Nieuws
Agenda

Eerste wegdek voor alledaags gebruik met bio-asfalt in Nederland

Van afval naar asfalt: hoogwaardige inzet van reststromen biomassa Een kwalitatief goed wegennetwerk, een verminderde afhankelijkheid van aardolie én een slim gebruik van een restproduct dat anders zou verdwijnen in de verbrandingsoven: daarvan profiteert de Nederlandse samenleving bij de grootschalige toepassing van bio-asfalt. Het geheim? Lignine, een stof uit de celwand die planten en bomen […]

Lees verder…

Experts gezocht voor normcommissie ‘Duurzame visserij, acquacultuur en circulaire visnetten’

Tijdens twee workshops van de Europese Commissie eerder dit jaar hebben veel marktpartijen interesse getoond in het onderwerp circulaire visnetten. Tevens is er vanuit de Europese Commissie de opdracht gegeven om uniforme afspraken over circulaire visnetten vast te leggen binnen Europa. Hierom heeft NEN het voortouw genomen in de oprichting van een CEN/TC voor ‘Circulaire […]

Lees verder…

Connect Biobased & Circular Polymers

Chemport Europe is  het  innovatieve  systeem  voor  chemicaliën  en materialen in Noord-Nederland. Bedrijven,  overheden  en kennisinstellingen werken  samen  aan een gezamenlijke  ambitie: het veranderen van de aard van  de chemie. Het is  de  ambitie  van  Chemport  Europe om het  eerste cluster in Nederland te  zijn  en  misschien wel in Europa  met nul CO2-uitstoot emissies  en […]

Lees verder…

Webinar Stimulering Duurzame Energietransitie

Hoe werkt de stimuleringsregeling SDE++? Welke CO2-reducerende technieken komen in aanmerking? Hoe wordt de hoogte van SDE++-subsidie bepaald en hoe vraagt u deze aan? In deze tweede webinar ‘Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)’ op woensdag 30 september van 13.00 tot 14.00 uur, gaan we verder in op de SDE++-regeling. Wat houdt de SDE++-regeling in? Waar moet […]

Lees verder…