TKI Chemie en TKI-BBE gaan samen verder als TKI Groene Chemie en Circulariteit

Met ingang van dit jaar zijn TKI BBE en TKI Chemie formeel geïntegreerd in het TKI Groene Chemie en Circulariteit, als uitvoerend bureau van de Topsector Chemie/ChemistryNL.

Jacqueline Vaessen: “Met het samengaan van het TKI Bio-Based Economy met het TKI Chemie versterken we de groene ontwikkelrichting van innovaties. Dit geldt zowel voor de chemische industrie als voor de circulaire economie, gezondheid en milieu en de energie- en grondstoffentransitie. De geïntegreerde organisatie zal een grotere impact realiseren binnen de relevante missies die zijn vastgesteld”.

Peter Berben zal als nieuwe TKI-directeur per 1 februari 2023 de leiding nemen over de integratie van de TKI-organisaties en de kennis en innovatie roadmaps van beide TKI’s. De samenvoeging heeft geen invloed op de uitvoering van lopende programma’s en projecten, aangezien deze worden afgehandeld door de “oude” TKI’s. Werkwijzen met betrekking tot nieuwe programma’s en bijvoorbeeld wijzigingen in de roadmaps van het nieuwe TKI worden afgestemd met stakeholders en gecommuniceerd aan belanghebbenden.

Organisaties en contacten van beide TKI’s worden geïnformeerd over de nieuwe entiteit en adressering van het TKI Groene Chemie & Circulariteit.