Social Innovation for Nutrient re-Cycling and Resource Efficiency(SINCERE)

Projecttitel: Social Innovation for Nutrient re-Cycling and Resource Efficiency (SINCERE)
Projectnummer: NWO-GK-06
Penvoerder: Wageningen University

Verwerking van organisch restmateriaal in landbouwgrond kan de bodemkwaliteit verbeteren. Dat leidt tot een beter bodemleven en lagere mest- en irrigatiebehoeften. Toch zijn agrariërs terughoudend: de kosten zijn relatief hoog, regelgeving werkt belemmerend en baten zijn onzeker en pas op langere termijn zichtbaar. Dit onderzoek versterkt de link tussen producenten en agrarische afnemers door onduidelijkheden over baten weg te nemen, mogelijke kosten-reducerende factoren te verkennen, en inzicht te geven in de effectiviteit van marketingstrategieën. We ontwerpen een beslissingsondersteunend instrumentarium dat beleids- en financieringsopties, marktstrategieën, bedrijfssystemen en agro-ecologische kenmerken van de regio integreert, om heldere adviezen te genereren voor agrariërs, beleidsmakers en producenten van restmaterialen.