CoE BBE Mini PPS’en

Projecttitel: CoE BBE Mini PPS’en
Projectnummer: BBE-1605
Looptijd: 2017 – 2019
Budget publiek: € 82.000
Budget privaat: € 82.000
Projectleider: D.F. Brouns
Betrokken partijen: Centre of Expertise Biobased Economy

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten. Actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren, gericht op toekomstbestendig beroepsonderwijs en beroepspraktijk.

Het CoE BBE helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased society kunnen dragen en vormgeven.

Het project “CoE BBE mini PPS’en” van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) geeft MKB bedrijven de mogelijkheid om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten en innovatieve concepten op het gebied van biobased economy. De MKB ondernemer en het CoE BBE zullen een innovatief concept planmatig onderzoeken om nieuwe technologieën te kunnen valideren. Beide partijen doen onderzoek en investeren mee.   

De basis  van een mini PPS  wordt gevormd door een samenwerkingsovereenkomst tussen het CoE BBE met één of meerdere bedrijven. De kern van het project is gericht op het valideren van nieuwe technologieën.

Rapportages