Geïntensificeerde continue productie van biobased chemicals

Projecttitel: Geïntensificeerde continue productie van biobased chemicals
Projectnummer: BBE-1804
Looptijd: 2018 – 2019
Budget publiek: € 90.000
Budget privaat: € 18.000
Projectleider: Jun Yue
Betrokken partijen: RUG, Syncom

De chemische industrie moet op korte termijn vergroenen om te voldoen aan de wens naar groene bouwstenen en materialen. Lignocellulose bevattende biomassa (hout, residuen uit de landbouw, etc.) is een belangrijke bron van suikers die omgezet kunnen worden in zogenaamde platform chemicals. Voorbeelden van deze platform chemicals zijn 5-hydroxymethylfurfural en (HMF) en levulinezuur (LA), precursoren voor een groot aantal groene bouwstenen in een scala aan toepassingsvelden (polymeren, oplosmiddelen). De universiteit van Groningen wil in samenwerking met Syncom nagaan of deze bouwstenen te maken zijn in continue geïntensifieerde reactoren om de techno-economische haalbaarheid te verhogen en daardoor de marktintroductie te versnellen.

Rapportage

Eindrapportage