RCI Carbon Flows Report biedt inzicht in fossiele en hernieuwbare koolstofstromen

Het Carbon Flows-rapport geeft een overzicht van vraag en aanbod van fossiele en hernieuwbare koolstof op mondiaal en Europees niveau. Het biedt uitgebreid inzicht in de koolstofstromen van vandaag en wat het betekent om fossiele koolstof te vervangen door Read more

EIP: subsidies voor innovatie om tot een duurzame landbouw te komen

Met het EIP wordt subsidie verstrekt aan samenwerkingsverbanden die in projectverband samen werken aan het experimenteren met innovaties in de praktijk die bijdragen aan het behalen van de doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en Nationaal Strategisch Read more

Uniper wil innovatieve syngascentrale op Chemelot realiseren

Op Chemelot wil Uniper een fabriek ontwikkelen voor de productie van syngas. Dit duurzame gas kan aardgas vervangen in chemische productieprocessen. Via een schaalbaar proces wordt biomassa getorrificeerd en vervolgens omgezet in syngas. Dit proces produceert biogeen CO2, dat Read more

Circular Transition Indicators helpen bedrijven bij berekening impact op klimaat en natuur

De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) heeft op het World Circular Economy Forum in Helsinki de Circular Transition Indicators (CTI) v4.0 gepresenteerd. Het bijgewerkte raamwerk van statistieken helpt bedrijven het verband te kwantificeren tussen hun circulariteitsstrategie├źn en Read more

Hoge kwaliteit bouwplaten uit snoeiafval zonder toegevoegde lijm

Nu de woningbouwopgave in Nederland samenvalt met ambitieuze klimaatdoelen, staat biobased bouwen volop in de belangstelling. Materialen gemaakt van natuurvezels uit lokale reststromen kunnen daarin een rol spelen. Zeker als je er bouwplaten van kunt maken zonder dat daarvoor Read more

Groei biobased building blocks en biobased polymeren

Experts van Wageningen University &; Research (WUR) organiseren samen met het Duitse Nova-Instituut een reeks webinars over de toekomst van chemische productie, circulair en kunststofbeleid, biobased polymeren, koolstofstromen en geavanceerde chemische recycling.

In de eerste webinar een overzicht van Read more