Cacao shell to bio-energy and biochar for soil improvement

Projecttitel: Cacao shell to bio-energy and biochar for soil improvement
Projectnummer: BBE-1809
Looptijd: 2018
Budget publiek: € 32.000
Budget privaat: € 32.000
Projectleider: Rian Visser
Betrokken partijen: Olam Cacao, TNO


Bij Olam Cacao in  Koog aan de Zaan is sprake van het moeten verbranden van procesgassen met aardgas om geuroverlast naar de omgeving te vermijden. Van bevoegd gezag is echter uitstel gekregen om te kijken of er een veel milieuvriendelijker alternatief mogelijk is door het verbranden van eigen doppen voor energievoorziening waarbij de proceslucht uit de fabriek kan dienen als verbrandingslucht. Met het gebruik van de proceslucht voor verbranding worden ook de organische geurstoffen verbrand en kan dus veel fossiel aardgas worden bespaard die anders alleen voor het verbranden van de geurstoffen in een grote stroom lucht nodig zou zijn. Tevens worden ook veel transporten vermeden voor het afvoeren van de doppen. Een prachtig voorbeeld dus van eigen biomassa-residuen die ingezet worden voor bio-energie. Echter, de doppen van cacaobonen zijn zeer rijk aan nutriënten. Bij een verbrandingsproces boven de 1000 C wordt verwacht dat met name de zouten tot operationele problemen kunnen leiden. Het gaat dan om versmelting/ vervuiling van koelere delen en corrosie. Er wordt eerst onderzocht of de problemen  beperkt in omvang zijn en het proces op relatief korte termijn ingevoerd kan worden via een conventionele verbrandingstechnologie. De assen zouden nog een zekere waarde kunnen hebben als slow release meststof. Naar de toekomst toe zou het nog beter zijn om het proces naar bio-energie te vervangen met een coproductie van bio-energie en Biochar d.m.v. een lage temperatuur vergassingsproces (650C) waarbij de biochar naar de bodem kan als nutriënt en bodemverbeteraar. De relatief lage temperatuur vermijdt een aantal van de belangrijkste problemen die optreden bij 1000 C en bovendien verdampen er minder zouten zodat bijv. K in de biochar beschikbaar blijft als nutriënt. Olam heeft de bodemgezondheid en circulariteit van de reststromen in haar lange termijn doelstellingen staan. Dit project zal dus zowel een korte termijn duurzame bijdrage alsook een nog duurzamere lange termijn doelstelling onderzoeken. Het primaire doel is om weer een nieuwe stroom aan biomassa te kunnen toevoegen aan de opwekking van duurzame energie. Er is nog geen ervaring met cacaodop op grotere schaal. Testprocedures bij ECN>TNO moeten voldoende vertrouwen geven in de cacaodop als energiebron. De coproductie van bio-energie en biochar bouwt voort op de ervaring van 100% energie-opwekking. Deze coproductie staat nog in de kinderschoenen maar kan binnen 5-10 jaar naar de markt gebracht worden en dan in de volgende cacaofabrieken worden toegepast waar eigen dop voor energietoepassing wordt geïmplementeerd. Voor ECN>TNO is dit een belangrijke stap in de opschaling van de coproductietechnologie.

Rapportages