TORWASH voor industrieel slib

Projecttitel: TORWASH voor industrieel slib
Projectnummer: BBE 2007
Looptijd: 2021 – 2022
Budget publiek: € 45.000
Budget privaat: € 45.000
Projectleider: Pavlina Nanou
Betrokken partijen: TNO, HydroBusiness BV, Brabant Water, Torwash BV, FrieslandCampina

De energie en grondstoffen transitie beweegt ook de industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI’s) in Nederland naar meer hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater en het reduceren van hun slib productie. Dit is de aanleiding voor dit project.

Er liggen kansen om de behandelingskosten voor industrieel slib te verlagen en water te hergebruiken door TORWASH® technologie toe te passen. In het TKI BBEG EnCORE project en het TKI toeslag project “Toekomst van Zuiveringsslib” werd een 50 L/u TORWASH® opstelling beproefd bij het Waterschap Zuiderzeeland (ZZL) en zijn succesvolle pilot testen uitgevoerd met verschillende soorten zuiveringsslib (vergist slib Dronten, vergist slib Leeuwarden, niet vergist slib Almere, Ephyra® slib). Hetzelfde concept kan ook toegepast worden op andere soorten slib stromen zoals industrieel slib.

TORWASH® is een door TNO ontwikkelde technologie voor de opwerking van biomassa met hoge as- en/of vochtgehaltes tot een schonere vaste brandstof t.o.v. het gedroogde slib, die beter geschikt is voor thermische conversieprocessen. In het geval van slib zorgt de technologie voor een combinatie van zeer efficiënte mechanische ontwatering, verwijdering van zouten en terugwinning van nutriënten uit het slib. Het effluent dat ontstaat tijdens TORWASH® kan in compacte anaerobe vergisters (UASB, IC(X)) met beperkte verblijftijden worden verwerkt tot biogas. Omdat het door TORWASH® behandelde slib eenvoudig mechanisch te ontwateren is, kunnen het aantal transportbewegingen en de kosten gemoeid met afvoer van slib worden verlaagd. Ook liggen er kansen om het effluent vóór of na anaerobe behandeling te hergebruiken als spoelwater bij overige toepassingen om zo kostbaar drink- en grondwater te besparen.

Het doel van dit project is het toepassen van het TORWASH® proces op verschillende soorten industrieel slib om zo de voorbereidende stappen te zetten voor de opschaling van het proces voor deze toepassing. Dit wordt gedaan middels testen op lab en pilot schaal op locatie, vergistingstesten van het effluent en analyses van het slib voor en na behandeling. Ook wordt de kwaliteit van het effluent geanalyseerd en met name op de microbiologie. Deze data wordt gebruikt om een massa balans en business case op te zetten en om scenario’s uit te werken voor de inpassing van de technologie op de huidige waterzuivering.
Dit project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit TNO (TORWASH® technologie ontwikkeling), TORWASH BV (TORWASH® technologiecommercialisatie), HydroBusiness (exploitant industriële waterzuiveringen), Brabant Water (drinkwaterproducent) en FrieslandCampina (zuivelproducent).