers in de Biobased Economy. Centraal gelegen in de Biobased Delta ligt de gemeente Bergen op Zoom. De Gemeente stimuleert op de beleidsterreinen economie, cultuur, duurzaamheid en onderwijs, innovatieve ontwikkelingen die hier een bijdrage aan leveren. Zo participeert en investeert de Gemeente Bergen op Zoom in de Green Chemistry Campus en poppodium Gebouw-T, als eerste biobased poppodium in Nederland. In gemeentelijke inkooptrajecten krijgen biobased producten voorrang, daar waar mogelijk.

Adresgegevens
Jacob Obrechtlaan 4, bergen op zoom

Website
www.bergenopzoom.nl

Toegevoegd door
markkok


Naar de volledige kaart

GreenTechAlliances, powered by kiEMT
Het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON) is onderdeel van GreenTechAlliances, powered by kiEMT en verbindt en versnelt de innovatieve biobased ontwikkelingen in Gelderland en Overijssel. BIC-ON is een breed gedragen cluster met een meerjarenprogramma waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en provincies hun krachten bundelen. Door de regionale krachten gericht te ontwikkelen, innovatiefaciliteiten beschikbaar te stellen en uiteraard financiering te ontsluiten, wordt de transitie van fossiele naar biobased grondstoffen versneld en worden reststromen herbenut. Alleen door goede samenwerking en afstemming wordt dit realiteit; ‘Alleen kun je sneller, samen kom je verder.’

Adresgegevens
Eusebiusbuitensingel 28, Arnhem

Website
http://www.greentechalliances.nl/biobased/bic-on-cluster/

Toegevoegd door
sabine


Naar de volledige kaart

Kenniscentrum Green Logistics
Het kenniscentrum Green Logistics vormt onderdeel van de Stenden Hogeschool. Vanuit het kenniscentrum wordt vraaggestuurd toegepast onderzoek uitgevoerd dat organisaties helpt in de transitie naar een biobased economy. Onderzoek vindt plaatst vanuit een logistiek perspectief. Logistiek gaat daarbij verder dan transport alleen en betreft het organiseren van 'supply and demand chains'.

Adresgegevens
Van Schaikweg 94, Emmen

Website
www.kcgreenlogistics.org

Toegevoegd door
matthiasolthaar


Naar de volledige kaart

CBM branchevereniging
Koniklijke branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie

Adresgegevens
Westerhoutpark 10, Haarlem

Website
www.cbm.nl

Toegevoegd door
mmulder


Naar de volledige kaart

Reverdia
Reverdia is a leading company in the bio-based economy and produces and sells bio-based succinic acid, a building block for a wide range of bio-materials, all from renewable feedstock.

Adresgegevens
Urmonderbaan 20H, Geleen

Website
www.reverdia.com

Toegevoegd door
marcellubben


Naar de volledige kaart

Biobased Team Nederlandse Ambassade Parijs
Het Biobased Economy team aan de Nederladnse Ambassade in Parijs legt lijntjes tussen spelers in Nederland en Frankrijk actief op het gebied van de biobased economy. Wij organiseren Nederlandse handels- en kennismissies naar Frankrijk en rapporteren over ontwikkelingen in Frankrijk. Stel ons gerust vragen!

Adresgegevens
7 rue Eblé, 75007 Paris

Website
http://nost-france.org/

Toegevoegd door
Joannette


Naar de volledige kaart

Sparkling Projects
Bij Sparkling Projects maken we innovaties op het gebied van BBE haalbaar. We helpen opdrachtgevers om inzicht te krijgen in de mogelijkheden met biomassa voor hun eigen bedrijf of organisatie. Samen gaan we aan de slag om de innovatie tot stand te brengen.

Adresgegevens
Ecofactorij 18, Apeldoorn

Website
www.sparklingprojects.nl

Toegevoegd door
peterjansen


Naar de volledige kaart

Bertsch Energy
Bertsch Energy is specialized in the planning and construction of industrial Boilers as well as in the production of pressure Equipments. For steam, Solid fuel, GT Boilers, waste heat recovery Boilers. Target industries, lumber,sawmills, pellets, paper, sludge incineration. High presseure equipment.

