Biomass Mission

Projecttitel: Biomass Mission
Projectnummer: BBE-1502
Looptijd: 2015 – 2016
Budget publiek: € 79.000
Budget privaat: € 162.000
Projectleider: Berend Vreugdenhil
Betrokken partijen: Dahlman Renewable Technology, ECN

Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland en Dahlman Renewable Technology hebben gezamenlijk de MILENA-vergassing- en OLGA-teerverwijderingstechnologieën ontwikkeld. Diverse projecten met RVO-financiering zijn uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een groot aantal mogelijke demonstratieprojecten en eerste commerciële projecten zowel in Nederland als daarbuiten. In India komt de eerste industriële demonstratie van MILENA geïntegreerd met OLGA. Deze 1 MWe WKK plant wordt momenteel opgestart en zal initieel draaien op de houtachtige resten van de sojaplant. Thermax is de lokale licentienemer, Ruchi Soya de eigenaar van de plant.

Het is van groot belang voor ECN en DRT als respectievelijk licentieverstrekker en technologieleverancier niet alleen in India maar wereldwijd dat deze eerste plant met Nederlandse technologieën direct succesvol is. Thermax en Ruchi Soya hebben eveneens een belang, daar zij in India alleen al op korte termijn een markt zien voor MILENA en OLGA op verschillende brandstoffen van meer dan twintig kleinschalige 1-5 MWe WKK installaties, Thermax noemt de realisatie van deze installaties de “Biomass Mission”. Ook voor ECN en DRT is dit een biomass mission van groot belang.

Het is realistisch om te beseffen dat er uitdagingen zullen zijn en de beschikbaarheid beperkt is in de beginperiode. DRT en ECN willen maximaal profiteren van de ervaringen van deze eerste MILENA-OLGA installatie met nageschakelde motor om daarmee risico’s van vervolgprojecten zoals de Groen Gas plant in Nederland te beperken. Dat betekent onder andere aanwezig zijn op de plant in India voor operational support (EO) en het uitvoeren van analyses, simuleren van problemen en oplossingen testen in het lab (IO).

Rapportage