Valorisatie hemicellulose/C5-suikers

De verwachting is dat als de biobased economy in toenemende mate tweede generatie grondstoffen gaat inzetten, er grote hoeveelheden hemicellulose zullen vrijkomen. Ook zijn er nieuwe pulptechnologieën in ontwikkeling voor lokaal geteelde gewassen (o.a. miscanthus). Beide soorten initiatieven leveren een hemicellulose-mengsel op dat rijk is aan xylose.

Wageningen University & Research heeft in opdracht van het BCB-platform een ‘product tree’ gemaakt van de valorisatie-mogelijkheden van deze hemicellulose-mengsels en C5-suikers die na hydrolyse uit deze stromen kunnen worden verkregen, inclusief een indicatie van marktvolumes, TRL-niveaus, prijzen voor de verschillende producten.

Voor de tweede fase van het project is opdracht gegeven aan Pöyry (Finland) om inzicht geven in welke combinatie van grondstof, verwerkingstechnologie en zuivering nodig is om de mogelijke eindproducten en toepassingen te produceren zodat ze concurrerend kunnen zijn in de markt. De producten en toepassingen zijn vergeleken met de huidige fossiele en biobased routes (grondstof / technologie). Verder is de gewenste en benodigde productieschaal overwogen en is gerapporteerd of marktgroei realistisch is voor bepaalde producten en toepassingen als xylose tegen lagere kosten kan worden geproduceerd dan met de huidige feedstock / technologiecombinaties.

De grootste uitdaging in de hemicellulose-valorisatie is de verwachte grootte van de toekomstige hemicellulose/C5-suikerstromen. Deze stromen, die voornamelijk uit xylose zullen bestaan, zullen beschikbaar komen in hoeveelheden die de totale markt voor xylitol, furfural en mixed glycols zullen overbelasten. Deze uitdaging kan alleen worden opgelost met een applicatie met een veel groter marktpotentieel. Om de ontwikkelingen te versnellen heeft de BCB -werkgroep in een 3e fase een aantal scouts laten uitvoeren met behulp van de AI-tool Igor van Findest. De uitkomsten vindt u in onderstaande rapporten.

Wilt u meer informatie of kent u initiatieven die hierin zijn geïnteresseerd, neem dan contact op met Edith Engelen.

Rapporten