Complex SNG

Projecttitel: Complex SNG
Projectnummer: BBE 1904
Looptijd: 2020 – 2021
Budget publiek: € 150.000
Budget privaat: € 150.000
Projectleider: Berend Vreugdenhil
Betrokken partijen: TNO, Synova Renewable Technology, Synova Coöperatief UA


Duurzaam geproduceerd gas is nog geen gemeengoed. Routes die gebaseerd zijn op thermische processen hebben moeite een goede business case te ontwikkelen. Door lastigere stromen, met meer verontreinigingen, in te zetten kunnen OPEX kosten met betrekking tot de feedstock gereduceerd worden. Als daarbij bepaalde componenten uit het gas verwaard kunnen worden (gecascadeerd) dan geeft dit extra revenuen en in het gunstige geval ook een versimpeling van de installatie. In Complex SNG willen we de bestaande SNG route (ESME @ TNO) inzetten om toekomstige ontwerpen te kunnen maken die ook complexere feedstocks kunnen verwaarden richting een vervanger voor aardgas.