Adresgegevens
Herrengasse 23 , 6700 Bludenz

Website
www.bertsch.at

Toegevoegd door
janmiddelkamp


Naar de volledige kaart

Van der Kooij Clean Technologies
Advies- en ingenieursbureau voor de biobased economy. Van der Kooij Clean Technologies helpt u uw duurzame ambities waar te maken. Vanwege de intensieve samenwerking met universiteiten, kennisinstellingen, de overheid en bedrijven is Van der Kooij Clean Technologies het intermediair tussen de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven. Ruim 30 jaar ervaring ligt daaraan ten grondslag,

Adresgegevens
3906 EJ, Veenendaal

Website
www.vanderkooijct.nl

Toegevoegd door
aldertvanderkooij


Naar de volledige kaart

de Heer land en water
De Heer land en water is een innovatieve organisatie werkzaam in de grond-, weg en waterbouw. Wij voeren onderhoud uit aan de openbare ruimte, dit doen wij voor provincies, gemeenten, waterschappen en natuur en recreatieschappen.

Adresgegevens
Noordzijdseweg 145a, Polsbroek

Website
www.deheerlandenwater.nl

Toegevoegd door
jmdeheerlandenwater-nl


Naar de volledige kaart

SOLIDUS SOLUTIONS Bergen op Zoom B.V.
Producent van massiefkarton en massiefkartonnen verpakkingsoplossingen

Adresgegevens
Ravelstraat 28, 4614 XD , Bergen op Zoom

Website
www.solidus-solutions.com

Toegevoegd door
saskiacooman


Naar de volledige kaart

Green PAC COCI
Het Green PAC Centre for Open Chemical Innovation (COCI) biedt u als ondernemer met een bewezen techniek en/of product, de mogelijkheid om uw productiecapaciteit te verhogen en marktconform te concurreren. Green PAC COCI is daarmee dé springplank voor ondernemers die de (wereld)markt willen veroveren!

Adresgegevens
Van Schaikweg 94, Emmen

Website
www.greenpaccoci.nl

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Green PAC iLab
Green PAC iLab biedt startende ondernemers ondersteuning bij het ontwikkelen, produceren en vermarkten van innovatieve kunststof (delen van) producten. Bij Green PAC iLab wordt deze ondersteuning onder zeer gunstige voorwaarden aangeboden en creëert volop kansen om te werken aan de wereld van morgen!

Adresgegevens
Ceintuurbaan 15, Zwolle

Website
www.greenpacilab.nl

Toegevoegd door
Julie Zonneveld


Naar de volledige kaart

Cornelissen Consulting Services BV
Energieadvies, technologie-ontwikkelaar biogas, vergisting, Bio-Up, mestraffinage, vergassing, warmte

Adresgegevens
Welle 36, Deventer

Website
www.cocos.nl

Toegevoegd door
gijsvanpruissen


Naar de volledige kaart

Dutch DNA Biotech BV
R&D contract organisatie & ontwikkeling eigen innovaties. Oa op gebied van enzymen en organische zuren. Dit in gebied van schimmel biotechnologie.

Adresgegevens
Utrechtseweg 48, Zeist

Website
www.ddna-biotech.com

Toegevoegd door
cornelismijnders


Naar de volledige kaart

BLUE-tec bv
BLUE-tec houdt zich bezig met innovatieve membraanschiedingstechnieken. Deze membraanscheidingstechnieken worden vooral gebruikt voor het terugwinnen van waardevolle stoffen uit waterige stromen. Belangrijkste technieken zijn Forward Osmose, Gaspermeabele membranen waaronder Membraandistillatie en drukgedreven membraanprocessen, zoals MF, UF, NF en RO.

Adresgegevens
6702 DK, Wageningen

Website
www.blue-tec.nl

Toegevoegd door
blue-tec


Naar de volledige kaart

BKC bv
BKC is gespecialiseerd in boomverzorging, groen en milieu. Innovatief en creatief is wat BKC kenmerkt. Sinds enkele jaren plant BKC miscanthus (olifantsgras). Dit wordt gebruikt als basis voor bio-energie en voor de productie van papier.

Adresgegevens
Nano 7, Zevenaar

Website
www.bkcbv.nl

Toegevoegd door
bkcbv


Naar de volledige kaart

Fair Play Fabrics
webwinkel in biologische en duurzame stoffen, bed-, bad- en keukentextiel

Adresgegevens
Prins Bernhardlaan 8, 3972 AX Driebergen

Website
www.fairplayfabrics.nl

Toegevoegd door
fairplayfabrics-nl


Naar de volledige kaart

InnovatieLink
InnovatieLink biedt MKB-ondernemers in de topsectoren energie en chemie praktische oplossingen en ondersteuning bij innovatievraagstukken.

