Hot Densification

Projecttitel: Hot Densification
Projectnummer: BBE-1806
Looptijd: 2018 – 2020
Budget publiek: € 40.000
Budget privaat: € 40.000
Projectleider: Pavlina Nanou
Betrokken partijen: Blackwoord Technology, ECN

Nederland heeft nog een lange weg te gaan als het gaat om het gebruik van duurzame energiebronnen. Energie uit duurzame energiebronnen als zon, wind en waterkracht is tot op heden erg kostbaar en deze alternatieve energiebronnen bieden tot op heden nog geen oplossing om de basisvoorziening van energie (‘baseload’) stabiel te houden. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat er nog geen mogelijkheden zijn om deze duurzame energie op te slaan. De Nederlandse doelstelling voor 2020 ligt lager dan het Europees gemiddelde en Nederland zal alle zeilen moeten bijzetten om de doelen te halen. De Rijksoverheid wil 14% duurzame energie in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. In 2016 was het bruto energetisch eindverbruik in Nederland 2,084 PJ en daarvan was maar 6% afkomstig van hernieuwbare bronnen.
Onder het huidige Energieakkoord blijft biomassa bij- en meestook een belangrijke rol spelen en tot 25 PJ aan hernieuwbare energie bijdragen. Deze bijdrage maakt ca. 1,2 procentpunt uit van de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 en is daarmee cruciaal voor het doelbereik. Torrefactie is een sleuteltechnologie zowel in de transitiefase als in een volledig duurzame energievoorziening voor optimalisatie van de logistiek keten voor biomassa import en eindgebruik, en ontsluiting van laagwaardige biomassastromen (bijv. hout- en agroresiduen). Getorreficeerde biomassa (biokolen) kan op korte termijn als alternatieve brandstof kan worden ingezet in bestaande kolencentrales (voor productie van elektriciteit en warmte) en in de (chemische) industrie (voor productie van hoge-temperatuur proceswarmte, elektriciteit, brandstoffen en chemicaliën). Het gebruik van biokolen in een kolencentrale vereist geen additionele investeringen in de bestaande infrastructuur wat resulteert in een zeer kostenefficiënte verduurzaming van de energieproductie. Biokolen stellen zo energiemaatschappijen in staat hun vervuilende assets in een keer te transformeren in duurzame productie-assets enkel door het veranderen van de brandstof. Het huidige TKI-project BiologikNL heeft aangetoond dat torrefactie de totale kosten van de biomassa supply chain voor bijstook met 10-15% kan verlagen en dat tevens de CO2-footprint met 5-10% wordt gereduceerd. Om deze besparingen volledig te kunnen realiseren moet de kwaliteit van het eindproduct (pellet of briket) aan een aantal eisen voldoen m.b.t. mechanical durability en waterafstotendheid. Dit project richt zich in het bijzonder op het optimaliseren van de dichtheid van biokolen (reduceert logistieke kosten en CO2-uitstoot tijdens transport) en de hydrofobiciteit (“waterafstotendheid”) tijdens de verdichtingsstap (densification). De lange termijn doelstelling van het project ligt primair bij het grootschalig gebruik van biokolen als een oplossing om de basisvoorziening (de ‘baseload’) op een duurzame wijze te garanderen.

Rapportages