Biobased chemicals uit aardappelschillen en berkenbast

Projecttitel: Biobased chemicals uit aardappelschillen en berkenbast
Projectnummer: BBE-1712
Looptijd: 2017 – 2018
Budget publiek: € 63.000
Budget privaat: € 12.000
Projectleider: H.J. Finkers
Betrokken partijen: RUG, Syncom

De chemische industrie moet op korte termijn vergroenen om te voldoen aan de wens naar groene bouwstenen en materialen. Dit geldt voor een groot aantal product sectoren zoals bijvoorbeeld de plastics industrie. De universiteit van Groningen wil in samenwerking met Syncom nagaan of bepaalde biomassa restromen en met name aardappelschillen en bast van bomen (b.v. berkebast) geschikt zijn om te gebruiken voor de productie van zogenaamde aliphatische dizuren. Deze dizuren kunnen bouwstenen zijn voor plastics, en met name polyesters en drug conjugaten voor de farmaceutische industrie.

Rapportage