Adresgegevens
Groen van Prinsterenlaan 37, 3818 JN, Amersfoort

Website
www.innovatielink.nl

Toegevoegd door
innovatielink


Naar de volledige kaart

CropEye
CropEye is een netwerkorganisatie. Met verschillende goede bekenden smeden wij allianties voor bepaalde markten. Dit om onze ambitie eigentijds met elan en vernieuwend te blijven realiseren. Onze ambitie: vorm geven aan samenwerking om zo een impuls te geven aan sociale, product- en marktinnovatie door vanuit de Agrobusiness nieuwe wegen te bewandelen. We leggen verbindingen tussen bedrijven, overheden, scholen, onderzoek en overige organisaties om zo de krachten te bundelen en nieuwe energie aan te boren. ‘Dare to share’ Creativiteit, wilskracht en netwerken zijn voor ons de bouwstenen om vernieuwingen tot stand te brengen. CropEye initieert en regisseert op eigen initiatief of in opdracht van derden en voert in groeiende mate het projectleiderschap van grote in-company productontwikkelingsprojecten.

Adresgegevens
2678 PK, De Lier

Website
www.cropeye.com

Toegevoegd door
cropeye


Naar de volledige kaart

BioBoxx BV
BioBoxx levert biobased verpakkingen (waterbestendige, lekvrije dozen) voor organisch afval, als alternatief voor de groenafval container. Alle verpakkingen zijn composteerbaar en/of verwijtbaar.

Adresgegevens
Zwedenlaan 22, Assen

Website
www.BioBoxx.com

Toegevoegd door
bioboxx


Naar de volledige kaart

Copernicus Institute, Utrecht University
The Copernicus Institute of Sustainable Development is the scientific institute for sustainability research and teaching of Utrecht University. We contribute to the transition to a sustainable society through scientific excellence in a multi-disciplinary environment. In all 4 groups of the Copernicus Institute, research on various aspects (sustainability, technology & innovation, governance etc.) of the Bio-Based Economy is performed. For more information, contact Prof. Dr. Martin Junginger, h.m.junginger@uu.nl

Adresgegevens
Heidelberglaan 2, Utrecht

Website
www.uu.nl/copernicus

Toegevoegd door
mjunginger


Naar de volledige kaart

Thatchtec BV
Ontwikkeling, Productie en verkoop van bio-based bestrijdingsmiddelen

Adresgegevens
Agro Business Park 10, Wageningen

Website
www.thatchtec.nl

Toegevoegd door
hermanfeil


Naar de volledige kaart

Innovem
business development en advies op het gebied van duurzame energie en groene grondstoffen

Adresgegevens
Woudzoom 8, 3823 CA, Amersfoort

Website
www.innovem-duurzaam.nl

Toegevoegd door
gerardsmakman


Naar de volledige kaart

Knibbelberg B.V.
Mede eigenaar in diverse duurzame projecten. Zoals Eco-comfort Animal Bedding B.V. en wij zijn een mestverwerking aan het opstarten. Wij zijn altijd op zoek naar producten die toe te passen zijn in de landbouw of andere grondstoffen.

Adresgegevens
Knibbelweg 5, Doornspijk

Website
www.bergfourage.nl

Toegevoegd door
fourage01


Naar de volledige kaart

IPSS Engineering BV
IPSS Engineering biedt innovatieve totaaloplossingen voor uw bio-based productieproces en/of installatie; •Ontwikkelen van het proces in de onderzoeksfase tot en met het geoptimaliseerde proces in de productie-installatie; •Het ontwerpen van lab-, pilot- en productie-installaties van onderzoeksfase tot en met constructie; •Ondersteuning op het gebied van procestechnologie, procesontwerp/techniek, elektrische en instrumentele en mechanische technologie; •Optimalisatie van productieproces c.q. installatie op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en beperking van de afvalstromen

Adresgegevens
Bronland 12T, Wageningen

Website
www.ipss.nl

Toegevoegd door
ggerritsenipss-nl


Naar de volledige kaart

Procede Biomass BV
Onderzoek, ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe technologieën voor energie uit biomassa

