ESKAGAS

Projecttitel: ASKAGAS
Projectnummer: BBE-1707
Looptijd: 2017 – 2018
Budget publiek: € 40.000
Budget privaat: € 40.000
Projectleider: Sander Grootjes
Betrokken partijen: ECN, ESKA

In dichtbevolkte landen, zoals in West-Europa, kan hergebruik van residuen bijdragen aan de circulaire economie. Bijvoorbeeld door het residu van papier recycling, genaamd paper rejects, hoofdzakelijk bestaande uit organisch materiaal en plastics te verwaarden middels vergassing. Door vergassing wordt het residu omgezet in een waardevol gas, geschikt voor niet alleen productie van warmte en kracht, maar tevens geschikt voor het terugwinnen van monomeren en opwerking naar (bio)chemicaliën. Gecascadeerde toepassing van paper-rejects verwerking draagt bij aan duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid.

ESKA heeft sinds 2016 een CFB-vergasser in bedrijf, gebouwd met behulp van Therm-subsidie. Deze vergasser levert een bijdrage aan de warmtevraag van de papierfabriek middels verbranding van het productgas dat geproduceerd wordt bij vergassing van paper rejects. Naast de productie van warmte is er belangstelling om het productgas hoogwaardiger te verwaarden door productie van / afscheiding van waardevolle componenten in het gas; denk hierbij aan benzeen, etheen, propeen, etc. ECN ontwikkelt technologieën om deze waardevolle componenten uit het productgas beschikbaar te maken.

Deze ESKAGAS-aanvraag voor TKI-toeslag is gericht op 1) het opmaken van een baseline (mappen) van het productgas van paper-rejects vergassing bij ESKA waartegen valorisatie van co-producten kan worden afgezet 2) het produceren en oogsten van waardevolle componenten (b.v. BTX, C2 – C6 koolwaterstoffen) uit het paper rejects productgas middels labexperimenten bij ECN.

Rapportage