Nature inspired biopolymer nanocomposites towards a cyclic economy (Nanocycle)

Projecttitel: Nature inspired biopolymer nanocomposites towards a cyclic economy (Nanocycle)
Projectnummer: NWO-GK-01
Penvoerder: TU Delft

Dit voorstel wil geoptimaliseerde biopolymeer nanocomposietmaterialen ontwikkelen, afkomstig van Nereda-afvalwaterzuiveringsinstallaties. De structuur van het exocellulaire biopolymeer, meestal alginaat, wordt beïnvloed door de procescondities tijdens de waterzuivering. De polymeerstructuur en de interacties van het polymeer met de nanodeeltjes bepalen de uiteindelijke materiaaleigenschappen van de nanocomposieten. Door systematische optimalisatie van de procescondities van de waterzuivering en de fabricagemethodes van de nanocomposieten kunnen we economisch rendabele toepassingen van ‘high-tech designer materials’ uit afvalwater ontwikkelen.