Adresgegevens
vlierstraat 111, Enschede

Website
www.procede.nl

Toegevoegd door
jaapkoppejan


Naar de volledige kaart

TKI Gas
TKI Gas is een van de vijf topconsortia voor Kennis en lnnovatie van de Topsector Energie. Het TKI Gas pakt verschillende zaken in onderlinge samenhang op: verduurzaming van het gasgebouw via groen gas en waterstof, het gassysteem als facilitator voor het sterk variërende aanbod van wind en zon, gas als schone vervanger van milieubelastende brandstoffen in de mobiliteit en gas als motor van onze economie. Ook werkt het TKI Gas aan het slimmer produceren en toepassen van gas en aan innovaties in efficiency in de hele energiemix.

Adresgegevens
Groen van Prinstererlaan 37, AMERSFOORT

Website
http://topsectorenergie.nl/gas/

Toegevoegd door
tkigas


Naar de volledige kaart

HAN BioCentre
HAN BioCentre is een 'Centre of Expertise' in 'Biotechnology & Analysis' en overlapt op dit moment het lectoraat 'Industriële Microbiologie'. Onderzoek en ontwikkeling is gericht op het thema 'biodiscovery' in het kader van de 'bio-based economy'. De onderzoeksstaf van het BioCentre heeft expertise op uiteenlopende gebieden: moleculaire biologie, bio-informatica, chemie, biochemie, fermentatietechnologie en 'downstream processing'. Het HAN BioCentre beschikt over uitgebreide fermentatie-en downstream processing faciliteiten met o.a. een serie bioreactoren van 0.5 tot 20-liter.

Adresgegevens
Laan van Scheut 2, 6525 EM, Nijmegen

Website
www.hanbiocentre.nl

Toegevoegd door
richelewind


Naar de volledige kaart

Feed Innovation Services
Onderzoek en productontwikkeling in de diervoeder / agrofood sector

Adresgegevens
6703 BW, Wageningen

Website
www.feed-innovation.com

Toegevoegd door
feedinnovationservices


Naar de volledige kaart

Gazpack BV
Gazpack is een in 2009 opgericht bedrijf dat volledig klant-specifieke installaties fabriceert voor het reinigen van olie- en biogas. Met de gepatenteerde Sulaway® ontzwavelingsmethode doelt Gazpack erop om afvalstromen van olie- en biogas om te zetten naar bruikbare energie bronnen.

Adresgegevens
4301 RN, Zierikzee

Website
www.gazpack.nl

Toegevoegd door
gazpacknl


Naar de volledige kaart

Sustec Consulting & Contracting BV
Sustec realizes technologies for sustainable solutions in the field of handling waste streams. It involves energy production, the recovery of raw materials and nutrients and the purification of water. The projects we work on are the execution and completion of TurboTec® installations (licenses, limited scope and full scope), the development and support for resource recovery NutriTec® projects, and to support start-up and commissioning of new and existing WWTP.

Adresgegevens
Agro Business Park 7a, Wageningen

Website
www.sustec.nl

Toegevoegd door
sustec


Naar de volledige kaart

TKI BBE
De Topsectoren Agri&Food, Chemie en Energie bouwen via de Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) de onderzoeksagenda en bieden bedrijven en kennisleveranciers financiële steun bij onderzoeksprojecten.

Adresgegevens
Nieuwe Kanaal 9-a, Wageningen

Website
www.tki-bbe.nl

Toegevoegd door
Bert


Naar de volledige kaart

StexFibers
Veredelen van natuurlijke vezels zoals hennep en vlas, zodat deze verspinbaar zijn voor hoogwaardige textiel.

Adresgegevens
Westervoortsedijk 73, Arnhem

Website
www.stexfibers.com

Toegevoegd door
stexfibers


Naar de volledige kaart

Bio Verwerking Anerveen
Bio Verwerking Anerveen is een onderdeel van Loonbedrijf Hulter

Adresgegevens
Slagenweg 5, Anerveen


Toegevoegd door
bioverwerkeranerveenbv


Naar de volledige kaart

Microgen Engine Corporation BV
Microgen Engine Corporation is manufacturing and supplying Stirling Engines for the use in CHP applications. Our Stirling engines can be powered with mutiple fuels like natural gas, diesel, solar and biomass.

