NWO vraagt om projecten rondom vertrouwen, gedrag en acceptatie circulaire economie

NWO heeft een oproep voor projecten gepubliceerd om interdisciplinair onderzoek te stimuleren dat bijdraagt aan het versnellen en het maatschappelijk inbedden van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Om dat te kunnen realiseren zijn technologische ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van circulaire productie- en consumptieprocessen nodig, evenals een beter begrip van mogelijke nieuwe manieren van samenwerken, consumeren en zaken doen.

Meer informatie