Syngas to High-Value Chemicals

Projecttitel: Syngas to High-Value Chemicals
Projectnummer: NWO-GK-07
Penvoerder: Wageningen University

Dit project combineert verschillende microbiologische, chemische en enzymatische processen om vanuit syngas een uitgebreid pallet aan hoogwaardige chemicaliën te produceren. Voor de microbiologische processen gebruiken we mengcultures van anaerobe bacteriën die syngas kunnen omzetten in alcoholen, waaronder butanol en hexanol. Door vervanging of extra toevoeging van specifieke bacteriën kunnen we een nog groter scala alcoholen (onder andere propanol en pentanol) produceren. Al deze alcoholen dienen als uitgangspunt voor verdere (bio)chemische omzetting naar waardevolle chemicaliën zoals 2-ethylhexanol, 2,2-dimethylpropaan en tetramethylcyclobutaandiol (CBDO).