Adresgegevens
Fabriekstraat 34, Doetinchem

Website
www.microgen-engine.com

Toegevoegd door
sjaak-zuttmicrogen-engine-com


Naar de volledige kaart

Waterstromen B.V.
Waterstromen B.V. zuivert afvalwater en beheert vergistingsinstallaties t.b.v. industrieen.

Adresgegevens
Barchemseweg 18, Lochem

Website
www.waterstromen.nl

Toegevoegd door
waterstromen


Naar de volledige kaart

Cumapol
Cumapol ontwikkeld polyester specialiteiten op basis van gerecycled materiaal en biobased grondstoffen in samenwerking met DuFor Resins uit Zevenaar.

Adresgegevens
Eerste Bokslootweg 17, Emmen

Website
www.cumapol.com

Toegevoegd door
cumapol


Naar de volledige kaart

Apeldoorn Flexible Packaging
AFP is op meerdere vlakken ‘Packed with solutions’. We zijn toonaangevend en ‘Packed’ voor wat betreft de productie van flexibele verpakkingsconcepten en -oplossingen voor de meest uiteenlopende producten. Met meer dan 40 jaar ervaring zijn we ook ‘Packed’ met inhouse ontwikkelingen, eigen productielijnen en praktische kennis. Van grondstofontwikkeling tot advies en support bij het verpakken van uw product: AFP kent de keten en levert de hoogste kwaliteit. Benieuwd wat AFP voor uw organisatie of product kan betekenen? Wij gaan graag met u in gesprek. Kernactiviteiten Ontwikkelen van flexibele verpakkingsconcepten, zelfstandig en in samenwerking met leveranciers en klanten Productie van hoogwaardige films door meerlaagse giet- en blaasextrusieprocessen Full color bedrukken, lamineren en nabewerken van films Onsite technisch support, ten behoeve van de filmverwerking Kerncompetenties Het hele proces in één hand; van initiële ontwikkeling van verpakkingsconcepten, grondstofformulering, receptontwikkeling en eigen filmproductie, tot aan het bedrukken en lamineren van films en advies en support bij de klant Innovatief vermogen, in alle lagen van de organisatie Diepgaande kennis van en jarenlange ervaring met giet- en blaascoëxtrusie State-of-the-art productieorganisatie Focus op ‘carbon footprint’

Adresgegevens
laan van wenstenenk 11, apeldoorn

Website
www.afpholland.com

Toegevoegd door
stevelsafp


Naar de volledige kaart

Bumaga BV
Bumaga BV is een 10% dochterbedrijf van Kenniscentrum Papier en Karton. Bumaga richt zich op de implementatie van innovatieve procesunits voor de papier- en kartonproductie en het commercialiseren van nieuwe toepassingen van papier en karton.

Adresgegevens
IJsselburcht 3, Arnhem

Website
www.bumaga.nl

Toegevoegd doorNaar de volledige kaart

Biobased Economy Netwerk

Op deze kaart staat het Biobased netwerk bestaand uit Bedrijfsleven, Wetenschap, Overheid en NGO’s. Dit zijn initiatieven die de Biobased Economy toepassen, van groene grondstoffen tot uiteindelijke producten en diensten. U kunt ook deel uitmaken van dit Biobased Netwerk, meldt u aan!

Naar de volledige kaart
LEGENDA
NGO's Wetenschappers Bedrijven Overheden
AGENDA

Biobased Coatings Europe 2018

Join Biobased Coatings Europe 2018 taking place on 20th & 21st Junein Antwerp, Belgium and hear our expert speakers' case studies on conference session two entitled "Developing Sustainable Bi...

