Productie van biogebaseerde aromaten uit tweede generatie suikers

Projecttitel: Selectie van meest belovende technologische route(s) voor de productie van biogebaseerde aromaten uit tweede generatie suikers
Projectnummer: BBE-1253
Looptijd: 2013 -2014
Budget publiek: € 163.000
Budget privaat: € 35.000
Projectleider: Jan Harm Urbanus
Betrokken partijen: Sabic Innovative Plastics, TNO

Een internationaal consortium is in oprichting met als doelstelling implementatie van technologie om biomassa te converteren naar aromaten. Bio-aromaten kunnen op meerdere manieren worden geproduceerd. Een van de meer veelbelovende routes zet tweede generatie suikers, bijvoorbeeld afkomstig uit bio-raffinaderijen, via chemo-katalytische routes om in het gewenste product. Deze route staat nog wat verder van de markt en is als zodanig uitermate geschikt voor een open innovatie aanpak.

Om deze technologie geschikt te maken voor opschaling is het noodzakelijk dat er vollediger begrip komt van onderliggende reactiemechanismen, dat er handvatten of vrijheidsgraden worden ontwikkeld waarmee procescondities (ingrijpend) aangepast kunnen worden, dat experimentele bewijsvoering wordt geleverd van geïntegreerde processen en dat er inzicht wordt verworven in techno-economische aspecten van de technologische routes. Een cruciale nog niet ontwikkelde stap in deze technologische route is de omzetting van furan intermediairen in aromaten bij milde condities, welke de ontwikkeling van een kosteneffectief proces faciliteert.

Deze aanvraag focust zich volledig op het opbouwen van fundamentele kennis over deze finale conversie (van reactieve furan intermediairen naar verschillende gewenste aromatische verbindingen). Dit zal worden gedaan door van in literatuur beschreven en nieuw te ontwikkelen reacties procescondities te variëren (temperatuur, type substraat, type katalysator, etc.) om daarmee het begrip van onderliggende reactiemechanismen te vergroten. Hiermee wordt getracht inzicht te verkrijgen in de daadwerkelijke potentie van deze cruciale conversie en een basis te leggen voor toekomstige ontwikkelingen. Benodigde optimalisaties van deze conversie, alsmede de verdere ontwikkeling van andere processtappen in de beschreven technologische route van suikers naar aromaten worden vervolgens uitgewerkt door het consortium.

Rapportage