Aan de slag

Zowel op rijksniveau, provinciaal niveau als op EU-niveau zijn er programma’s die bedrijven financiële steun geven bij de ontwikkeling naar een biobased economy. U vindt hieronder een overzicht van alle bij ons bekende programma’s en regelingen gericht op valorisatie, Read more