Closing the loop: exploiting sustainable insect production to improve soil, crop and animal health

Projecttitel: Closing the loop: exploiting sustainable insect production to improve soil, crop and animal health
Projectnummer: NWO-GK-02
Penvoerder: Wageningen University

Insecten kunnen reststromen omzetten in hoogwaardige eiwitten voor voedsel en veevoer. Daarmee zijn insecten waardevol voor een circulaire economie. De reststroom van insectenproductie, bestaande uit vervellingshuidjes en uitwerpselen, biedt mogelijkheden voor bevordering van bodemgezondheid en gewasgezondheid. In de bodem koloniseert een bacteriegroep deze reststroom die bodemziekten en bodeminsecten bestrijden en gewassen resistent maken tegen insectenplagen. Dit leidt tot een reductie van pesticidengebruik. De hoofdstroom, eetbare insecten, kunnen het immuunsysteem van kuikens stimuleren en daarmee antibioticagebruik in de pluimveehouderij verminderen. Deze studie onderzoekt daarnaast de economische haalbaarheid en acceptatie door boeren van insecten om gezondheid op deze manier te bevorderen.