Valorisatie

Valorisatie heeft als doel om nieuw ontwikkelde kennis en technologie aan te wenden ten gunste van de maatschappij. Binnen het Landelijk Biobased Netwerk richt de pijler valorisatie zich daarom vooral op kennisoverdracht naar bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties (overheden, Read more