100% biobased binder als duurzaam alternatief voor bitumen in asfalt

Een 100% biobased binder ontwikkelen voor asfalt. Dat is het streven van Wageningen Food & Biobased Research, H4A, Roelofs, AKC en TNO in een driejarig onderzoeksproject. De nieuwe asfaltbinder wordt gebaseerd op biobased componenten uit reststromen van de papier- en pulpindustrie en de agrofood-industrie.

Wageningen Food & Biobased Research werkt al jaren aan duurzame alternatieven voor bestaande asfaltbinders. Op dit moment liggen er 25 proefvakken in Nederland met verschillende samenstellingen waarbij 50% vervanging van bitumen door lignine is gerealiseerd. Gedeeltelijke vervanging  van bitumen door de natuurlijke bindstof lignine levert in de praktijk een flinke duurzaamheidswinst op. “Die winst neemt alleen maar toe als het lukt om een 100% biobased asfaltbinder te ontwikkelen”, aldus Richard Gosselink, lignine-expert en coördinator bij Wageningen Food & Biobased Research. “In de nieuwe binder willen we alle fossiele componenten vervangen, terwijl biogene koolstof tegelijkertijd langdurig wordt vastgelegd in dit nieuwe hoogwaardige asfaltproduct.”

Andere biologische moleculen

Voorop staat dat de nieuwe asfaltbinder minimaal dezelfde functionele eigenschappen moet krijgen als bitumen. Gosselink: “We moeten de eigenschappen die nodig zijn vertalen naar de biobased componenten die we willen inzetten. Om de juiste functionaliteit te krijgen zoeken we naar slimme combinaties van biologische moleculen uit een eerder samengestelde longlist. Het onderzoek richt zich eerst op lab onderzoek om de juiste combinaties van moleculen te vinden. Waarschijnlijk is modificatie van verschillende componenten nodig om ze de gewenste functionaliteiten te geven.”

Succesvolle samenwerking

Vervanging van bitumen is niet alleen uit duurzaamheidsoogpunt gewenst. De grondstof zal in de toekomst steeds minder beschikbaar én van mindere kwaliteit zijn. “H4A en Roelofs willen hun bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving en stappen zoveel mogelijk over op biobased alternatieven. Daarnaast willen we de schaarste in grondstoffen voor zijn om onze klanten van dienst te kunnen blijven in een veranderende wereld. Je kunt enkel koploper zijn en blijven als je continue blijft innoveren en voorop blijft lopen op de markt”, aldus Martijn Verschuren, verantwoordelijk voor de innovaties en samenwerking met ketenpartners bij H4A en Albertus Steenbergen, manager Asfalt en Techniek bij Roelofs. “In Wageningen Food & Biobased Research hebben we de ideale kennispartner gevonden om onze krachten te bundelen. We werken al jaren succesvol samen in verschillende onderzoeksprojecten.”

Teststrook asfalt

Met het project willen de projectpartners de markt een flinke zet geven richting een bitumenvrije asfaltbinder. Eén van de randvoorwaarden van de nieuwe asfaltbinder is bijvoorbeeld dat de benodigde biobased grondstoffen in overvloed beschikbaar moeten zijn. Het doel is om binnen drie jaar een teststrook te kunnen opleveren waarin de nieuwe asfaltbinder is verwerkt en die geschikt is voor verdere opschaling. Ook deze proefstrook wordt dan uitgebreid getest om de benodigde data te kunnen genereren en toe te kunnen werken naar marktintroductie.

Consortium

In dit project onder nummer BBE-2006/LWV20.045 werken Wageningen Food & Biobased Research en H4A, Roelofs, AKC en TNO samen. De partners bedanken het ministerie van EZ voor de benodigde TKI-toeslagsubsidie.