Re-USe of Treated effluent for agriculture RUST

Projecttitel: Re-USe of Treated effluent for agriculture RUST
Projectnummer: NWO-GK-04
Penvoerder: Wageningen University

Irrigatie verkleint watertekorten in de landbouw. Gebruik van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties of industrieën maakt marginaal water productief. Hierbij worden opkomende verontreinigende stoffen (CEC’s) geïntroduceerd, die gewas, grondwater en oppervlaktewater negatief kunnen beïnvloeden. Dit project onderzoekt óf en hoe sub-irrigatie met effluent mogelijk is zonder veel opname van CEC’s door planten. Dit doen we door inzet van het zelfreinigend vermogen van de bodem, omdat effluent niet rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd wordt. Hiertoe worden subirrigatie/ drainage cycli experimenteel in veldlocaties bestudeerd naast driedimensionale computersimulaties. Ter ondersteuning karakteriseren we de CEC’s in laboratorium- en veldproeven.