CCC ABC

Projecttitel: CCC ABC
Projectnummer: BBE-1256
Looptijd: 2013 -2016
Budget publiek: € 974.000
Budget privaat: € 650.000
Betrokken partijen: Agrifirm, Avebe, Cosun, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen University & Research

Blijvende kennisontwikkeling op het gebied van koolhydraten is van groot maatschappelijk en economisch belang voor Nederland. Met name voor de innovatiekracht van de agrifoodsector die de transitie moet maken naar producten met hoge toegevoegde waarde.

Het Carbohydrate Competence Center (CCC) beoogt de aanwezige koolhydraatkennis in Nederland te versterken en uit te bouwen tot internationaal topniveau. Het CCC levert enabling technologies en kennis voor de partners en voor andere publiek-private samenwerkingsverbanden. Daarmee draagt het CCC bij aan de versterking van de agrifoodsector in (Noord-)Nederland en de non-foodsector. Het CCC is een essentiële factor bij het verwezenlijken van de transitie naar een duurzame en (knowledge-based) biobased economy.


Vraagsturing is een essentieel uitgangspunt voor het CCC. Dat betekent dat industriële partners aangeven aan welke kennis en technologieën ze behoefte hebben en dat ze zelf meesturen bij het realiseren ervan. Door goede interactie tussen kennisinstituten en industriële partners is de industriële relevantie gegarandeerd. Ook het vertalen van onderzoeksresultaten naar product- en procesinnovatie wordt hierdoor versterkt.

Rapportage