Nieuws
Agenda

Openstellingstermijnen MOOI-regeling met 4 weken verlengd

De openstellingstermijnen van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) zijn verlengd met 4 weken. De ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben dit besloten in nauw overleg met RVO en de Topsector Energie. Aanvragers kunnen tot 18 mei 2020 17:00 uur hun vooraanmelding indienen. De definitieve aanvraag heeft […]

Lees verder…

Kabinetsvisie over gas en een reactie van de NVDE

Op 30 maart heeft het kabinet drie kamerbrieven uitgestuurd over gas: een algemene beschouwing over de rol van gas in het huidige en toekomstige energiesysteem, een kabinetsvisie waterstof en een routekaart groen gas. De NVDE verwelkomt deze brieven, gegeven het belang van deze gasvormige energiedragers als breed inzetbare klimaatneutrale opties, die samen met schone elektriciteit […]

Lees verder…

6 Kandidaten voor Innovatieprijs ‘Bio-based Material of the Year’ 2020

Tijdens de “13th International Conference on Bio-based Materials” die van 12-13 May 2020 dit jaar ONLINE plaats vindt, vindt de uitreiking plaats van de innovatie award voor de “Biobased Material 2020”. De conferentie zal zich concentreren op een aantal belangrijke kwesties: het brede scala aan fijne chemicaliën in lichaamsverzorging, cosmetica, voedselingrediënten en farmaceutische producten, bioraffinaderijen […]

Lees verder…

Save the date: IEA Bioenergy Webinar on Advanced Biofuels

IEA Bioenergy organiseert een webinar op 23 April 2020. Adam Brown, Energy Insights Ltd, zal een overzicht geven van het potentieel en het bereik van geavanceerde biobrandstoffen op het gebied van kosten reductie en de impact van beleidsmaatregelen op het concurrentievermogen. Binnenkort verschijnt er meer informatie. […]

Lees verder…

Nieuwe norm over biogastransportleidingen gepubliceerd

Bij de realisatie van biogasprojecten komt het voor dat geproduceerd biogas getransporteerd moet worden naar een andere locatie via leidingen door openbare of private gronden. Het biogas kan dan na behandeling worden toegepast of ingevoerd in het openbare netwerk. Dergelijke leidingen behoren niet tot het openbare gasnetwerk, welke al in andere normen zijn vastgelegd. Met […]

Lees verder…