Nieuws
Agenda

Groot potentieel voor reductie broeikasgassen in plastics

De productie van bio-based plastics in de EU is nog steeds beperkt. Slechts 0,4 % van de plastics die in de EU geproduceerd worden is momenteel bio-based. Terwijl juist de bio-based chemicalien belangrijke mogelijkheden bieden voor de CO2 emissie reducties uit de chemische industrie. Een nieuwe studie van het Joint Research Centre (JRC) – het “European […]

Lees verder…

MKB investeert bijna een half miljard in innovatie de laatste 5 jaren

Sinds het begin van de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) hebben Rijksoverheid (vanaf 2013) en de provincies (vanaf 2015) samen in totaal 255 miljoen geïnvesteerd in innovatie bij het mkb. De bedragen per jaar namen steeds toe. De gestimuleerde private investering – wat er door bedrijven aan R&D in de MIT-projecten is geïnvesteerd – is […]

Lees verder…

Biogas case studies

Het IEA Bioenergy heeft een case studie gepubliceerd over de inzet van – huishoudelijk – afval voor de productie van biogas. Dit rapport, opgesteld door samenwerking tussen IEA Bio Energy Task 33 (vergassing van biomassa en afval) en taak 36 (integratie van energieterugwinning uit verzameld afval ( Solid Waste Management systemen genoemd)), onderzoekt de technische en economische aspecten […]

Lees verder…

Nouryon reduceert CO2 emissies met groene stoom

De zoutproductie van chemiebedrijf Nouryon wordt duurzamer. Met duurzaam opgewekte ‘groene’ stoom uit een biomassacentrale moet het bedrijf in het Overijsselse Hengelo jaarlijks duizenden tonnen CO2 minder uitstoten. Nouryon gebruikt bio-stoom die wordt geproduceerd door afvalverwerkingsbedrijf Twence om water uit pekel te verwijderen en zo zout te produceren van hoge zuiverheid. Eerder werd de helft […]

Lees verder…

Circulaire ondernemers krijgen hulp om door te breken

Ondernemers die werk maken van een economie zonder afval en vol goede ideeën zitten, krijgen extra hulp bij de uitvoering van hun plannen. Deze hulp moet ervoor zorgen dat circulaire ondernemers sneller doorbreken. Hiervoor slaan de overheid en het bedrijfsleven vanaf woensdag de handen ineen met het Versnellingshuis Circulaire Economie. Dit nieuwe huis is een loket […]

Lees verder…