Pilot kortcyclische biobrandstoffen uit bermgras en tomatenstengels

Projecttitel: Pilot kortcyclische biobrandstoffen uit bermgras en tomatenstengels
Projectnummer: TEHE119019
Looptijd: 2019 – 2021
Budget publiek: € 233.746
Betrokken partijen: W.A.C. Lexmond Beheer, Waddinxveense Groenrecycling Wagro BV, Wayland Energy Waddinxveen, Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland

De beschikbaarheid van houtige biomassa in Nederland is beperkt1. Naar verwachting zal de prijs van houtige biomassa met de groeiende vraag verder toenemen in de nabije toekomst. In plaats van een kostendaling lopen toekomstige biomassaprojecten het risico juist duurder worden. Dit kan een negatief effect hebben op de versnelling van de energietransitie. In ieder geval kan de SDE+ voor biomassa niet worden verlaagd en lopen ondernemers risico op een onrendabele case door plotselinge prijsstijgingen. Naast beschikbaarheid speelt ook de publieke opinie aangaande houtverbranding een rol.

Maar er zijn kansen om andere biobrandstoffen in te zetten. In Nederland zijn veel zachte groene reststromen waaronder bermgras beschikbaar die laagwaardig omgezet worden in een ‘slechte’ kwaliteit compost, of worden ondergeploegd. Deze reststromen zijn goedkoper dan houtsnippers of houtshreds, maar kunnen in de huidige vorm niet worden verbrand. Redenen hiervoor zijn onder andere te hoge concentraties zouten en stikstof wat voor verhoogde emissies, slakvorming en corrosie zorgt. Met een procedé gebaseerd op inkuilen, hydrolyse en persen kan een betaalbare perskoek worden gemaakt die wel kan worden verbrand. Het product noemen we kortcyclische biobrandstoffen. Dit is biomassa met de kortst mogelijke CO2-kringloop. De CO2-kringloop van kortcyclische biobrandstoffen is slechts één jaar, terwijl deze bij hout 10-100 jaar bedraagt.

Doel van het project
Het overkoepelende doel is om de huidige inzichten in de manier waarop bermgras en tomatenstengels kunnen worden opgewerkt tot een betaalbare biobrandstof, door te ontwikkelen en op te schalen en dit te demonstreren en valideren. Dankzij deze ontwikkeling komt meer lokale betaalbare biomassa beschikbaar. Hiermee stijgt enerzijds de hoeveelheid duurzame energie en kan anderzijds bespaard worden op brandstofkosten. Dit vertaalt zich weer door in een lagere onrendabele top en daardoor een lager SDE+-basisbedrag en volgend een besparing van subsidiegeld.
Dankzij dit project wordt het procedé verder onderzocht en wordt voldoende inzicht opgedaan om een full scale gemechaniseerde demo-installatie te kunnen bouwen in een vervolgproject.

Resultaat
Het project onderzoekt op pilotschaal de verwerking van bermgras en tomatenstengels tot een biobrandstof.