C1-chemie en CO2

De scope van deze werkgroep is het gebruik en de conversie van C1-bronnen, zowel fossiel als biogeen: CO en CO2. De werkgroep heeft een overzicht gepubliceerd van welke ontwikkelingen op het vlak van valorisatie van CO en CO2 er Read more