Optimalisatie vergisting middels TORWASH

Projecttitel: Optimalisatie vergisting middels TORWASH
Projectnummer: BBE 1902
Looptijd: 2020 – 2022
Budget publiek: € 41.600
Budget privaat: € 41.600
Projectleider: Pavlina Nanou
Betrokken partijen: TNO, Sustenso B.V., Blue sphere Brabant B.V., TORWASH B.V. i.o., Pastoor Consult B.V.

Vergisting in Nederland draagt bij aan de productie van hernieuwbare energie en momenteel word 11 PJ per jaar geproduceerd in de vorm van biogas en groen gas. Om de klimaatdoelstellingen van 70 PJ in 2030 te kunnen halen moet de productie van hernieuwbaar gas fors toenemen.
Verdere optimalisatie van vergisters is noodzakelijk zodat ze meer biogas kunnen produceren en kost efficiënt het hele jaar door kunnen opereren. Optimalisatie is mogelijk door het verkrijgen en voorbewerken van laagwaardige biomassa stromen (bv. bermgras) en kosten te besparen op de afzet van reststromen als digestaat.

Binnen dit project willen de samenwerkingspartners de mogelijkheden van een nieuw proces onderzoeken waarbij:

  • bermgras voorbewerkt word middels een hydrothermale stap om het vervolgens mee te vergisten in een bestaande GFT-vergister. Dit proces verhoogd de vergistbaarheid van gras en geeft de mogelijkheid om meer laagwaardig biomassa in Nederland te ontsluiten voor deze toepassing
  • digestaat uit een alles-vergister verwerkt word middels een hydrothermale behandeling. Dit resulteert in een goed ontwaterbare digestaat waarbij een veel kleiner massa overblijft en voor een hoge besparing zorgt in de afvoer kosten. Tegelijkertijd kan uit het uitgeperste water extra biogas geproduceerd worden.

In dit project zullen wij de proof-of-priciple en de economische rendabiliteit onderzoeken voor de twee bovengenoemde cases.