Towards utilising livestock manure for mass rearing of houseflies for feed

Projecttitel: Towards utilising livestock manure for mass rearing of houseflies for feed
Projectnummer: NWO-GK-05
Penvoerder: Rijksuniversiteit Groningen

De veehouderij veroorzaakt grote druk op landgebruik en is schadelijk voor het milieu vanwege de mestoverschotten. De veehouderij kan insecten inzetten als alternatieve eiwitbron voor vee en voor hergebruik van mestafval. Dit onderzoek ontwikkelt een efficiënte methode om huisvliegenlarven lokaal te kweken op kippen- en koeienmest en de larven aan te bieden als veevoeder. We zullen de voedingswaarden van verschillende mesttypen en huisvlieglarven kwantificeren, risico’s identificeren en kweekcondities optimaliseren met betrekking tot mesttype, temperatuur en seksratio van de vliegenpopulatie. We willen een gesloten kringloop creëren die de duurzaamheid van de veehouderij verhoogt.