DEI+ regeling opengesteld

De Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie. Bedrijven met innovatieve technieken die hieraan bijdragen kunnen voor het demonstreren of testen hiervan subsidie Read more

ChemistryNL financiert 11 Biobased Economy projecten

ChemistryNL geeft financiële ondersteuning aan 11 onderzoeksprojecten op het snijvlak van biobased en chemie. In totaal wordt een miljoen euro uitgetrokken voor deze projecten, die worden uitgevoerd door consortia van kennisinstellingen en bedrijven.

Sinds de fusie* met TKI BBE Read more

HICCUPS: CO2 uit afvalwaterslib omzetten in biogebaseerde polymeren voor verpakkingsmaterialen

Twaalf partners van zeven landen zullen in het 4-jarige Horizon Europe-project de volledige waardeketen demonstreren, van biogene CO2 uit afvalwater tot eindgebruik van polymeren.

Het acroniem HICCUPS staat voor “Highly Innovative technology demonstration for bio-based CO2 Capture and Utilization Read more

Projectenoproep Groeifondsprogramma Circular Plastics NL

Circular Plastics NL, een initiatief binnen het Nationaal Groeifonds, roept bedrijven en wetenschap op deel te nemen aan de eerste set Open Calls for Proposals. De NWO-oproep bevat tien wetenschappelijke studies, de RVO-tender betreft negen showcases en drie Read more

200 miljoen voor grootschalige aanpak biobased bouwen

Op 8 november is de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) gepresenteerd. Vier ministeries, BZK, I&W, LNV en EZK, trekken 200 miljoen euro uit om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren. Building Balance wordt de uitvoeringsorganisatie van dit Read more

Handboek biobased na-isoleren daken

Tijdens de DDW is Handboek biobased na-isoleren daken  gepresenteerd. In het handboek staan tips, een concreet stappenplan en zes bouwdetails om het dak duurzaam na te isoleren met biobased materialen van eigen bodem. De uitgave geeft een overzicht van Read more