Bio-ethanol als brandstof voor de scheepvaart

Om het gebruik van fossiele brandstoffen in de scheepvaart te verminderen worden momenteel veel alternatieve brandstoffen overwogen. Methanol, LNG, ammoniak, nucleair en biodiesel worden vaak genoemd als kanshebbers terwijl bio-ethanol daarbij vaak ontbreekt. Recent onderzoek van TU Delft wijst uit dat bio-ethanol 1G geproduceerd uit suikerriet en 1,5 G cellulose beter scoort qua productiekosten en lifecycle-emissies dan bio-methanol. Bio-ethanol 2G is duurder dan bio-methanol 2G. Wel is de productiecapaciteit voor bio-ethanol veel groter dan die van bio-methanol. En met de voortschrijdende elektrificatie van auto’s zal deze capaciteit hoogstwaarschijnlijk in de toekomst op zoek gaan naar een nieuwe markt, waardoor de prijs onder druk komt te staan. Bio-ethanol is minder giftig dan methanol in relatie tot de veiligheid van de bemanning en de passagiers en ook minder schadelijk voor de omgeving in vergelijking met andere brandstoffen. Verder onderzoek en heroverwegingen van bio-ethanol als scheepsbrandstof is een belangrijke conclusie en aanbeveling van het onderzoek.

Download hier het rapport en lees verder