CoE BBE Mini-PPS projecten (deel 2)

Projecttitel: CoE BBE Mini-PPS projecten (deel 2)
Projectnummer: BBE-1810
Looptijd: 2018 – 2019
Budget publiek: € 117.000
Projectleider: A. Hoogendoorn
Betrokken partijen: Avans Hogeschool


Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten. Actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren, gericht op toekomstbestendig beroepsonderwijs en beroepspraktijk.
Het CoE BBE helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het HBO-onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased society kunnen dragen en vormgeven.
De mini-PPS projecten van het CoE BBE geven bedrijven de mogelijkheid om potentievolle en innovatieve concepten op het gebied van biobased economy in een samenwerkingsproject verder te ontwikkelen.
Een mini-PPS project kan aangevraagd worden door één of meerdere bedrijven. De kern van het project is doorgaans gericht op literatuurstudie gecombineerd met praktijkgericht onderzoek. Er moet sprake zijn van industrieel onderzoek. In tegenstelling tot een eerdere interne regeling zijn marktonderzoek, productontwerp, juridisch onderzoek en prototypes daarmee nu uitgesloten. CoE BBE werkt nauw samen binnen de Biobased Delta met overheden en bedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en clusters. Het is uit dit netwerk dat de meeste leads voor een mini-PPS project naar voren komen. De mini-PPS projecten staan echter open voor bedrijven uit het hele land.

Rapportages