Biomassa naar brandstoffen

Projecttitel: Biomassa naar brandstoffen
Projectnummer: BBE-1608
Looptijd: 2017 – 2019
Budget publiek: € 359.000
Budget privaat: € 404.000
Projectleider: Berend Vreugdenhil
Betrokken partijen: Dahlman Renewable Technology, ECN

Biomassa is een duurzame grondstof die een grote bijdrage gaat leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. Biomassa is ook kostbaar en daarom zal men hier zorgvuldig mee om moeten gaan, door bijvoorbeeld maximale waarde te creëren met deze grondstof. Dit betekent dat cascadering belangrijk is, waarbij naast energieproducten (biobrandstoffen, gas, elektriciteit en warmte) tevens hoogwaardige producten gemaakt worden zoals chemicaliën. Ook residustromen kunnen ingezet worden voor deze verwaarding, waar ze nu vooral worden gebruikt in de productie van warmte en/of elektriciteit.

Vergassing en gasreiniging, sleuteltechnologieën in veel biomassa-naar-energieproducten waardeketens, wordt door DRT en ECN gezamenlijk ontwikkeld middels de MILENA OLGA technologielijn. Voor DRT is de ondersteuning van deze twee technologieën via onderzoek bij ECN erg belangrijk om deze zo betrouwbaar, kosteneffectief en breed mogelijk in de markt te zetten. Naast groen gas in Nederland is er veel belangstelling voor elektriciteit uit biomassa en afval in het buitenland, maar ook is er een verschuiving merkbaar vanuit de petrochemische industrie naar meer duurzaam. DRT en ECN zien de verschuiving naar biobrandstoffen en groene chemicaliën als een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst, waarbij DRT reeds concrete aanvragen krijgt vanuit de markt voor productie van FT diesel of methanol uit het gas, maar ook het direct winnen van chemicaliën als BTX uit het gas. De verschillende toepassingen van vergassing (productie van groen gas, chemicaliën, bio brandstoffen of een combinatie hiervan) zijn in onderstaand eenvoudig schema weer gegeven. Deze vier stappen kennen ieder hun eigen uitdagingen, waarvan er een aantal in dit voorstel worden uitgelicht en onderzocht.

Deze B2B aanvraag voor TKI-toeslag is gericht op (1) inzet van laagwaardige biomassastromen (2) gasreiniging (focus op teer, stof, chloor, zwavel en stikstofverbindingen) gerelateerd aan deze laagwaardige biomassastromen en (3) optimale vergassing-gebaseerde productieroutes voor biobrandstoffen. De twee hoofdonderzoekslijnen zijn:

  1. Beter verwaarden van laagwaardige biomassastromen via de MILENA-OLGA route met een maximale opbrengst naar hoogwaardige producten (etheen, ethaan, benzeen, tolueen e.d.)
  2. Optimale productieroutes om uit een ruw productgas maximaal waarde te creëren, waarbij er een sterke focus is op de benodigde gasreiniging en co-productie.

Rapportage