E4Bioframe

Projecttitel: E4Bioframe
Projectnummer: BBE-1706
Looptijd: 2017 – 2018
Budget publiek: € 122.000
Budget privaat: € 122.000
Projectleider: Paul de Wild
Betrokken partijen: Apollo Global R&D, DuraVermeer, ECN, Progression-Industry

Apollo Global R&D, Dura Vermeer Infrastructuur en Progression-Industry streven naar vergroening van hun producten. Het belangrijkste restproduct van traditioneel pulpen van hout en grasachtigen is lignine, dat traditioneel als laagwaardige brandstof wordt ingezet. Door vervanging van fossiele grondstoffen door lignine kunnen producten worden vergroend. Een directe inzet van lignine is echter niet zondermeer mogelijk. Door de lignine te pyrolyseren worden oliefracties en een koolstoffractie verkregen die wel als additief of substituut van fossiele grondstoffen kunnen dienen. ECN beschikt over uitgebreide kennis en laboratoriumfaciliteiten om lignine te pyrolyseren.

Het doel van het E4BioFRAME project is het ontwikkelen van drie productapplicaties (banden, asfalt en transportbrandstof) door het gebruik van pyrolyseolie en koolstoffracties als grondstof. De vernieuwing bestaat hoofdzakelijk uit het inzetten van lignine-pyrolyseproducten in de genoemde producttoepassingen. Ligninerijke stromen, zoals naaldhoutsnippers en reststromen uit bioraffinaderijen, zullen via pyrolyse in olie en koolstof worden omgezet. Deze fracties worden vervolgens op verschillende wijzen en in wisselende hoeveelheden in de beoogde eindproducten verwerkt. De effecten van deze toevoegingen of vervangers op de kwaliteit van de eindproducten worden onderzocht. De economische haalbaarheid van de vergroening wordt geverifieerd.

Het project geeft antwoord op de vraag of pyrolyseproducten in de genoemde productapplicaties zijn te verwerken. Bij succes is het CO2-reductiepotentieel in Nederland 2 miljoen ton per jaar. De afhankelijkheid door import van aardolie neemt af en het economisch perspectief van lignocellulose-bioraffinaderijen neemt toe. De bedrijven verbeteren hun concurrentiepositie en de technologie kan wereldwijd worden verkocht.

Rapportage