Fuels and chemicals from residual lignin through Liquid Phase Reforming

Projecttitel: Fuels and chemicals from residual lignin through Liquid Phase Reforming
Projectnummer: BBE-1610
Looptijd: 2017 – 2020
Budget publiek: € 40.000
Budget privaat: € 176.000
Projectleider: H.J. Heeres
Betrokken partijen: BTG, RUG

Lignin2Fuel behelst het innovatieve concept van het omzetten van lignine-rijke stromen zoals bijproducten van papier en pulp verwerking, van vergisting en van 2e generatie biobrandstoffen naar transportbrandstoffen, additieven en chemicaliën. Specifieke doelen van Lignin2Fuel zijn om i) het proces op lab schaal/prototype-niveau aan te tonen, ii) de volledige keten van ruwe lignine naar lignine-afgeleide producten te demonstreren, iii) kwaliteit en toepasbaarheid van de produkten te analyseren, iv) een kostenraming te maken voor de productie van lignine-olie op commerciële schaal, en v) de ecologische voetafdruk vast te stellen met de nadruk op de uitstoot van broeikasgassen. Lignin2Fuel is gebaseerd op een tweetraps, katalytisch proces. In de eerste stap wordt lignine onder reducerende omstandigheden gedepolymeriseerd in aanwezigheid van een katalysator en waterstof, en bij verhoogde druk (80 bar) en temperatuur (≤400°C). In de tweede stap wordt bij vergelijkbare condities maar andere katalysator de gedepolymeriseerde lignine omgezet in brandstoffen en derivaten. Katalysatoren voor depolymerisatie van lignine zullen worden geselecteerd op basis van hoogste koolstof-opbrengst en de ‘beste’ kwaliteit van het product. Processimulatie en techno-economische-ecologische analyses worden uitgevoerd om feedback te geven aan alle activiteiten.Het beoogde resultaat van het project is een gevalideerd proces voor de omzetting van lignine-rijke bijproducten in hoogwaardige producten.

Rapportage