LAATSTE TWEETS

StarchEurope: @TapioKytola reminded participants and members of the @EU_EESC 's committee on #industrial change that the… https://t.co/5qVDoY7L87

TweetEco: RT @coobiotweet: Craig will be talking about research on the @isobioproject #innovation with #biobased #renewable materials. Working with @…

OfficeBECouncil: future #food and DIY #bioeconomy in #Japan? watch this TV show #vegan #SDGs #biobased #biotech https://t.co/X9TkkaNdor

boddegal: RT @StarchEurope: To develop a #Sustainable #bioeconomy in Europe, market pull for #biobased products is indispensable, says @boddegal @EU_…

EFIBconference: How far can go a rocket without top-quality fuel? 🚀 #IndBiotech start-ups, get your fill in the #StartUp Village at… https://t.co/LI7d2WPaAu

OfficeBECouncil: #bioeconomy R&D at its best: #biobased material that helps bones to recover, drug that can stimulate stem cells wi… https://t.co/IiSzksp0hv

MinervaNet: Director of Minerva, @RhondaMinerva , tries out a skateboard made from discarded fishing nets during a session we h… https://t.co/PNcxnmcCxo

BioPreferred: RT @KreusslerInc: Kreussler Inc. Earns USDA Certified Biobased Product Label - https://t.co/8YUsf2CZEY @biopreferred @greenbioltd #biobase…

NesteGlobal: RT @EUBIA1: .@NesteGlobal and @IkeaEU are partners in the production of #sustainable #biobased plastics! Check out more in our article 👉 ht…

energie_schub: RT @CommNet_EU: What can the #bioeconomy offer to #EU citizens? With @BBI2020's brochure you can get to see the different #biobased product…

EUBIA1: .@NesteGlobal and @IkeaEU are partners in the production of #sustainable #biobased plastics! Check out more in our… https://t.co/YDPmGmdpy0

InstEmbalagens: RT @EUBioplastics: #Biobased multilayer transparent barrier films are now reality, offering a potential replacement for conventional fossil…

biconsortium: @FIFAWorldCup 2018 soccer ball with rubber layer made of #biobased EPDM - Can sports help raising awareness about t… https://t.co/wn0eAlX2e9

Biobased_News: Three new hemp products were ... https://t.co/kU0kriMQRC #Hempforhumanity #Industrialhemp #Naturalfibers #Naturalmaterials #biobased

zikaele: RT @CommNet_EU: What can the #bioeconomy offer to #EU citizens? With @BBI2020's brochure you can get to see the different #biobased product…

beaconwales: RT @biobasedchem: #bioplastics may or may not be #biodegradable. Whether durable or single use, plastic products must be designed for funct…

BioBasedDave: “60-70% of our raw material consumption is #biobased. We have a keen focus on moving to non-fossil energy largely t… https://t.co/CLTf7APBh9

StarchEurope: To develop a #Sustainable #bioeconomy in Europe, market pull for #biobased products is indispensable, says… https://t.co/WE6ZyzYz3V

ProGETIC1: RT @coobiotweet: Craig will be talking about research on the @isobioproject #innovation with #biobased #renewable materials. Working with @…

BBI2020: RT @CommNet_EU: What can the #bioeconomy offer to #EU citizens? With @BBI2020's brochure you can get to see the different #biobased product…

OliverProgetic: RT @coobiotweet: Craig will be talking about research on the @isobioproject #innovation with #biobased #renewable materials. Working with @…

ncp_biohorizon: RT @CommNet_EU: What can the #bioeconomy offer to #EU citizens? With @BBI2020's brochure you can get to see the different #biobased product…

StarchEurope: RT @Biobased_News: A new kind of vaccine based on spider silk https://t.co/O1YezSIcx5 #Development #Micro #Spidersilk #biobased

StarchEurope: RT @EuropaBio: The #collaboration of @IKEA and @NesteGlobal shows the benefits of partnerships in #bioeconomy and proves the capability to…

StarchEurope: RT @CommNet_EU: What can the #bioeconomy offer to #EU citizens? With @BBI2020's brochure you can get to see the different #biobased product…

biconsortium: RT @CommNet_EU: What can the #bioeconomy offer to #EU citizens? With @BBI2020's brochure you can get to see the different #biobased product…

SusChem: #suschem2018 Creating the future with #advancedprocess technologies Process Technology developments are crucial to… https://t.co/m0iufQyiln

Bio_BasedWorld: Sustainability is the most important thing… except for a few others. A tongue-in-cheek look at the #biobased indust… https://t.co/fX3XVE8nbL

CommNet_EU: What can the #bioeconomy offer to #EU citizens? With @BBI2020's brochure you can get to see the different #biobased… https://t.co/z1w7DqTJB9

LucianusMagnus: RT @agrochemie: DSM verwacht forse #marktgroei en hoge #waardecreatie in #biobased #materialen, zegt CEO Fijke #Sijbesma tijdens de Capital…