Toekomst van zuiveringsslib

Projecttitel: Toekomst van zuiveringsslib
Projectnummer: BBE-1811
Looptijd: 2018 – 2019
Budget publiek: € 91.000
Budget privaat: € 177.000
Projectleider: Pavlina Nanou
Betrokken partijen: CRH, Paques, Stowa, TNO, Waterschap Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslan

De transitie van de afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland naar hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater is de aanleiding voor dit project. De Nederlandse waterschappen produceren 1,3 miljoen ton slib per jaar op natte basis (20-24% DS), en de ramingen voor de bijbehorende behandelingskosten daarvoor liggen tussen 115 – 250 miljoen euro per jaar.
Er liggen kansen om behandelingskosten voor zuiveringsslib te verlagen door TORWASH-technologie toe te passen. In het TKI BBEG EnCORE project wordt een 50 L/h TORWASH-opstelling beproefd bij het Waterschap Zuiderzeeland. TORWASH is door ECN p/o TNO ontwikkelde technologie voor de opwerking van biomassa met hoge as- en/of vochtgehaltes tot een schonere vaste brandstof, die beter geschikt is voor thermische conversieprocessen. In het geval van zuiveringsslib zorgt de technologie voor een combinatie van zeer efficiënte mechanische ontwatering en verwijdering van zouten en terugwinning van nutriënten uit het slib. Het effluent dat ontstaat tijdens TORWASH kan in compacte anaerobe vergisters (UASB, IC(X)) met beperkte verblijftijden worden verwerkt tot biogas. Omdat het behandelde slib eenvoudig mechanisch te ontwateren is, kunnen het aantal transportbewegingen en de kosten gemoeid met afvoer van slib worden verlaagd.
Het doel van dit project is het optimaliseren van TORWASH, ontwatering en effluent behandeling om zo de voorbereidende stappen te zetten voor de opschaling van het proces. Dit word gedaan middels pilot testen met andere soorten slib (van andere waterschappen), optimalisatie testen vergisting, testen met andere soorten technologieën voor optimale ontwatering. Verder, zijn langdurig gedrag en een beslissing over de schaalkeuze van groot belang.

Rapportage