Nieuws
Agenda

Nationaal Groeifonds reserveert € 338 miljoen voor waterstof en groene chemie

Een investering van 646 miljoen euro en een reservering van 3,5 miljard euro in tien projecten moet zorgen voor meer economische groei in Nederland. Het kabinet wil dit geld uit het Nationaal Groeifonds onder meer steken in groene waterstof, innovatief en toekomstbestendig onderwijs en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Hiermee neemt het kabinet het advies […]

Lees verder…

Op weg naar circulaire vloerbedekkingen

Producenten en importeurs van vloerbedekkingen zien de meerwaarde van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Zolang de invoering maar geleidelijk gaat en voor alle typen vloerbedekking geldt, zien ze een vrijwillige UPV als een goede manier om de Nederlandse en Europese circulaire doelen voor vloerbedekkingen te halen. Dit blijkt uit een verkenning die Partners for Innovation in […]

Lees verder…

Norm over biogasinstallaties gepubliceerd

NEN 8771 beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan tijdens het ontwerp, het beheer, het onderhoud en het buiten gebruik stellen van biogasinstallaties. De norm is veelzijdig en van toepassing op onder andere vergistings- en vergassingsinstallaties, installaties voor het behandelen en opwerken van biogas, fakkelinstallaties, gasopslag en warmtekrachtkoppelingsinstallaties. NEN 8771 heeft twee publieke commentaarrondes […]

Lees verder…

Bouwen met reststromen uit de landbouw, tuinbouw en natuur

De ‘Buyer Group biobased bouwmaterialen’ (BGBB) gaat aan de slag om een markt te creëren voor bouwmaterialen van hoogwaardige restproducten. Reststromen uit de land-, tuin- en bosbouw blijken zeer geschikt als bouwmateriaal voor gebouwen en bruggen of geluidswanden. Zo kunnen bijvoorbeeld stengels van paprika’s en tomaten gebruikt worden als isolatiemateriaal van  woningen en kantoren. Secretaris-generaal […]

Lees verder…

Oproep aan politiek: ‘Meer inzet van biogrondstoffen’

Een nieuw Nederlands kabinet moet meer biogrondstoffen inzetten om de chemiesector en bouwmaterialen te verduurzamen en de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Reststromen die niet toepasbaar zijn kunnen altijd nog gebruikt worden voor warmtevoorziening of elektriciteitsopwekking. Dat draagt uiteindelijk bij aan meer biodiversiteit, natuurbehoud en goed bodembeheer. Dat stellen zestien Nederlandse organisaties op het gebied van bioeconomie […]

Lees verder…