Efficiënte groen gas productie door efficiënte CO2-verwijdering uit biogas

Projecttitel: Efficiënte groen gas productie door efficiënte CO2-verwijdering uit biogas
Projectnummer: TEHE119045
Looptijd: 2020 – 2022
Budget publiek: € 305.777
Betrokken partijen: Cornelissen Consulting Services, Universiteit Twente, Greenmac

Mestvergisting op boerderijschaal wordt momenteel beperkt toegepast. Enerzijds komt dit omdat mestvergisting pas vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte aantrekkelijk is, anderzijds omdat er niet altijd een nuttige bestemming voor het biogas voor handen is. Met de Bio-Up kan biogas opgewerkt worden tot aardgaskwaliteit en in het gasnetwerk ingevoed worden. Momenteel wordt in de Bio-Up, de biogas opwaardeerinstallatie, CO2 uit het biogas verwijderd met behulp van een amine-absorptietechnologie en een heleboel warmte (op relatief hoge temperatuur van 130 °C). Deze warmte is nodig om het amine, na absorptie van CO2, weer te regenereren. Door het hoge temperatuurbereik en de benodigde hoeveelheid warmte is een relatief dure ketel nodig die de kostprijs van de Bio-Up aanzienlijk verhoogd.

Zowel de relatief hoge kostprijs als de hoge operationele kosten (brandstof voor warmteproductie) maken dat de businesscase voor de Bio-Up op dit moment pas interessant is bij ongeveer 500 melkkoeien. Er zijn maar weinig bedrijven met een dergelijke omvang in Nederland, wat een brede marktintroductie momenteel in de weg staat. Uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat met een nieuw absorbent het mogelijk is om bij lagere temperatuur te regenereren en de lage concentratie CO2 in buitenlucht te benutten als extra drijvende kracht voor regeneratie. Hiermee wordt het proces (de productie van groen gas uit biogas) aanzienlijk energie-efficiënter en kan tot 30% op de kostprijs bespaard worden.

Doel van het project
Het doel is te komen tot een nieuw ontwerp voor de Bio-Up. op basis van het nieuwe absorber materiaal waarbij de totale kostprijs met 30% gereduceerd kan worden en de operationele kosten tot 50% verlaagd kunnen worden, indien gebruik gemaakt wordt van biogas voor het verwarmen van de wasvloeistof. Slaagt de test binnen de huidige configuratie dan kan mogelijk met een lager energieverbruik in de nieuwe situatie door geproduceerd worden. Vraagt de test meer aanpassingen dan die in dit project gerealiseerd kunnen worden om continu te draaien, dan kan de oude situatie weer makkelijk hersteld worden.

Resultaat
Het project levert een aangepaste Bio-Up op die volledig functioneel met het nieuwe absorbent moet kunnen draaien. Met deze installatie is het absorptiemateriaal getest en zijn de operationele parameters ingesteld.
Op basis van de testresultaten wordt een nieuw ontwerp voor de Bio-Up gemaakt op basis van het nieuwe absorbent. Dit nieuwe ontwerp zal een aanzienlijke kostprijsreductie kennen en een lager energieverbruik waarmee de business case sterk verbetert wordt en toepassing van mestvergisting met groen gas productie ook voor kleinere veehouderijen aantrekkelijk is.