ChemistryNL financiert 11 Biobased Economy projecten

ChemistryNL geeft financiële ondersteuning aan 11 onderzoeksprojecten op het snijvlak van biobased en chemie. In totaal wordt een miljoen euro uitgetrokken voor deze projecten, die worden uitgevoerd door consortia van kennisinstellingen en bedrijven.

Sinds de fusie* met TKI BBE werkt ChemistryNL op verschillende manieren aan de integratie van het vakgebied biobased economy. De ondersteuning van deze innovatieprojecten is daar een onderdeel van. In de projecten wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de ontwikkeling van componenten voor zelfherstellende duurzame coatings, schimmelwerende infectiemiddelen uit organische reststromen, natuurlijke UV-blokkers, duurzame harsen voor gietvloeren en nieuwe technologieën voor de productie van melkzuur en PHA’s uit reststromen.

Meer informatie

* In januari 2023 zijn TKI Chemie en TKI BBE gefuseerd tot TKI Groene Chemie en Circulariteit. TKI Groene Chemie en Circulariteit is het bestuursbureau van ChemistryNL.